Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 3

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đkimtra1tiết LchS 12 Hckì
Môn Lịch Sử lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: Ngày 10/10/1954 đánh dấu sự kiện trong lịch sử Việt Nam?
A. Quân Pháp rút khỏi miền Bắc.
B. Bộ đội Việt Nam vào tiếp quản Nội.
C. Quân Pháp rút khỏi Hải Phòng.
D. Quân Mĩ đổ bộ vào Miền Nam Việt Nam.
Câu 2: Chiến thắng nào dưới đây khẳng định quân dân miền Nam Việt Nam
khả năng đánh thắng chiến ợc “Chiến tranh đặc biệt” (1961-1965) của
Mĩ?
A. An Lão (Bình Định).
B. Ba Gia (Quảng Ngãi).
C. Bình Giã (Bà Rịa).
D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
Câu 3: Cuộc hành quân mang tên “Ánh sáng sao” nhằm thí điểm cho “Chiến
tranh cục bộ” của diễn ra
A. Núi Thành (Quảng Nam).
B. Chu Lai (Quảng Nam).
C. Vạn Tường (Quảng Ngãi).
D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
Câu 4: Tháng 1/1975, quân dân Việt Nam đã giành thắng lợi trong chiến dịch
nào?
A. Đường 9-Nam Lào.
B. Huế-Đà Nẵng.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
C. Tây Nguyên.
D. Đường 14-Phước Long.
Câu 5: Ngày 20/12/1960 diễn ra sự kiện lịch sử nào ới đây?
A. Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam ra đời.
B. tiến hành cuộc chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất.
C. nhảy vào miền Nam, đưa bọn tay sai lên nắm chính quyền.
D. Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ II của Đảng Lao động Việt Nam.
Câu 6: chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ hai
trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào miền Nam Việt Nam?
A. Chiến tranh cục bộ.
B. Chiến tranh đơn phương.
C. Việt Nam hóa chiến tranh.
D. Chiến tranh đặc biệt.
Câu 7: Ngày 2/1/1963, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong
trận
A. Bình Giã (Bà Rịa).
B. Đồng Xoài (Bình Phước).
C. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
D. Ba Gia (Quảng Ngãi).
Câu 8: Một trong những nhiệm vụ bản của kế hoạch Nhà nước 5 năm lần
thứ nhất (1961-1965) miền Bắc Việt Nam
A. ra sức phát triển thương nghiệp.
B. hoàn thành cải cách ruộng đất.
C. khôi phục phát triển kinh tế.
D. tiếp tục cải tạo hội chủ nghĩa.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: Kế hoạch bình định miền Nam trong vòng 18 tháng trong chiến ợc
“Chiến tranh đặc biệt của n gọi gì?
A. Kế hoạch Giôn-xơn - Mác Namara.
B. Kế hoạch dồn dân lập ấp chiến ợc”.
C. Kế hoạch Xtalây - Taylo.
D. Kế hoạch “tìm diệt” “bình định”.
Câu 10: Từ năm 1965 đến năm 1968, thực hiện chiến lược chiến tranh nào
miền Nam Việt Nam?
A. Việt Nam hóa chiến tranh.
B. Đông Dương hóa chiến tranh.
C. Chiến tranh cục bộ.
D. Chiến tranh đặc biệt.
Câu 11: Trong đông-xuân 1965-1966, đế quốc mở 5 cuộc hành quân "tìm
diệt" lớn nhằm vào hai hướng chiến lược chính miền Nam Việt Nam
A. Đông Nam Bộ Tây Nam Bộ.
B. Tây Nam Bộ Chiến khu D.
C. Đông Nam Bộ Liên khu V.
D. Tây Nam Bộ Tây Nguyên.
Câu 12: Tổng thống nào đã nếm chịu sự thất bại cuối cùng trong chiến
tranh xâm lược Việt Nam?
A. Ford.
B. Giônxơn.
C. Kennơđi.
D. Níchxơn.
Câu 13: Hình thức đấu tranh chống - Diệm chủ yếu của nhân dân miền
Nam Việt Nam trong những năm 1954 1959

Đề kiểm tra 45 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 3

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 3 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 3 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 40 câu trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 3, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Đánh giá bài viết
2 1.346
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 1 tiết lớp 12 môn Lịch sử

Xem thêm