Lan Trịnh Văn học Lớp 7

Chữa lại câu văn cho hoàn chỉnh.

Chữa lại câu văn cho hoàn chỉnh.

- Đối với bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

- Với câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đã người khác.

- Qua bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

3
3 Câu trả lời
 • Captain
  Captain

  - Bản thân em còn nhiều thiếu sót, nên em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

  - Câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

  - Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

  0 Trả lời 18:16 27/10
  • Bảo Bình
   Bảo Bình

   Các câu trên đều thiếu chủ ngữ. Nguyên nhân dẫn đến thiếu chủ ngữ là việc dùng các quan hệ từ không đúng đã biến thành phần chủ ngữ của câu thành thành phần phụ trạng ngữ. Cách chữa chung cho loại lỗi này là bỏ các quan hệ từ để khôi phục chủ ngữ cho câu.

   - Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

   - Câu tục ngữ "Lá lành đùm lá rách" cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

   - Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

   0 Trả lời 18:17 27/10
   • Đội Trưởng Mỹ
    Đội Trưởng Mỹ

    Chữa lại các câu văn cho hoàn chỉnh:

    - Bản thân em còn nhiều thiếu sót, em hứa sẽ tích cực sửa chữa.

    - Câu tục ngữ “Lá lành đùm lá rách” cho em hiểu đạo lí làm người là phải giúp đỡ người khác.

    - Bài thơ này đã nói lên tình cảm của Bác Hồ đối với thiếu nhi.

    0 Trả lời 18:17 27/10
    Văn học
    Xem thêm