Giáo án Thể dục lớp 5 học kì 1

Giáo án Thể dục lớp 5

Giáo án Thể dục lớp 5 học kì 1 (cho học sinh khuyết tật) bao gồm tất cả nội dung giảng dạy các bài học Thể dục chương trình học lớp 5 với các kiến thức tổng quát, được trình bày chi tiết và khoa học giúp giáo viên dễ dàng truyền tải bài giảng đến học sinh nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy. Sau đây mời các thầy cô tham khảo và tải về chi tiết toàn bộ nội dung giáo án trong chương trình học 17 tuần.

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 TUẦN 1 TIẾT: 1

TỔ CHỨC LỚP – ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

TRÒ CHƠI “KẾT BẠN”

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức:

+ Học sinh biết cách thực hiện được các động tác tổ chức lớp - đội hình đội ngũ

+ Học sinh biết cách chơi trò chơi “Kết bạn” hiểu và thực hiện đúng luận chơi .

- Kĩ năng:

+ Học sinh thực hiện được tương đối đúng các động tác tổ chức lớp - đội hình đội ngũ

+ Tham gia tốt trò chơi “Kết bạn” đảm bảo an toàn

- Thái độ:

+ Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực.

- Học sinh khuyết tật:

+ Trần Văn Chính (5A2): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ

+ Hoàng Minh Bảo: (5A4): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ

+ Nguyễn Cao Mai Linh (5A8): Quan sát, thực hiện theo cả lớp

II. CHUẨN BỊ:

+ Giáo viên: Còi, vạch trò chơi.

+ Học sinh: Trang phục đúng quy định

+ Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HỌC SINH KHUYẾT TẬT

I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’

1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’

(PPDH: dùng lời)

- Kiểm tra sĩ số và nhận lớp.

- Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”.

- Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS.

- Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số.

- Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”.

ĐH1:

- Tập chung cùng lớp.

2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’

(PPDH: dùng lời)

- GV giới thiệu nội dung bài học.

- HS lắng nghe.

ĐH2:

- Lắng nghe

3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’ (Theo bài khởi động qui định chung)

(PPDH: đồng loạt)

- Giáo viên quan sát, sửa sai.

- Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện.

ĐH3:

- Thực hiện cùng các bạn.

II. CƠ BẢN: 26- 27’

4. HĐ4: Giới thiệu tóm tắt chương trình thể dục lớp 5

(PPDH: dùng lời)

- GV giới thiệu.

- HS lắng nghe.

ĐH4:

- Lắng nghe

5. HĐ5: 4 - 6’ Phổ biến nội quy tập luyện.

(PPDH: dùng lời)

- GV nhắc HS đến giờ học thể dục phải tập hợp ở ngoài sân dưới sự điều khiển của cán sự (lớp trưởng), trang phục gọn gàng, từ lúc bắt đầu giờ học đến kết thúc giờ học, ai muốn ra, vào lớp phải xin phép, khi GV cho phép mới được ra, vào lớp.

- HS lắng nghe và thực hiện.

ĐH5:

- Lắng nghe

6. HĐ6: 3 - 4’ Biên chế tổ tập luyện, chọn cán sự bộ môn

(PPDH: dùng lời)

- GV dự kiến và nêu lên để cả lớp quyết định

- HS lắng nghe và chọn cán sự bộ môn.

ĐH6:

- Thực hiện cùng bạn

7. HĐ7: 10- 12’ Trò chơi: “Kết bạn”.

(PPDH: dùng lời, đồng loạt)

- GV hướng dẫn cách chơi, luật chơi.

- GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 22,23 SGV lớp 2).

- HS tham gia chơi tích cực, an toàn.

ĐH7:

- Tham gia chơi cùng các bạn.

III. KẾT THÚC: 4 - 5’

8. HĐ8: Hồi tỉnh: 1 - 2’

(PPDH: đồng loạt)

- GV quan sát, nhắc nhở.

- CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng.

ĐH8:

- Thực hiện theo các bạn.

9. HĐ9: Củng cố và nhận xét:

(PPDH: dùng lời) 1’

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

- HS lắng nghe và nhận xét.

- Cả lớp vỗ tay tuyên dương.

ĐH9:

- Lắng nghe

10. HĐ10: Bài tập về nhà: 1’

(PPDH: dùng lời)

- GV nhắc HS về chơi trò chơi: “Kết bạn”.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- Lắng nghe

11. HĐ11: Xuống lớp: 1’

(PPDH: dùng lời)

- GV hô “ giải tán”.

- Cả lớp hô “ khoẻ”.

GIÁO ÁN THỂ DỤC LỚP 5 TUẦN 1 TIẾT: 2

ĐỘI HÌNH ĐỘI NGŨ

TRÒ CHƠI “CHẠY ĐỔI CHỖ VỖ TAY VÀO NHAU”

VÀ “LÒ CÒ TIẾP SỨC”

I. MỤC TIÊU:

- Kiến thức:

+ Học sinh biết cách thực hiện được động tác đội hình đội ngũ

+ Học sinh biết cách chơi trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức” hiểu và thực hiện đúng luận chơi .

- Kĩ năng:

+ Học sinh thực hiện được tương đối đúng động tác đội hình đội ngũ

+ Tham gia tốt trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”đảm bảo an toàn

- Thái độ:

+ Có tinh thần học tập, tập luyện tích cực.

- Học sinh khuyết tật:

+ Trần Văn Chính (5A2): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ

+ Hoàng Minh Bảo: (5A4): Quan sát, thực hiện theo cả lớp, cố gắng ghi nhớ

+ Nguyễn Cao Mai Linh (5A8): Quan sát, thực hiện theo cả lớp

II. CHUẨN BỊ:

+ Giáo viên: Còi, vạch trò chơi.

+ Học sinh: Trang phục đúng quy định

+ Địa điểm: Sân thể chất trường tiểu học Cẩm Thủy

II. TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY

HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

HỌC SINH KHUYẾT TẬT

I. MỞ ĐẦU: 5 - 6’

1. HĐ1: Nhận lớp: 1 - 2’

(PPDH: dùng lời)

- Kiểm tra sĩ số và nhận lớp.

- Giáo viên chúc cả lớp “khỏe”.

- Hỏi thăm tình hình sức khỏe HS.

- Lớp trưởng tập hợp lớp và báo cáo sĩ số.

- Lớp trưởng hô “chúc giáo viên”, cả lớp hô “khỏe”.

ĐH1:

- Tập chung cùng lớp.

2. HĐ2: Phổ biến bài mới: 1’

(PPDH: dùng lời)

- GV giới thiệu nội dung bài học.

- HS lắng nghe.

ĐH2:

- Lắng nghe

3. HĐ3: Khởi động: 2 - 4’

(Theo bài khởi động qui định chung)

(PPDH: đồng loạt)

- Giáo viên quan sát, sửa sai.

- Cán sự điều khiển, cả lớp thực hiện.

ĐH3:

- Thực hiện cùng các bạn.

II. CƠ BẢN: 26- 27’

4. HĐ4: 5 - 7’ ĐHĐN: Ôn cách chào, báo cáo khi bắt đầu và kết thúc giờ học, cách xin phép ra vào lớp.

(PPDH: dùng lời, đồng loạt)

- GV hướng dẫn và điều khiển HS tập luyện.

- GV quan sát sửa sai.

- HS lắng nghe và thực hiện theo sự điều khiển của GV và CS.

ĐH4:

- Lắng nghe

- Thực hiện cùng các bạn.

5. HĐ5: Trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau”. 8 - 10’

(PPDH: làm mẫu, đồng loạt, sửa sai)

- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 21,22 SGV lớp 2).

- HS tham gia chơi tích cực, an toàn.

ĐH5:

- Tham gia chơi cùng các bạn.

6. HĐ6: 8 - 10’ Trò chơi “Lò cò tiếp sức”.

(PPDH: làm mẫu, phân nhóm)- GV nêu tên trò chơi, nhắc lại cách chơi, luật chơi.

- GV cho HS chơi thử sau đó chơi chính thức (Trang 30,31 SGV lớp 3).

- HS tham gia chơi tích cực, an toàn.

ĐH6:

- Tham gia chơi cùng các bạn.

III. KẾT THÚC: 4 - 5’

7. HĐ7: Hồi tỉnh: 1 - 2’

(PPDH: đồng loạt)

- GV quan sát, nhắc nhở.

- CS hướng dẫn cả lớp thả lỏng.

ĐH7:

- Thực hiện cùng các bạn.

8. HĐ8: Củng cố và nhận xét: 1’

(PPDH: dùng lời)

- GV cùng HS hệ thống lại bài.

- GV nhận xét tiết học, tuyên dương HS học tốt.

- HS lắng nghe và nhận xét.

- Cả lớp vỗ tay tuyên dương.

ĐH8:

- Lắng nghe

9. HĐ9: Bài tập về nhà: 1’

(PPDH: dùng lời)- GV nhắc HS về ôn trò chơi “Chạy đổi chỗ, vỗ tay nhau” và “Lò cò tiếp sức”.

- HS lắng nghe và thực hiện.

- Lắng nghe

10. HĐ10: Xuống lớp: 1’

(PPDH: dùng lời)

- GV hô “ giải tán”.

- Cả lớp hô “ khoẻ”.

Các bạn xem đầy đủ nội dung giáo án 17 tuần tại file tải về

Giáo án lớp 5 môn Thể dục soạn theo chương trình chuẩn kiến thức, kỹ năng và đảm bảo các yêu cầu của Bộ GD&ĐT đề ra giúp các thầy cô nâng cao hiệu quả chất lượng giảng dạy, chuẩn bị tốt cho các bài dạy lớp 5 trên lớp.

Đánh giá bài viết
1 594
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giáo án Thể dục 5 Xem thêm