Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Võ Văn Vân, TP. Hồ Chí Minh

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Võ Văn Vân, TP. Hồ Chí Minh là đề kiểm tra định kì nhằm đánh giá chất lượng học tập của học sinh vào cuối kì 1. Đề thi môn Toán có đáp án đi kèm sẽ giúp các em luyện tập và củng cố kiến thức một cách hiệu quả nhất. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Phương Trung 2, Hà Nội

Đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Tài Văn 2, Sóc Trăng

Họ và tên: . . . . . . . . . . . . . . . . .

Học sinh lớp 4/6

Trường TH Võ Văn Vân

SỐ
BÁO
DANH

KTĐK – CUỐI HK1 – NĂM HỌC 2015 – 2016

Môn: TOÁN - LỚP 4

Ngày kiểm tra: .../12/2015 – Thời gian: 40 phút

Giám thị 1

Giám thị 2

Số MM

Số TT

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM:

Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng

Câu 1. Số bốn trăm linh hai nghìn bốn trăm hai mươi viết là:

A. 40002400 B. 4020420 C. 402420 D. 240420

Câu 2. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm của 7 yến 8 kg =........kg là:

A. 78kg B. 780kg C. 7008kg D. 708kg

Câu 3: Bác Hồ sinh năm 1980.Bác Hồ sinh vào thế kỉ......

A. XVIII B. XX C. XVI D. XXI

Câu 4: Trung bình cộng của hai số 42 và 26 là:

A. 35 B. 34 C. 36 D. 37

Câu 5. Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống:

B. THỰC HÀNH:

Bài 1. Đặt tính rồi tính:

43 679 + 13 487 246 762 - 94 874 345 x 205 117 869 : 58

Bài 2. Tìm x:

a/ x + 2581 = 4621 b/ x - 935 = 532

Bài 3. Cả hai lớp 4A và lớp 4B trồng được 568 cây. Biết rằng lớp 4B trồng được ít hơn lớp 4A 36 cây. Hỏi mỗi lớp trồng được bao nhiêu cây?

Bài 4. Hãy nêu tên các góc có trong hình vẽ sau:

Đáp án đề kiểm tra cuối học kì 1 môn Toán lớp 4

A. PHẦN TRẮC NGHIỆM: 3 điểm

Câu 1: (0.5 đ) C

Câu 2: (0.5 đ) A

Câu 3: (0.5 đ) B

Câu 4: (0.5 đ) B

Câu 5: (1 đ) a/ Đ (0.5 đ)

b/ Đ (0.5 đ)

B. THỰC HÀNH:

Bài 1: (2 đ) - Đúng mỗi phép tính cho 0,5 điểm.

Bài 2: (2 đ)

x + 2581 = 4621 x - 935 = 532

x = 4621 - 2581 (0.5 đ) x = 532 + 935 (0.5 đ)

x = 2040 (0.5 đ) x = 1467 (0.5 đ)

Bài 3: (2 đ)

Bài giải

Số cây lớp 4A trồng được là:

(568 + 36) : 2 = 302 (cây)

Số cây lớp 4B trồng được là:

(568 - 36) : 2 = 266 (cây)

Đáp số: 4A: 302 cây

4B: 266 cây

Học sinh ghi sai, thiếu tên đơn vị hoặc đáp số ghi nhận trừ chung 0.5 đ

Bài 4: (2 đ)

  • Góc vuông:
    • Đỉnh D cạnh DA, DC.
    • Đỉnh C cạnh CB, CD.
  • Góc nhọn đỉnh A cạnh AD, AB.
  • Góc tù đỉnh B cạnh BA, BC.
Đánh giá bài viết
2 7.857
Sắp xếp theo
    Đề thi học kì 1 lớp 4 môn Toán Xem thêm