Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Hưng Thông, Nghệ An

41 6.252

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2013 - 2014 trường Tiểu học Hưng Thông, Nghệ An có đáp án được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải, nhằm giúp các em học sinh lớp 3 có thêm nhiều tài liệu để ôn tập môn Toán hiệu quả. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 3 năm 2012 - 2013 trường Tiểu học Yên Hưng, Ninh Bình

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3 năm học 2014-2015 trường Tiểu học Giục Tượng 3, Kiên Giang

Trường Tiểu học Hưng Thông

 

Thông ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KỲ I (2013 – 2014)
MÔN TOÁN LỚP 3
Thời gian: 40' (không kể phát đề)
Thứ 6, ngày 03 tháng 01 năm 2014.

Phần I: Trắc nghiệm (2 điểm)

Bài 1 (2 điểm): Khoanh tròn vào chữ đặt trước câu trả lời đúng.

a. Số cần điền vào chỗ trống để 5dm7cm = .....cm là:

A. 12         B. 57         C. 570           D. 507

b. Nối biểu thức với giá trị số thích hợp?

    35 x 4 – 100               63 : 9 x 8

        56    40     65    140

Phần II: Tự luận (8 điểm)

Bài 2 (3 điểm). Tính:

a. Tính nhẩm (1 điểm):

6 x 5 = ..............    9 x 5 = ............    27 : 3 = ............    54 : 6 = ............

3 x 9 = ...............   4 x 9 = ..............   .72 : 9 = ............    49 : 7 = ............

b. Đặt tính rồi tính (2 điểm):

35 x 4           309 x 2            944 : 4           834 : 6

Bài 3 (1 điểm): Tính giá trị của biểu thức

a. 21 x 3 : 7               b. 82 + 18 : 6

Bài 4 (2 điểm) Một cửa hàng bán lương thực ngày thứ nhất bán được 88 kg gạo, ngày thứ 2 bán được 1/2 số gạo ngày thứ nhất. Hỏi:

a. Ngày thứ 2 bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

b. Cả 2 ngày cửa hàng đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo?

Bài 5 (1 điểm). Mẹ có 900kg đường, mẹ dùng làm bánh hết 600g. Sau đó mẹ chia đều vào 2 túi nhỏ. Hỏi mỗi túi có bao nhiêu kg đường?

Bài 6 (1 điểm). Tìm hai số có tổng bằng 16 thương bằng 1.

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 3

Bài 1: (2,0 điểm)

HS khoanh vào chữ cái & nối đúng đáp số cho 1 điểm mỗi phần

Bài 2: (3,0 điểm)

a. (1 điểm) Học sinh làm đúng mỗi phép tính cho 0,125 đ

b. (2 điểm) Đặt tính đúng cho 0,25 điểm, tính đúng cho 0,25 điểm

Bài 3: (1,0 điểm)

Tính giá trị của biểu thức (Học sinh làm đúng mỗi ý được 0,5 điểm)

a. 21 x 3 : 7               b. 82 + 18 : 6 .

= 63 : 7 cho 0,5 điểm         = 82 + 3 cho 0,5 điểm .

= 9 cho 0,5 điểm            = 85 cho 0,5 điểm .

Nếu HS nêu kết quả luôn cho 1/2 số điểm

Bài 4: (2,0 điểm).

a. Học sinh nêu đúng câu lời giải được 0,5 điểm,

Tìm được số gạo ngày thứ 2 bán được cho 1,5 điểm

b. Học sinh nêu đúng câu lời giải được 0,5 điểm,

Tìm được số gạo bán trong 2 ngày cho 0,5 điểm

(không trừ điểm của học sinh nếu thiếu phần đáp số)

Lưu ý: học sinh làm cách khác nhưng có đáp số đúng đầy đủ lời giải vẫn cho điểm tối đa.

Bài 5: (1,0 điểm).

  • Làm đúng lời giải 0,25 điểm
  • Làm đúng mỗi phép tính được 0,25 điểm
  • Đáp số đúng 0,25 điểm

Bài 6: (1,0 điểm)

  • Tìm được hai số được 0,5 điểm
  • Thực hiện đúng mỗi bước 0,25đ
Đánh giá bài viết
41 6.252
Đề thi học kì 1 lớp 3 môn Toán Xem thêm