Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 2

Đề kiểm tra 15 phút kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 2

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 2 để bạn đọc cùng tham khảo và có thêm tài liệu học tập nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 2 vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 10 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm đề trong thời gian 15 phút, đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

Đề kiểm tra 15 phút Lịch Sử 11 Học kì 2 (Lần 2 - Đề 2)

Môn Lịch Sử lớp 11

Thời gian làm bài: 15 phút

Câu 1. Người đứng đầu trong phái chủ chiến của triều đình Huế là

A. Nguyễn Trung Trực.

B. Nguyễn Trường Tộ.

C. Phan Đình Phùng.

D. Tôn Thất Thuyết.

Câu 2. Ở Việt Nam, từ năm 1885 đến năm 1888, phong trào Cần vương được đặt dưới sự chỉ huy của ai?

A. Tôn Thất Thuyết và Nguyễn Văn Tường.

B. Vua Hàm Nghi và Tôn Thất Thuyết.

C. Nguyễn Văn Tường và Trần Xuân Soạn.

D. Nguyễn Đức Nhuận và Đoàn Doãn Địch.

Câu 3. Ngày 13/7/1885 diễn ra sự kiện nào dưới đây?

A. Tôn Thất Tuyết lấy danh nghĩa vua Hàm Nghi, xuống Chiếu Cần vương.

B. Vua Hàm Nghị bị Pháp bắt và đưa đi đày ở An-giê-ri.

C. Phái chủ chiến tấn công Pháp ở tòa Khâm sứ và Đồn Mang Cá.

D. Triều đình nhà Nguyễn kí với Pháp Hiệp ước Pa-tơ-nốt.

Câu 4. Thủ lĩnh uy tín nhất trong phong trào Cần vương ở Nghệ An – Hà Tĩnh là

A. Tống Duy Tân.

B. Phan Đình Phùng.

C. Hoàng Hoa Thám.

D. Đào Doãn Địch.

Câu 5. Cuộc khởi nghĩa nào dưới đây không thuộc phong trào Cần vương ở Việt Nam cuối thế kỉ XIX?

A. Bãi Sậy.

B. Yên Thế.

C. Hùng Lĩnh.

D. Hương Khê.

Câu 6. Nguyên nhân trực tiếp dẫn đến cuộc phản công quân Pháp của phái chủ chiến tại kinh thành Huế là

A. Quân Pháp ra lệnh bắt vua Hàm Nghi để đưa đi đày ở An-giê-ri.

B. Thực dân Pháp phế truất vua Hàm Nghi, đưa Đồng Khánh lên ngôi.

C. Thực dân Pháp tìm mọi cách tiêu diệt phái chủ chiến trong triều đình Huế.

D. Pháp tự ý chiếm đóng đồn Mang Cá trong khi hiệp ước Pa-tơ-nốt chưa được kí kết.

Câu 7. Cho các dữ kiện sau:

1. Tích cực chuẩn bị, xây dựng căn cứ chiến đấu.

2. Đẩy mạnh hoạt động, mở nhiều cuộc tập kích, đẩy lui các cuộc hành quân càn quét của Pháp.

3. Phan Đình Phùng hi sinh, khởi nghĩa Hương Khê dần tan rã.

4. Hưởng ứng chiếu Cần vương, Phan Đình Phùng đứng ra mộ quân khởi nghĩa và trở thành thủ lĩnh uy tín nhất trong phong trào Cần vương ở Nghệ - Tĩnh.

Hãy sắp xếp các dữ kiện trên theo tiến trình của cuộc khởi nghĩa Hương Khê (1885 – 1896).

A. 3, 2, 4, 1.

B. 4, 1, 2, 3.

C. 2, 1, 4, 3.

D. 1, 4, 3, 2.

Câu 8. Nguyên nhân quyết định dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là do

A. quân đội Pháp rất mạnh, hơn hẳn Việt Nam một phương thức sản xuất.

B. không biết cách tập hợp lực lượng để xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc.

C. khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời, bế tắc về đường lối đấu tranh.

D. hình thức đấu tranh đơn độc, chỉ có khởi nghĩa vũ trang là duy nhất.

Câu 9. Nguyên nhân cơ bản nhất dẫn đến sự thất bại của các phong trào yêu nước chống Pháp cuối thế kỉ XIX là gì?

A. Thực dân Pháp có ưu thế hơn Việt Nam về vũ khí, kĩ thuật, phương tiện chiến tranh.

B. Không biết cách tập hợp lực lượng để xây dựng mặt trận thống nhất dân tộc.

C. Khuynh hướng phong kiến đã lỗi thời, bế tắc về đường lối đấu tranh.

D. Hình thức đấu tranh đơn độc, chỉ có khởi nghĩa vũ trang là duy nhất.

Câu 10. Nội dung nào dưới đây không phản ánh đúng về bối cảnh của phong trào yêu nước chống Pháp ở Việt Nam trong những năm 1885 – 1896?

A. Việt Nam đã mất độc lập hoàn toàn.

B. Khuynh hướng phong kiến bao trùm.

C. Chưa xuất hiện các giai cấp, tầng lớp mới.

D. Pháp đã hoàn thành bình định Việt Nam.

Đáp án

1-D 2-A 3-D 4-D 5-C 6-A 7-D 8-A 9-D 10-A

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Lịch sử lớp 11 - Đề 2 Bài số 2, mong rằng qua bài viết này các bạn có thể học tập tốt hơn môn Lịch sử lớp 11 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm kiến thức các môn Toán 11, Ngữ văn 11, Tiếng Anh 11, đề thi học kì 1 lớp 11, đề thi học kì 2 lớp 11...

Đánh giá bài viết
1 100
Sắp xếp theo

Đề kiểm tra 15 phút lớp 11 môn Lịch Sử

Xem thêm