Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Nhật năm 2016

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Nhật năm 2016

Kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 vừa mới kết thúc. VnDoc.com mời các bạn cùng tham khảo Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Nhật năm 2016 do Bộ GD-ĐT ban hành, hi vọng đây sẽ là tài liệu hay giúp các bạn học tốt môn tiếng Nhật, ôn thi đại học môn Tiếng Nhật hiệu quả cho những năm học sau.

Đáp án - Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 - Tất cả các môn

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Trung Quốc năm 2016

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016

Đề thi minh họa và đáp án kỳ thi THPT Quốc gia năm 2016 môn Tiếng Nhật

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 06 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn: TIẾNG NHẬT
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 195

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Chọn phương án đúng (ứng với A hoặc B, C, D) để hoàn thành các câu sau:

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Nhật năm 2016
Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Nhật năm 2016

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Nhật năm 2016

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM (8,0 điểm)

Câu hỏi

Mã đề thi

136

357

369

583

814

951

1

C

B

B

C

B

C

2

B

A

A

A

A

C

3

D

C

A

A

A

D

4

A

D

D

D

C

B

5

D

A

A

C

B

C

6

D

A

A

C

D

C

7

B

A

C

B

C

D

8

A

C

B

B

B

B

9

C

B

A

A

C

A

10

B

C

D

D

C

C

11

B

D

C

C

D

A

12

C

D

B

C

B

C

13

D

A

B

B

D

D

14

C

B

D

D

D

B

15

A

C

C

B

B

A

16

A

D

D

A

D

D

17

A

B

B

A

B

A

18

A

D

D

D

B

D

19

C

B

A

A

A

B

20

A

B

C

D

B

A

21

A

B

B

D

C

C

22

B

D

B

B

B

A

23

B

A

D

C

A

D

24

A

B

D

D

C

D

25

C

A

C

A

A

B

26

D

D

D

B

A

B

27

D

B

B

D

C

B

28

B

C

B

B

A

C

29

B

A

D

A

C

D

30

A

A

C

C

A

C

31

D

D

D

A

B

B

32

D

B

A

D

C

B

33

B

C

C

D

B

A

34

D

B

D

C

D

D

35

C

C

B

B

D

A

36

A

A

A

C

D

D

37

B

B

A

C

A

B

38

C

D

B

A

A

A

39

C

C

A

B

C

C

40

A

C

A

C

B

C

41

D

A

C

C

C

A

42

D

D

C

B

A

C

43

D

D

B

B

D

B

44

B

C

A

C

C

A

45

C

C

D

D

D

D

46

B

D

A

A

C

A

47

A

A

C

A

A

B

48

C

C

D

C

D

D

49

A

A

B

B

D

B

50

A

C

D

B

A

A

51

A

A

B

B

B

B

52

D

C

D

B

C

C

53

D

C

D

B

C

B

54

B

A

A

D

A

A

55

C

A

C

D

B

A

56

B

B

B

A

D

C

57

D

D

A

C

D

A

58

D

C

D

B

A

C

59

D

D

C

C

A

D

60

A

A

C

C

C

A

61

D

A

A

A

A

B

62

B

A

D

D

C

A

63

C

C

A

A

A

D

64

C

D

B

B

A

B

II. PHẦN TỰ LUẬN (2,0 điểm)

1. Sắp xếp thành câu hoàn chỉnh (0,2 điểm x 4 câu = 0,8 điểm).

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Nhật năm 2016

2. Viết đoạn văn ngắn từ 7 đến 10 câu (1,2 điểm).

Đánh giá bài viết
1 812
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Luyện thi đại học khối D Xem thêm