Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese Food and Drink

Bài kiểm tra 15 phút Unit 5 tiếng Anh lớp 7

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese Food and Drink do VnDoc.com tự biên soạn và đăng tải dưới đây tổng hợp các bài văn mẫu tham khảo, là tài liệu luyện tập hữu ích giúp học sinh học tập môn Tiếng Anh lớp 7 tốt hơn. Mời các em tham khảo bài sau đây.

Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese Food and Drink

Bản quyền thuộc về VnDoc nghiêm cấm mọi hành vi sao chép vì mục đích thương mại

Write “a/ an/ some/ any” to complete the sentences

1. There isn’t ________ butter in the fridge

2. My parents will not buy me ________ new computer.

3. Can I make ________ telephone call?

4. Will you lend her ________ money?

5. It takes me ________ hour to clean my house.

Rewrite these following sentences

1.Tim is better at English than Susan.

Susan isn’t __________________________

2.We spent five hours getting to London.

It took _____________________________

3. I’ve never seen such a boring movie.

It is ____________________________

4. There are a few eggs in the fridge.

There are not ____________________

5. They have lived there for two years.

They started _____________________

-The end-

Đáp án đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 5

Write “a/ an/ some/ any” to complete the sentences

1. There isn’t ___any_____ butter in the fridge

2. My parents will not buy me ____a____ new computer.

3. Can I make ___a_____ telephone call?

4. Will you lend her ___some_____ money?

5. It takes me ___an_____ hour to clean my house.

Rewrite these following sentences

1. Susan isn’t as good at English as Tim.

2. It took us five hours to get to London.

3. It is the most boring movie I’ve ever seen.

4. There are not many eggs in the fridge.

5. They started living there two years ago.

Bài tập tự luận và trắc nghiệm môn Anh lớp 7 Unit 5 tổng hợp các dạng bài tập phổ biến giúp học sinh lớp 7 củng cố kiến thức và chuẩn bị cho kì thi cuối kỳ sắp tới. Bên cạnh đó các em có thể tham khảo tài liệu môn Toán 7 và môn Ngữ văn 7. Mời các em thao khảo bài sau đây.

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh 7 Unit 5 Vietnamese Food and Drink. Mời các bạn tham khảo tham khảo thêm các tài liệu học tập lớp 7 hay như Luyện nghe Tiếng Anh 7 Unit 4: Music and Arts, Đề kiểm tra 15 phút Tiếng Anh lớp 7 Unit 4 .... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời các bạn tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 7 để nhận thêm những tài liệu hay: Tài liệu học tập lớp 7

Đánh giá bài viết
1 559
Sắp xếp theo

    Đề kiểm tra 15 phút lớp 7 môn Tiếng Anh

    Xem thêm