Giao diện mới của VnDoc Pro: Dễ sử dụng hơn - chỉ tập trung vào lớp bạn quan tâm. Vui lòng chọn lớp mà bạn quan tâm: Lưu và trải nghiệm

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đkimtra1tiết LchS 12 Hckì
Môn Lịch Sử lớp 12
Thời gian làm bài: 45 phút
Câu 1: m 1963, quân dân miền Nam Việt Nam giành thắng lợi trong trận
A. Bình Giã (Bà Rịa).
B. Đồng Xoài (Bình Phước).
C. Ấp Bắc (Mĩ Tho).
D. Ba Gia (Quảng Ngãi).
Câu 2: chính thức tiến hành chiến tranh phá hoại miền Bắc lần thứ nhất
trong khi thực hiện chiến lược chiến tranh nào miền Nam Việt Nam?
A. "Chiến tranh cục bộ".
B. "Đông Dương hóa chiến tranh".
C. "Việt Nam hóa chiến tranh".
D. "Chiến tranh đặc biệt".
Câu 3: Ngày 17/1/1960, tại Bến Tre, cuộc Đồng khởi nổ ra ba điểm
A. Định Thủy, Bình Khánh, Phước Hiệp.
B. Giồng Trôm, Thạnh Phú, Ba Tri.
C. Vĩnh Thạnh, Bình Định, Bác Ái.
D. Ba Tri, Châu Thành, Bình Đại.
Câu 4: Một trong những chiến thắng của quân dân miền Nam Việt Nam trong
cuộc chiến đấu chống chiến lược “Chiến tranh cục bộ” (1965 - 1968) của
A. Núi Thành (Quảng Nam).
B. An Lão (Bình Định).
C. Ba Gia (Quảng Ngãi).
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
D. Đồng Xoài (Bình Phước).
Câu 5: Xương sống của chiến lược "Chiến tranh đặc biệt" của miền Nam
A. ấp chiến lược.
B. lực ợng quân đội i Gòn.
C. lực ợng cố vấn Mĩ.
D. ấp chiến lược quân đội Sài Gòn.
Câu 6: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng Lao động Việt Nam
(9/1960) xác định cách mạng hội chủ nghĩa miền Bắc vai trò như thế
nào đối với sự phát triển của cách mạng cả nước?
A. Quyết định nhất.
B. Quyết định trực tiếp.
C. Căn cứ địa cách mạng.
D. Hậu phương kháng chiến.
Câu 7: Thắng lợi quân sự nào đã m đầu cao trào “Tìm đánh, lùng
ngụy diệt” trên khắp miền Nam Việt Nam?
A. Núi Thành (Quảng Nam).
B. Bình Giã (Bà Rịa).
C. Vạn Tường (Quảng Ngãi).
D. An Lão (Bình Định).
Câu 8: Hội nghị lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Lao động Việt
Nam diễn ra vào
A. tháng 1/1959.
B. tháng 1/1960.
C. tháng 2/1962.
D. tháng 9/1973.
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 9: “Một tấc không đi, một li không rời” quyết tâm của đồng bào miền
Nam Việt Nam trong
A. phong trào “Đồng khởi” 1959 1960.
B. cuộc đấu tranh chống và phá “ấp chiến lược” 1961 - 1965.
C. cuộc đấu tranh yêu cầu thi hành Hiệp định Pari năm 1973.
D. cuộc đấu tranh yêu cầu Mĩ - Diệm thi nh Hiệp định Giơnevơ năm 1954.
Câu 10: Để đánh đổ ách thống trị của đế quốc chính quyền Sài Gòn,
phương pháp đấu tranh bạo lực cách mạng lần đầu tiên được Đảng Lao động
Việt Nam đề ra tại
A. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III của Đảng.
B. họp thứ 4 Quốc hội khóa I nước Việt Nam Dân ch cộng hòa.
C. Hội ngh lần thứ 15 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
D. Hội ngh lần thứ 21 Ban Chấp hành Trung ương Đảng.
Câu 11: Trong chiến lược “Chiến tranh đặc biệt” đã s dụng phổ biến các
chiến thuật quân sự
A. "tố cộng, diệt cộng".
B. “tìm diệt” “bình định”.
C. dồn dân lập “ấp chiến ợc”.
D. “trực thăng vận”, “thiết xa vận”.
Câu 12: Chiến thắng o của nhân dân miền Nam Việt Nam trong đông
xuân (1964 1965) góp phần làm phá sản chiến lược “Chiến tranh đặc biệt”
của Mĩ?
A. Vạn Tường (Quảng Ngãi).
B. Núi Thành (Quảng Nam).
C. Bình Giã (Bà Rịa).
D. Ấp Bắc (Mĩ Tho).

Đề kiểm tra 1 tiết kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 40 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 45 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 1 tiết học kì 2 môn Lịch sử lớp 12 - Đề 1, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 12. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Toán 12, Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Chia sẻ, đánh giá bài viết
1
Sắp xếp theo

    Lịch sử 12

    Xem thêm