Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 3

1 4

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 3 có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi giúp các bạn ôn tập lại kiến thức môn Tin học, chuẩn bị cho bài thi và giữa và cuối học kì 2 lớp 6. Mời các em học sinh tham khảo chi tiết.

Đề bài Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học lớp 6

Câu 1: Để thoát khởi cửa sổ soạn thảo em chọn nút lệnh:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 3

Câu 2: Đuôi mở rộng của phần mềm soạn thảo Word là:

A. .txt

B. .doc

C. .exe

D. .xls

Câu 3: Muốn khởi động chương trình soạn thảo văn bản Word, em nháy đúp chuột vào biểu tượng nào dưới đây trên màn hình nền?

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 3

Câu 4: Có mấy kiểu gõ phổ biến nhất hiện nay để gõ chữ Việt khi soạn thảo văn bản?

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

Câu 5: Để sao chép một phần văn bản, em sử dụng nút lệnh:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 3

Câu 6: Để chọn kiểu chữ đậm, chữ nghiêng em chọn nút lệnh nào dưới đây:

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 3

Câu 7: Để thực hiện lưu văn bản em sử dụng phím tắt nào?

A. Shift+X

B. Ctrl+S

C. Alt + X

D. Ctrl+A

Câu 8: Sau khi khởi động, Word mở một văn bản mới có tên tạm thời là:

A. Word.doc

B. Chưa có tên

C. Document 1

D. Doc

Câu 9: Công dụng của nút lệnh: Times New Roman ▼ là:

A. Chọn cỡ chữ.

B. Chọn phông chữ.

C. Chọn kiểu chữ.

D. Chọn màu chữ.

Câu 10: Để xoá các ký tự bên trái con trỏ soạn thảo thì nhấn phím?

A. Backspace.

B. End.

C. Home.

D. Delete.

Đáp án Đề kiểm tra 15 phút môn Tin học 6

Câu

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Đ/A

D

B

B

A

C

D

B

C

B

A

Đề kiểm tra 15 phút học kì 2 môn Tin học lớp 6 - Đề 3 bao gồm 10 câu hỏi có đáp án chi tiết cho từng câu hỏi cho các em học sinh tham khảo, củng cố kỹ năng làm bài ôn tập phần Tin lớp 6.

Ngoài ra các em học sinh có thể tham khảo các bài giải SGK môn Toán lớp 6, Môn Ngữ văn 6, Môn Vật lý 6, môn Sinh Học 6, Lịch sử 6, Địa lý 6....và các đề thi học kì 1 lớp 6 đề thi học kì 2 lớp 6 để chuẩn bị cho các bài thi đề thi học kì đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 4
Đề thi giữa kì 2 lớp 6 Xem thêm