Đề cương ôn tập tiếng Anh lớp 9 học kì 2 năm 2019 - 2020

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 024 2242 61 88
ĐỀ CƯƠNG ÔN TP TING ANH HC KÌ 2 LP 9
ĐÁP ÁN NĂM 2019 - 2020
I. Dạng i ngữ âm
Find the word which has different sound in the part underlined.
1. A. wanted B. washed C. worked D. stopped
2. A. mention B. question C. action D. education
3. A. who B. when C. where D. what
4. A. out B. round C. about D. would
5. A. there B. thank C. thirsty D. youth
Chọn từ cách phát âm khác với những từ còn lại
1. A. earthquake B. blanket C. sticky D. know
2. A. worked B. watched C. cleaned D. helped
3. A. looks B. cats C. roofs D. opens
4. A. eleven B. employ C. get D. complete
5. A. plumber B. brother C. September D. bill
Choose the word in each group that has underlined italic part pronounced differently from
the rest
1. A. flow B. row C. know D. now
2. A. fly B. hobby C. energy D. ordinary
3. A. dump B. bulb C. nuclear D. plumber
4. A scheme B. mechanic C. machine D. chemistry
5. A. tower B. slow C. flower D. down
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 02 4 224 2 6188
Choose the word in each group that has underlined part pronounced differently from the
rest:
1. A. Beach B. Clean C. Instead D. Leave
2. A. Drip B. Pipe C. Fix D. Bill
3. A. Check B. Bed C. Very D. Reduce
4. A. Posted B. Walked C. Developed D. Watched
Pick out the word with the underlined part pronounced differently from that of the others
1. A. Stored B. Ploughed C. Laughed D. smiled
2. A. Blood B. Food C. Moon D. pool
3. A. Both B. Myth C. With D. sixth
4. A. Candy B. Sandy C. Many D. handy
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A.label
B.plumber
C.bulb
D.bill
2. A.mother
B.then
C.weatherman
D.anything
3. A.refilled
B.walked
C.reduced
D.dropped
4. A.dream
B.team
C.spread
D.teacher
Choose one word whose underlined part is pronounced differently from the others.
1. A. happy
B. high
C. hour
D. hotel
2. A.dropped
B. washed
C. watched
D. decided
3. A. charity
B. character
C. child
D. Chinese
4. A. weather
B. earthquake
C. anything
D. birthday
Find the word which has different sound in the part underlined.
1. A. passed B. watched C. played D. washed
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập Miễn phí
Trang chủ: https://vn doc.c om/ | Email hỗ trợ: [email protected] | Hotline: 02 4 224 2 6188
2. A. proud B. about C. around D. would
3. A. wanted B. washed C. worked D. stopped
4. A. mention B. question C. action D. education
5. A. who B. when C. where D. what
Find the word which has different sound in the part underlined.
1. A. provided B. needed C. wanted D. played
2. A. humor B. history C. hour D. hobby
3. A. attraction B. information C. question D. pollution
4.A. sunbathe B. father C. theater D. weather
5. A. wanted B. worked C. walked D. stopped
6. A. goes B. watches C. misses D. brushes
7. A. judo B. mother C. open D. homework
8. A. nation B. question C. action D. education
9. A. who B. when C. where D. what
10. A. my B. happy C. hobby D. every
11.A. health B. team C. meat D. beach
12.A. needed B. provided C. wanted D. lived
13. A. there B. thanks C. thirsty D. youth
14. A. option B. information C. question D. invitation

Đề cương ôn tập học kì 2 tiếng Anh 9 mới

Bài tập ôn tập tiếng Anh lớp 9 học kì 2 năm 2019 - 2020 dưới đây nằm trong bộ đề thi tiếng Anh học kì 2 lớp 9 mới nhất do VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề cương ôn thi học kì 2 tiếng Anh lớp 9 chương trình mới tổng hợp các dạng bài tập tiếng Anh 9 mới thường xuất hiện trong đề kiểm tra tiếng Anh lớp 9 kì 2 khác nhau như: dạng bài tìm từ có cách phát âm khác, dạng bài đánh trọng âm, dạng bài đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh 9, ... giúp các em học sinh lớp 9 nâng cao kỹ năng tiếng Anh cơ bản và đạt điểm cao trong kì thi cuối học kì 2 lớp 9 môn tiếng Anh sắp tới.

Hiện tại VnDoc.com chưa cập nhật được đáp án của Đề cương tiếng Anh 9 học kì 2 năm 2019 - 2020. Mời bạn đọc tham khảo thêm nhiều tài liệu ôn tập tiếng Anh 9 cả năm khác như: Để học tốt Tiếng Anh lớp 9, Bài tập Tiếng Anh lớp 9 theo từng Unit trực tuyến, Đề thi học kì 1 lớp 9, Đề thi học kì 2 lớp 9, Bài tập nâng cao Tiếng Anh 9,... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Bên cạnh việc tương tác với VnDoc qua fanpage VnDoc.com, mời bạn đọc tham gia nhóm học tập tiếng Anh lớp 9 cũng như tiếng Anh lớp 6 - 7 - 8 tại group trên facebook: Tiếng Anh THCS.

Ngoài ra, VnDoc.com đã thành lập group chia sẻ tài liệu tiếng Anh THCS miễn phí trên Zalo, mời bạn đọc click đường link: https://zalo.me/g/fdpusx941 hoặc quét mã QR dưới đây để tham gia vào nhóm:

Mã QR nhóm tài liệu THCS miễn phí

Đánh giá bài viết
1 1.955
Sắp xếp theo
    Tiếng Anh phổ thông Xem thêm