Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Vào chiều ngày 02.07.2016, các thí sinh bước vào kì thi đại học, thi tốt nghiệp THPT Quốc gia năm 2016 môn Vật lý. VnDoc sẽ đã cập nhật Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 tất cả các mã đề. Mời các bạn tham khảo, nhằm dự đoán được điểm số của mình, chuẩn bị sẵn sàng cho đợt đăng kí, xét tuyển vào đại học, cao đẳng sắp tới.

Bộ GD vs ĐT công bố Đáp án - Đề thi THPT Quốc gia năm 2016 Tất cả các môn

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Toán năm 2016

Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Tiếng Anh năm 2016

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Ngữ văn năm 2016

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 05 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2016
Môn: VẬT LÍ
Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian phát đề

Mã đề thi 169

Câu 1: Một chất điểm dao động có phương trình x = 10cos(15t + π) (x tính bằng cm, t tính bằng s). Chất điểm này dao động với tần số góc là

A. 20 rad/s. B. 10 rad/s. C. 5 rad/s. D. 15 rad/s.

Câu 2: Tại nơi có gia tốc trọng trường g, một con lắc đơn có sợi dây dài A đang dao động điều hoà. Tần số dao động của con lắc là

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Câu 3: Một trong những biện pháp làm giảm hao phí điện năng trên đường dây tải điện khi truyền tải điện năng đi xa đang được áp dụng rộng rãi là

A. giảm tiết diện dây truyền tải điện. B. tăng chiều dài đường dây truyền tải điện.

C. giảm điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện. D. tăng điện áp hiệu dụng ở trạm phát điện.

Câu 4: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox với phương trình u = 2cos(40πt - 2πx) (mm). Biên độ của sóng này là

A. π mm. B. 4 mm. C. 2 mm. D. 40π mm.

Câu 5: Khi nói về sóng cơ, phát biểu nào sau đây sai?

A. Sóng cơ lan truyền được trong chất lỏng. B. Sóng cơ lan truyền được trong chất khí.

C. Sóng cơ lan truyền được trong chân không. D. Sóng cơ lan truyền được trong chất rắn.

Câu 6: Đặt điện áp xoay chiều vào hai đầu đoạn mạch chỉ có điện trở thì

A. cường độ dòng điện trong đoạn mạch cùng pha với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

B. cường độ dòng điện trong đoạn mạch trễ pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

C. cường độ dòng điện hiệu dụng trong đoạn mạch phụ thuộc vào tần số của điện áp.

D. cường độ dòng điện trong đoạn mạch sớm pha 0,5π so với điện áp giữa hai đầu đoạn mạch.

Câu 7: Một sóng điện từ có tần số f truyền trong chân không với tốc độ c. Bước sóng của sóng này là

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Câu 8: Suất điện động cảm ứng do máy phát điện xoay chiều một pha tạo ra có biểu thức e = 220√2cos(100πt + 0,25π) (V). Giá trị cực đại của suất điện động này là

A. 220√2 V. B. 110√2 V. C. 110 V. D. 220 V.

Câu 9: Trong mạch dao động điện từ LC lí tưởng đang hoạt động, điện tích trên một bản tụ điện biến thiên điều hoà và

A. lệch pha 0,25π so với cường độ dòng điện trong mạch.

B. lệch pha 0,5π so với cường độ dòng điện trong mạch.

C. ngược pha với cường độ dòng điện trong mạch.

D. cùng pha với cường độ dòng điện trong mạch.

Câu 10: Một hệ dao động cơ đang thực hiện dao động cưỡng bức. Hiện tượng cộng hưởng xảy ra khi

A. tần số của lực cưỡng bức bằng tần số dao động riêng của hệ dao động.

B. tần số của lực cưỡng bức lớn hơn tần số dao động riêng của hệ dao động.

C. chu kì của lực cưỡng bức lớn hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.

D. chu kì của lực cưỡng bức nhỏ hơn chu kì dao động riêng của hệ dao động.

Câu 11: Cho phản ứng hạt nhân: Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016. Đây là

A. phản ứng phân hạch. B. phản ứng nhiệt hạch.

C. phản ứng thu năng lượng. D. hiện tượng phóng xạ hạt nhân.

Câu 12: Hiện tượng giao thoa ánh sáng là bằng chứng thực nghiệm chứng tỏ ánh sáng

A. có tính chất hạt. B. là sóng siêu âm. C. là sóng dọc. D. có tính chất sóng.

Câu 13: Pin quang điện (còn gọi là pin Mặt Trời) là nguồn điện chạy bằng năng lượng ánh sáng. Nó biến đổi trực tiếp quang năng thành

A. điện năng. B. cơ năng.

C. năng lượng phân hạch. D. hóa năng.

Câu 14: Một con lắc lò xo dao động điều hoà theo phương nằm ngang. Nếu biên độ dao động tăng gấp đôi thì tần số dao động điều hòa của con lắc

A. không đổi. B. giảm 2 lần. C. tăng 2 lần. D. tăng 2 lần.

Câu 15: Khi bắn phá hạt nhân Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016 bằng hạt α, người ta thu được một hạt prôtôn và một hạt nhân X. Hạt nhân X là

Đáp án - Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Câu 16: Một chất điểm chuyển động tròn đều trên đường tròn tâm O bán kính 10 cm với tốc độ góc 5 rad/s. Hình chiếu của chất điểm lên trục Ox nằm trong mặt phẳng quỹ đạo có tốc độ cực đại là

A. 250 cm/s. B. 15 cm/s. C. 50 cm/s. D. 25 cm/s.

Câu 17: Một mạch dao động điện từ lí tưởng gồm cuộn cảm thuần có độ tự cảm 10–5 H và tụ điện có điện dung 2,5.10–6 F. Lấy π = 3,14. Chu kì dao động riêng của mạch là

A. 1,57.10–5 s. B. 1,57.10–10 s. C. 3,14.10–5 s. D. 6,28.10–10 s.

Câu 18: Một sóng cơ truyền dọc theo trục Ox. Phương trình dao động của phần tử tại một điểm trên phương truyền sóng là u = 4cos(20πt − π) (u tính bằng mm, t tính bằng s). Biết tốc độ truyền sóng bằng 60 cm/s. Bước sóng của sóng này là

A. 9 cm. B. 6 cm. C. 5 cm. D. 3 cm.

Câu 19: Tầng ôzôn là tấm "áo giáp" bảo vệ cho người và sinh vật trên mặt đất khỏi bị tác dụng hủy diệt của

A. tia đơn sắc màu tím trong ánh sáng Mặt Trời.

B. tia đơn sắc màu đỏ trong ánh sáng Mặt Trời.

C. tia tử ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

D. tia hồng ngoại trong ánh sáng Mặt Trời.

Câu 20: Tia X không có ứng dụng nào sau đây?

A. Tìm bọt khí bên trong các vật bằng kim loại. B. Sấy khô, sưởi ấm.

C. Chiếu điện, chụp điện. D. Chữa bệnh ung thư.

(Còn tiếp)

Đáp án đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Vật lý năm 2016

Đáp án chính thức các mã đề

Câu hỏi

Mã đề thi

169

293

381

536

648

759

1

D

D

D

D

A

D

2

B

D

B

A

B

C

3

D

D

B

A

B

C

4

C

D

A

A

A

C

5

C

C

D

C

D

D

6

A

A

A

A

D

A

7

B

A

D

D

D

D

8

A

B

A

D

A

D

9

B

C

A

D

B

A

10

A

B

C

C

B

C

11

B

D

C

C

C

B

12

D

B

C

B

A

C

13

A

C

D

A

D

C

14

A

C

B

B

C

B

15

D

C

D

B

B

B

16

C

C

D

D

D

C

17

C

B

D

C

D

C

18

B

A

D

A

B

B

19

C

C

B

A

A

A

20

B

A

C

D

C

B

21

C

B

C

B

A

B

22

B

D

A

C

B

D

23

B

A

B

B

B

C

24

B

A

A

B

A

A

25

A

B

B

A

C

C

26

D

C

B

C

D

D

27

C

A

A

B

C

B

28

A

B

D

D

C

D

29

C

D

B

C

C

D

30

A

A

D

D

A

A

31

D

B

D

B

D

A

32

B

A

C

C

C

B

33

D

C

A

A

B

D

34

C

D

A

A

C

C

35

C

D

B

C

A

B

36

A

C

C

A

A

D

37

C

C

C

C

B

D

38

D

D

D

D

A

D

39

B

A

C

B

D

D

40

D

C

C

C

D

D

41

D

A

C

B

C

A

42

D

C

B

A

D

A

43

B

D

B

D

C

A

Đánh giá bài viết
7 4.760
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm