Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Thể dục lớp 5

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Thể dục lớp 5

Chuẩn kiến thức kĩ năng môn Thể dục lớp 5 tổng hợp các bài học kiến thức trọng tâm, mức độ cần đạt của mỗi bài học Thể dục lớp 5 trong chương trình học. Đây là tài liệu cho các thầy cô tham khảo soạn bài giảng dạy cho các em học sinh.

Lưu ý: Nếu không tìm thấy nút Tải về bài viết này, bạn vui lòng kéo xuống cuối bài viết để tải về đầy đủ trọn bộ chuẩn kiến thức.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 5, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 5 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 5. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Chuẩn kiến thức môn Thể dục lớp 5

Tuần

Chủ đề, nội dung

Yêu cầu cần đạt

Ghi chú

1

- Giới thiệu nội dung chương trình thể dục lớp 5.

- Cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.

- Trò chơi “Kết bạn”, “Chạy đổi chỗ vỗ tay nhau” và “lò cò tiếp sức”.

- Biết được những nội dung cơ bản của chương trình và một số quy định, yêu cầu trong các giờ học thể dục.

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo, cách xin phép ra vào lớp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

2

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.

- Trò chơi "Chạy tiếp sức" và "Kết bạn".

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.

- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đứng nghiêm, đứng nghỉ, quay phải, quay trái, quay sau.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

Tư thế đứng nghiêm, thân người thẳng tự nhiên là được.

3

- Tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau.

- Trò chơi "Bỏ khăn".

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, dóng hàng, dàn hàng, dồn hàng, quay trái, quay phải, quay sau.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

4

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi sai nhịp.

- Trò chơi "Hoàng Anh, Hoàng Yến" và "Mèo đuổi chuộc"

-Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hàng ngang.

- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, quay phải, quay trái, quay sau, đi đều vòng phải, vòng trái.

- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

5

- Tập hợp hàng ngang, dóng hàng, điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" và "Nhảy đúng nhảy nhanh".

- Thực hiện được tập hợp hàng ngang, dóng thẳng hang ngang.

- Thực hiện cơ bản đúng điểm số, đi đều vòng phải, vòng trái.

- Bước đầu biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

6

- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng ngang và hàng dọc, điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" và "Nhảy đúng nhảy nhanh".

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng (ngang, dọc).

- Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.

- Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

7

- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng ngang và hàng dọc, điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi "Trao tín gậy"

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng thẳng hàng (ngang, dọc)

- Thực hiện đúng cách điểm số, dàn hàng, dồn hàng, đi đều vòng phải, vòng trái.

- Biết cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

8

- Tập hợp hàng dọc, hàng ngang, dóng hàng, điểm số.

- Đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.

- Động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi "Kết bạn" và "Dẫn bóng".

- Thực hiện được tập hợp hàng dọc, hàng ngang nhanh, dóng thẳng hàng (ngang, dọc), điểm đúng số của mình.

- Thực hiện được đi đều thẳng hướng và vòng phải, vòng trái.

- Biết cách thực hiện động tác vươn thở và tay của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

- Tiếp tục ôn tập để hoàn thiện kĩ năng đội hình đội ngũ đã học

- Giới thiệu bài thể dục phát triển chung.

9

- Động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi "Dẫn bóng" và "Ai nhanh và khéo hơn".

- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay và chân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được vào các trò chơi

10

- Động tác vươn thở, tay, chân và văn mình của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi "Ai nhanh và khéo hơn" và "Chạy nhanh theo số".

- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân và văn mình của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

11

- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi "Chạy nhanh theo số".

- Biết cách thực hiện động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và động tác toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

Bước đầu biết cách phối hợp 5 động tác của bài thể dục phát triển chung.

12

- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình và toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi "Ai nhanh và khéo hơn" và "Kết bạn".

- Biết cách thực hiện 5 động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

13

- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi "Ai nhanh và khéo hơn" và "Chạy nhanh theo số".

- Biết cách thực hiện các động tác vươn thơ, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng và nhảy của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

14

- Động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa của bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi "Thăng bằng"

- Biết cách thực hiện các động tác vươn thở, tay, chân, vặn mình, toàn thân, thăng bằng, nhảy và điều hòa của bài thể dục phát triển chung

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

15

- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi "Thỏ nhảy"A

- Thực hiện cơ bản đúng động tác đã học của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được

Ôn cả bài thể dục phát triển chung, còn quên một số động tác.

16

- Bài thể dục phát triển chung.

- Trò chơi "Lò cò tiếp sức".

- Thực hiện cơ bản đúng các động tâc của bài thể dục phát triển chung.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

17

- Đi đều vòng phải, vòng trái.

- Trò chơi "Chạy tiếp sức theo vòng tròn".

- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

18

- Đi đều vòng phải, vòng trái, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Trò chơi "Chạy tiếp sức theo vòng tròn"

- Thực hiện được động tác đi đều vòng phải, vòng trái, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

- Nhắc lại được những nội dung cơ bản đã học trong học kì.

Sơ kết học kì I

19

- Đi đều, đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Tung và bắt bóng.
- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi "Đua ngựa", "Lò cò tiếp sức" và "Bóng chuyền sáu".

- Thực hiện được động tác đi đều, cách đổi chân khi đi đều sai nhịp.

- Biết cách tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay.

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

Làm quen trò chơi: "Bóng chuyền sáu"

20

-Tung và bắt bóng.

- Nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Trò chơi "Bóng chuyền sáu"

- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng bằng hai tay, tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay.

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chụm hai chân.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

21

-Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Nhảy dây kiểu chân trước chân sau.

- Bật cao.

- Trò chơi "Bóng chuyêng sáu" và "Trồng nụ, trồng hoa"

- Thực hiện được động tác tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người (có thể tung bóng bằng một tay, hai tay và bắt bóng bằng hai tay).

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Bước đầu biết cách thực hiện động tác bật cao tại chỗ.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

HS có thể tập nhảy dây với bất cứ kiểu nào.

22

- Tung và bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Di chuyển tung bắt bóng.

- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Bật cao, tập phối hợp chạy – nhảy – mang vác.

- Trò chơi "Trồng nụ, trồng hoa".

- Thực hiện được động tác bắt bóng theo nhóm 2-3 người.

- Biết cách di chuyển tung và bắt bóng.

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Thực hiện được động tác bật cao.

- Thực hiện tập phối hợp chạy – mang vác.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

Bước đầu biết cách di chuyển để tung hoặc bắt bóng.

23

- Di chuyển tung bắt bóng.

- Nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Bật cao.

- Trò chơi "Qua cầu tiếp sức".

- Thực hiện được động tác di chuyển tung và bắt bóng.

- Thực hiện được nhảy dây kiểu chân trước, chân sau.

- Thực hiện được động tác bật cao.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

Làm quen với bật cao (có thể có đà hoặc tại chỗ).

24

- Phối hợp chạy – mang vác, bật cao và phối hợp chạy và bật nhảy.

- Trò chơi "Qua cầu tiếp sức" và "Chuyển nhanh, nhảy nhanh".

- thực hiện được động tác phối hợp chạy và bật nhảy (chạy chậm sau đó kết hợp với bật nhảy nhẹ nhàng lên cao hoặc đi xa).

- biêt cách thực hiện động tác phối hợp chạy – nhảy – mang vác- bật cao (chạy nhẹ nhàng kết hợp bật nhảy, sau đó có thể mang vật nhẹ và bật lên cao).

- Biêt cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

Có thể không cần thực hiện động tác mang vác, hoặc có thể chỉ mang vật nhẹ.

25

- Bật cao.

- Phối hợp chạy đà – bật cao.

- Trò chơi "Chuyển nhanh, nhảy nhanh".

- Thực hiện được động tác bật nhảy lên cao.

- Biết cách phối hợp chạy và bật nhảy (chạy châm kết hợp bật nhảy lên cao).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

26

- Môn thể thao tư chọn:

+ Tâng cầu bằng đùi, đỡ cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân.

+ Ném bóng trúng đích và một số động tác bổ trợ.

- Trò chơi "Chuyền và bắt bóng tiếp sức".

- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào)

- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định, chỉ cần đúng tư thế và ném bóng đi) và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay; vặn mình chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

Động tác tâng cầu, chuyền cầu có thể sử dụng bằng bất cứ bộ phận nào của cơ thể đều được.

27

- Môn thể thao tự chọn:

+ Chuyền cầu, tâng cầu, phát cầu bằng mu ban chân.

+ Ném bóng trúng đích và một số động tác bổ trợ.

- Trò chơi "Chuyền bóng và bắt bóng tiếp sức" và "Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau".

- Thực hiện được động tác chuyền cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể).

- Biết cách tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định và tung bóng bằng một tay, bắt bóng bằng hai tay, chuyển bóng từ tay nọ sang tay kia.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

28

- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. Phát cầu bằng mu bàn chân.

+ Ném bóng trúng đích và đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay.

- Trò chơi "Bỏ khăn" và "Hoàng Anh, Hoàng Yến".

- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân (hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể).

- Thực hiện ném bóng 150 gam trúng đích cố định hoặc di chuyển.

- Biết cách đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay (có thể tung bóng bằng hai tay).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

29

- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu bằng đùi, bằng mu bàn chân. Phát cầu bằng mu bàn chân.

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay.

- Trò chơi "Nhảy đúng, nhảy nhanh" và "Nhảy ô tiếp sức".

- Thực hiện được động tác tâng cầu bằng đùi, tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân hoặc bất cứ bộ phận nào của cơ thể.

- Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay (có động tác nhún chân và bóng có thể không vào rổ cũng được).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

30

- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai.

- Trò chơi "Lò cò tiếp sức" và "Trao tín gậy"

- Thực hiện được động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

- Bước đầu biết cách thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai (chủ yếu thực hiện đúng tư thế đứng chuẩn bị ném).

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi được các trò chơi.

31

- Môn thể thao tự chọn:

+ Tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai.

- Trò chơi "Nhảy ô tiếp sức" và "Chuyển đồ vật".

- Thực hiện được động tác tâng cầu và phát cầu bằng mu bàn chân.

- Biết cách đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực và bằng một tay trên vai. Các động tác có thể còn chưa ổn định.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

32

- Môn thể thao tự chọn:

+ Phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân.

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực và bằng một tay trên vai.

- Trò chơi "Lăn bóng" và "Dẫn bóng".

- Thực hiện được động tác phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng hai tay trước ngực và bằng một tay trên vai.

- Biết cách lăn bóng bằng tay và đập dẫn bóng bằng tay.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

33

- Môn thể thao tự chọn:

+ Phát cầu và chuyền cầu bằng mu bàn chân.

+ Đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai.

- Trò chơi "Dẫn bóng".

- Thực hiện được động tác phát cầu, chuyền cầu bằng mu bàn chân.

- Thực hiện đứng ném bóng vào rổ bằng một tay trên vai hoặc bằng hai tay.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được.

34

- Các trò chơi "Nhảy ô tiếp sức", Dẫn bóng" và "Nhảy đúng, nhảy nhanh", "Ai kéo khỏe".

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

- Biết cách tự tổ chức chơi những trò chơi đơn giản.

35

- Trò chơi "Lò cò tiếp sức" và "Lăn bóng"

- Tổng kết năm học.

- Biết cách chơi và tham gia chơi được các trò chơi.

- Biết cách tự tổ chức các trò chơi đơn giản.

- Nhắc lại những nội dung cơ bản đã học trong năm học và thực hiện cơ bản đúng các động tác theo yêu cầu GV.

Trên đây là toàn bộ nội dung chương trình học môn Thể dục lớp 5 tuần cho các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh, các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho các bài học trên lớp đạt hiệu quả cao. Thúc đẩy và nâng cao chất lượng giảng dạy.

Đánh giá bài viết
4 4.016
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Thể dục 5 Xem thêm