Đề khảo sát chất lượng khối 11 lần 5 môn Địa lý năm học 2014 - 2015 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc

Đề khảo sát chất lượng khối 11 lần 5 môn Địa lý năm học 2014 - 2015 trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc là đề thi chuyên đề môn Địa lý lớp 11, có đáp án kèm theo. Tài liệu này giúp các em học sinh tự ôn tập kiến thức, đánh giá lại năng lực học tập của mình. Mời các em cùng tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Địa lý

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO

VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT LIỄN SƠN

ĐỀ KSCL KHỐI 11 LẦN 5 NĂM HỌC 2014 - 2015

Môn: ĐỊA LÍ

(Thời gian: 60 phút không kể thời gian phát đề)

Họ tên học sinh:.....................................................Lớp:....

Câu 1 (3,5 điểm)

Nêu các mục tiêu chính của ASEAN. Tại sao ASEAN lại nhấn mạnh đến sự ổn định?

Câu 2 (3 điểm)

a. Chính sách dân số đã tác động đến dân số Trung Quốc như thế nào? Chính sách dân số Trung Quốc hiện nay có gì thay đổi.

b. Trung Quốc đã đạt được nhiều thành công trong quá trình hiện đại hóa công nghiệp. Hãy phân tích những nguyên nhân dẫn đến kết quả đó.

Câu 3 (3,5 điểm)

Cho bảng số liệu: Số lượt khách và doanh thu từ du lịch của Việt Nam giai đoạn 1995 – 2005

Năm

1995

1997

1998

2000

2005

Số khách (triệu lượt người)

6.9

10.2

11.1

13.3

30

Doanh thu (tỉ USD)

8.0

10.0

14.0

17.0

30.0

a. Vẽ biểu đồ thể hiện số khách du lịch và doanh thu từ du lịch của Việt Nam trong giai đoạn trên.

b. Nhận xét và giải thích.

Đáp án đề khảo sát chất lượng lớp 11 môn Địa lý

Câu 1 (3,5 điểm)

Các mục tiêu chính của ASEAN:

 • Thúc đẩy sự phát triển kinh tế, văn hóa, giáo dục và tiến bộ xã hội của các nước thành viên. (0,5đ)
 • Xây dựng ĐNA thành một khu vực hòa bình, ổn định, có nền kinh tế, văn hóa, xã hội phát triển (0,5đ)
 • Giải quyết những khác biệt trong nội bộ liên quan đến mối quan hệ giữa ASEAN với các nước hoặc các tổ chức quốc tế khác. (0,5đ)

Mục tiêu chung: Đoàn kết, hợp tác vì một ASEAN hòa bình, ổn định, cùng phát triển. (0,5đ)

ASEAN nhấn mạnh đến sự ổn định vì:

 • Kinh nghiệm trên thế giới cho thấy: Khu vực nào thường xuyên căng thẳng, xung đột…. thì tốc độ kinh tế giảm. Trong các vấn đề về biên giới, đảo, đặc quyền kinh tế do nhiều nguyên nhân và hoàn cảnh lịch sử để lại trong khu vực ĐNÁ còn nhiều vấn đề rất phức tạp cần phải ổn định để đối thoại, đàm phán giải quyết một cách hòa bình. (0,5đ)
 • Mỗi quốc gia trong khu vực từng thời kì, giai đoạn lịch sử khác nhau đều đã chịu ảnh hưởng của sự mất ổn định mà nguyên nhân là do các vấn đề sắc tộc, tôn giáo hoặc các thế lực thù địch nước ngoài gây ra nên đã nhận thức đầy đủ, thống nhất cao về sự cần thiết phải ổn định. (0,5đ)
 • Tại thời điểm hiện nay, sự ổn định khu vực sẽ không tạo cớ để các thế lực bên ngoài can thiệp vào công việc nội bộ của khu vực. (0,5đ)

Câu 2 (3 điểm)

a. Chính sách dân số của Trung Quốc:

 • Chính sách mỗi gia đình chỉ có một con đã có tác dụng làm giảm nhanh tỉ suất sinh và tỉ suất gia tăng tự nhiên của Trung Quốc, năm 2005 chỉ còn 0,6%. (0,5đ)
 • Chính sách này cùng tư tưởng trọng nam khinh nữ đã dẫn đến cơ cấu dân số mất cân bằng và nhiều vấn đề xã hội khác, ảnh hưởng không tốt tới nhiều mặt kinh tế - xã hội của Trung Quốc. (0,5đ)

Hiện nay, chính sách dân số đã có nhiều thay đổi, mở rộng dần số con được sinh con thứ hai với một số đối tượng như: những cặp vợ chồng ở nông thôn sinh con gái đầu lòng, dân tộc thiểu số, những cặp vợ chồng có cha hoặc mẹ là con một… (0,5đ)

b. Nguyên nhân Trung Quốc thành công trong quá trình hiện đại hóa công nghiệp:

 • Chuyển nền kinh tế chỉ huy sang kinh tế thị trường (0,25đ)
 • Mở cửa, tăng cường quan hệ với thị trường thế giới (0,25đ)
 • Cho phép công ty nước ngoài, doanh nghiệp nước ngoài tham gia đầu tư, quản lí tại các đặc khu kinh tế, khu chế xuất. (0,25đ)
 • Chủ động đầu tư, hiện đại hóa trang thiết bị, chú ý phát triển ứng dụng công nghệ cao cho các ngành công nghiệp (0,25đ)
 • Sử dụng lao động dư thừa và nguồn vật liệu sẵn có, phát triển công nghiệp nông thôn (0,25đ)
 • Từ đầu năm 1994: Trung Quốc tập trung vào chủ yếu các nhóm ngành: chế tạo máy, điện tử, hóa dầu, sản xuất ô tô, xây dựng. Đó là các ngành có khả năng tăng năng suất, sinh lãi cao, đón trước nhu cầu người dân. (0,25đ)

Câu 3 (3,5 điểm)

a. Vẽ biểu đồ cột kết hợp đường (1,5đ)

Yêu cầu: chính xác, đẹp, đầy đủ thông tin… (thiếu mỗi yếu tố -0.25 điểm)

b. Nhận xét:

 • Số khách du lịch tăng, đặc biệt giai đoạn 2000 - 2005 (dẫn chứng) (0,5đ)
 • Doanh thu từ du lịch tăng, đặc biệt giai đoạn 2000 - 2005 (dẫn chứng) (0,5đ)

Giải thích: (1,0đ)

 • Do nước ta có nhiều tiềm năng phát triển du lịch: danh lam thắng cảnh đẹp, nhiều nét văn hóa truyền thống, di tích lịch sử hấp dẫn…
 • Do việc đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao chất lượng ngành du lịch, nâng cao tính chuyên nghiệp trong dịch vụ du lịch…. nhằm thu hút khách trong và ngoài nước.
Đánh giá bài viết
1 124
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Địa lý lớp 11 Xem thêm