Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử lớp 12 trường THPT Bến Quan năm học 2021 - 2022

Đề kiểm tra 15 phút học kì 1 lớp 12 môn Lịch sử có đáp án

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử lớp 12 trường THPT Bến Quan năm học 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề thi Sử 12 bao gồm 20 câu hỏi trắc nghiệm có đáp án, là tài liệu hay cho các em tham khảo và ôn tập, chuẩn bị cho các bài kiểm tra sắp tới đạt kết quả cao. Chúc các em học tốt.

Trường THCS &THPT Bến Quan KIỂM TRA 15 PHÚT

Họ và tên: Môn: Lịch sử. Số 001

Lớp: 12

Điểm

Nhận xét của GV

Câu 1: Nội dung nào dưới đây thể hiện rõ vai trò của Liên hợp quốc hiện nay?

A. Tôn trọng toàn vẹn lãnh thổ và độc lập chính trị của tất cả các nước.

B. Bình đẳng chủ quyền giữa các quốc gia và quyền tự quyết của các dân tộc.

C. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào.

D. Vừa hợp tác, vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 2: Đặc điểm nổi bật của trật tự thế giới mới được hình thành trong những năm sau Chiến tranh thế giới thứ hai là

A. Được thiết lập trên cơ sở thắng trận áp đặt quyền thống trị đối với các nước bại trận.

B. Hình thành một trật tự thế giới mới, hoàn toàn do phe tư bản thao túng.

C. Thế giới hình thành “hai cực”: Tư bản chủ nghĩa và Xã hội chủ nghĩa

D. Được thiết lập trên cơ sở các nước thắng trận hợp tác để lãnh đạo thế giới.

Câu 3: Nội dung nào gây nhiều tranh cãi nhất giữa ba cường quốc Liên Xô, Mĩ, Anh tại Hội nghị Ianta?

A. Nhanh chóng kết thúc chiến tranh thế giới thứ hai

B. Thành lập tổ chức quốc tế - Liên hợp quốc.

C. Phân chia khu vực chiếm đóng và phạm vi ảnh hưởng

D. Giải quyết hậu quả chiến tranh, phân chia chiến lợi phẩm.

Câu 4: Vai trò của Liên hợp quốc trước những biến động của tình hình thế giới hiện này là gì?

A. Là diễn đàn quốc tế vừa hợp tác vừa đấu tranh nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

B. Thúc đẩy mối quan hệ giao lưu, hợp tác giữa các nước thành viên trên nhiều lĩnh vực.

C. Ngăn chặn các đại dịch đe dọa sức khỏe loài người nhằm nâng cao đời sống của người dân.

D. Bảo vệ các di sản trên thế giới, cứu trợ nhân đạo, chống đói nghèo.

Câu 5: Việt Nam từ khi gia nhập Liên hợp quốc đã có những đóng góp vào việc

A. xây dựng mối quan hệ hợp tác với Liên hợp quốc chặt chẽ, có hiệu quả trên nhiều lĩnh vực.

B. trở thành ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an nhiệm kì 2008 – 2009.

C. có tiếng nói ngày càng quan trọng trong tổ chức Liên hợp quốc.

D. thực hiện chống tham nhũng, tham gia chương trình an ninh lương thực, xóa đói giảm nghèo, quyền trẻ em, tham gia lực lượng giữ gìn hòa bình Liên hợp quốc.

Câu 6: Cho đoạn dữ liệu sau:

“Hiến chương của Liên hợp quốc nêu rõ mục đích của tổ chức này là duy trì hòa bình và an ninh thế giới, phát triển mối quan hệ (….) giữa các dân tộc và tiến hành (….) quốc tế trên cơ sở tôn trọng nguyên tắc (…) và quyền (…..) của các dân tộc”

Chọn các cụm từ thích hợp nhất để điền vào những (….) trong đoạn dữ liệu theo thứ tự lần lượt là

A. hợp tác, đoàn kết, tự quyết, chủ quyền.

B. hữu nghị, hợp tác, bình đẳng, tự quyết.

C. hữu nghị, đoàn kết, tự quyết, chủ quyền.

D. hữu nghị, hợp tác, tự quyết, bình đẳng.

Câu 7: Sắp xếp các sự kiện sau theo trình tự thời gian

1. Hội nghị Pốtxđam được tổ chức tại Đức.

2. Việt Nam gia nhập Liên hợp quốc.

3. Hội nghị Ianta được triệu tập.

4. Hội nghị quốc tế được triệu tập tại Xan Phranxixcô.

A. 3, 4, 1, 2.

B. 1, 2, 3, 4.

C. 2, 3, 4, 1.

D. 2, 3, 1, 4.

Câu 8: Trong cuộc đấu tranh bảo vệ chủ quyền biển đảo hiện nay, Việt Nam cần vận dụng triệt để nguyên tắc nào của Liên Hợp Quốc

A. Tranh thủ sự ủng hộ của dư luận quốc tế

B. Không can thiệp vào công việc nội bộ của bất kì nước nào

C. Giải quyết tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình

D. Chung sống hòa bình và sự nhất trí giữa năm nước lớn

Câu 9: Sau chiến tranh thế giới thứ hai một trong những quốc gia ở châu Phi giành được độc lập là

A. Mô dăm bích

B. Pakit ta

C. Lào

D. Brunây

Câu 10. Trong khoảng thời gian 1950 đến 1970 của thế kỉ XX quốc gia nào đã có chính sách ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc

A. Mĩ

B. Liên Xô

C. Nhật Bản

D. Pháp

Câu 11: Vấn đề không được đặt ra trước các cường quốc đồng minh để giải quyết trong Hội nghị Ianta là

A. khôi phục và phát triển kinh tế sau chiến tranh.

B. nhanh chóng đánh bại hoàn toàn các nước phát xít.

C. phân chia thành quả giữa các nước thắng trận.

D. tổ chức lại thế giới sau chiến tranh.

Câu 12: Hội nghị Ianta quyết định nhiều vấn đề quan trọng, ngoại trừ

A. Hợp tác giữa các nước nhằm khôi phục lại đất nước sau Chiến tranh.

B. tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

C. thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít,

D. thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

Câu 13: Một trong những nguyên tắc hoạt động của Liên hợp quốc là

A. hợp tác phát triển có hiệu quả về kinh tế, văn hóa và xã hội.

B. chung sống hòa bình, vừa hợp tác vừa đấu tranh.

C. tiến hành hợp tác quốc tế giữa các nước thành viên.

D. giải quyết các tranh chấp quốc tế bằng biện pháp hòa bình.

Câu 14: Một trong những sự kiện diễn ra ở Đông nam Á năm 1945 là

A. Sự thành lập Liên Hiệp Quốc .

B. Hội nghị Ian ta.

C. Liên minh châu châu thành lập.

D. In đô nê xi a nổi dậy giành chính quyền

Câu 15: Thực chất Ianta là Hội nghị Ianta (2-1945) là hội nghị

A. bàn về những vấn đề liên quan đến hòa bình, an ninh thế giới.

B. hòa giải mâu thuẫn giữa Mĩ và Liên Xô.

C. đàm phán giữa khối Đồng minh và phe phát xít

D. phân chia thành quả chiến thắng giữa các nước thắng trận

Câu 16: Một trong những tổ chức của các nước Tây Âu được thành lập trong nửa sau thế kỉ XX là

A. Hiệp hội các nước ASEAN

B. Đại hội dân tộc Phi.

C. Cộng đồng kinh tế Châu Âu

D. Ngân hàng thế giới WB

Câu 17: Mục đich nào của Liên hợp quốc làm cho các nước xích lại gần nhau?

A. Tôn trọng quyền tự quyết của các dân tộc.

B. Thúc đẩy quan hệ thương mại tự do.

C. Duy trì hòa bình và an ninh thế giới.

D. Phát triển mối quan hệ hữu nghị giữa các dân tộc.

Câu 18: Trật tự hai cực Ianta được xác lập sau Chiến tranh thế giới thứ hai khẳng định vị thế hàng đâug của hai cường uốc nào?

A. Liên Xô và Mỹ.

B. Mỹ và Anh.

C. Liên Xô và Anh.

D. Liên Xô và Pháp.

Câu 19: Liên bang Nga là ủy viên thường trực của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc có quyền

A. Can thiệp vào tất cả các vấn đề ở các nước và các khu vực khác nhau trên thế giới.

B. Phủ quyết những vấn đề quan trọng tại Hội đồng bảo an

C. Biểu quyết những vấn đề quan trọng tại Hội đồng bảo an.

D. Biểu quyết và phủ quyết những vấn đề quan trọng tại Hội đồng bảo an

Câu 20: Điểm khác nhau giữa Liên Xô và các nước đế quốc thời kì 1945-1975 là?

A. Nhanh chóng hàn gắn vết thương chiến tranh, đẩy mạnh phát triển công nghiệp

B. Đẩy mạnh cách mạng khoa học kĩ thuật

C. Sản xuất chế tạo nhiều vũ khí, trang bị kỹ thuật quân sự hiện đại.

D. Ủng hộ phong trào giải phóng dân tộc bảo vệ hòa bình thế giới

Đáp án đề kiểm tra lớp 12 môn Sử học kì 1

1-D

2-C

3-C

4-A

5-D

6-B

7-A

8-C

9-A

10-B

11 - A

12-A

13- D

14 -D

15 -D

16- C

17- D

18-A

19-D

20-D

----------------------------------------

Trên đây, VnDoc đã gửi tới các bạn Đề kiểm tra 15 phút Lịch sử lớp 12 trường THPT Bến Quan năm học 2021 - 2022. Hy vọng đây là tài liệu hữu ích cho các bạn ôn tập, làm quen với nhiều dạng đề thi khác nhau, chuẩn bị cho bài kiểm tra môn Sử sắp tới đạt kết quả cao.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm tài liệu: Lý thuyết Lịch sử 12, Trắc nghiệm Lịch sử 12, Giải Vở BT Lịch Sử 12, Giải tập bản đồ Lịch Sử 12, Giải bài tập Lịch Sử 12... được giới thiệu trên VnDoc để học tốt Lịch sử hơn.

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 12, VnDoc mời các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 12 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 12. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Đánh giá bài viết
1 62
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Lịch sử lớp 12 Xem thêm