Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 có đáp án chi tiết - Đề 4

Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Đề kiểm tra cuối kỳ 2. Môn Toán Lớp 12 - Đề số 4
Câu 1. Cho số phức
4 6z i
. Gọi
M
là điểm biểu diễn số phức
z
. Tung độ của điểm
M
.
4
. .
6-
. .
. .
4-
.
Câu 2. Tìm nguyên hàm của hàm số
sin3f x x
.
.
( )
d 3cos3f x x x C= +
ò
. .
( )
1
d cos3
3
f x x x C= +
ò
.
.
( )
1
d cos3
3
f x x x C= - +
ò
. .
( )
d 3cos3f x x x C= - +
ò
.
Câu 3. Biết
2
2
1
ln
d ln 2
x b
x a
x c
(với
a
số thực,
,
c
các số nguyên dương
b
c
phân
số tối giản). Tính giá trị của
2 3a b c
.
.
5
. .
. .
6-
. .
.
Câu 4. Trong không gian với hệ trục tọa độ
Oxyz
, cho hai điểm
2; 6;1M
; ;M a b c
đối
xứng nhau qua mặt phẳng
Oyz
. Tính
7 2 2017 1S a b c
.
.
2017S =
. .
2042S =
. .
0S =
. .
2018S =
.
Câu 5. Tìm tham số
m
để
1
0
d
x
e x m x e
.
.
0m =
. .
1m =
. .
m e=
. .
m e=
.
Câu 6. Trong không gian với hệ to độ
Oxyz
, mặt phẳng cắt 3 trục
, ,Ox Oy Oz
lần ợt tại
, ,A B C
; trực tâm tam giác
ABC
1;2;3H
. Phương trình mặt phẳng
P
.
2 3 14 0x y z
. .
2 3 14 0x y z
..
1
1 2 3
x y z
. .
0
1 2 3
x y z
.
Câu 7. Biết
2
1
d
ln 2 ln3 ln5
1 2 1
x x
a b c
x x
. Tính
S a b c
.
1S
. .
0S
. .
1S
. .
2S
.
Câu 8. Cho hàm số
y f x
đạo hàm trên đoạn
2;1
2 3; 1 7f f
. Tính
1
2
I f x dx
.
.
10I
. .
4I
. .
7
3
I
. .
4I
.
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
Câu 9. Cho số phức
7 5z i
. Phần thực và phần ảo của số phức
z
lần lượt là
.
7
5
. .
7
5
. .
5i
. .
5
.
Câu 10. Cho các số phức
z
thỏa mãn
12z
. Biết rằng tập hợp các điểm biểu diễn các số phức
8 6 2w i z i
là một đường tròn. Tính bán kính
r
của đường tròn đó.
.
120r
. .
122r
. .
12r
. .
24 7r
.
Câu 11. Trong không gian với hệ tọa độ
; ; ;O i j k
, cho vectơ
OM j k
  
. Tìm tọa độ điểm
M
.
.
0;1; 1M
. .
1;1; 1M
. .
1; 1M
. .
1; 1;0M
.
Câu 12. Cho số phức
1 2 2 3z i i
bằng
.
8 i
. .
8
. .
8 i
. .
4 i
.
Câu 13. Chọn khẳng định sai?
.
2
2
.ln d ln
2
x
x x x x x C
. .
.ln d lnx x x x x x C
.
.
2 2
.ln d ln
2 4
x x
x x x x C
. .
2
2
2 .ln d ln
2
x
x x x x x C
.
Câu 14. Trong không gian với hệ tọa độ
Oxyz
, cho mặt phẳng
: 2 2 3 0P x y z
điểm
1; 2;13M
. Tính khoảng cách
d
từ
M
đến
P
.
.
4
3
d
. .
7
3
d
. .
10
3
d
. .
4d
.
Câu 15. Cho
1
0
4 d 4f x x
. Tính
4
0
dI f x x
.
.
1I
. .
8I
. .
4I
. .
16I
.
Câu 16. Thể tích của khối tròn xoay khi cho hình phẳng giới hạn bởi Parabol
2
:P y x
đường thẳng
:d y x
xoay quanh trục
Ox
bằng:
.
1 1
2 4
0 0
x dx x dx
. .
1 1
2 4
0 0
x dx x dx
.
.
1
2
2
0
x x dx
. .
1
2
0
x x dx
.
Câu 17. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai ?
Thư viện Đề thi - Trắc nghiệm - Tài liệu học tập miễn phí
Trang chủ: https://vndoc.com/ | Email hỗ trợ: hotro@vndoc.com | Hotline: 024 2242 6188
. Số phức
,z a bi
;a b
được gọi là số thuần ảo (hay số ảo) khi
0a
.
. Số
i
được gọi là đơn vị ảo.
. Mỗi số thực
a
được coi là một số phức với phần ảo bằng
0
.
. Số
0
không phải là số ảo.
Câu 18. Cho hàm số
f x
liên tục trên
và có
1
0
2f x dx
,
3
0
6f x dx
. Tính
1
1
2 1I f x dx
.
.
6I
. .
2
3
I
. .
4I
. .
3
2
I
.
Câu 19. Cho
4
2
( ) 10f x dx
4
2
( ) 5g x dx
. Tính
4
2
[3 ( ) 5 ( )]f x g xI dx
.
5I
. .
5I
.
10I
.
15I
Câu 20. Tìm phần ảo của số phức
z
thỏa mãn
3
2 2 1z z i i
.
9
. .
9
.
13
.
13
Câu 21. Trong không gian với h tọa độ
Oxyz
. Mặt cầu tâm
1;3;2I
bán kính
4R
phương trình
.
2 2 2
1 3 2 8x y z
.
1 3 2 16x y z
.
.
2 2 2
1 3 2 16x y z
. .
1 3 2 8x y z
.
Câu 22. Cho hai số phức
1 2
3 , 2 1 ,z m i z m i m
. Tính các giá tr của
m
để
1 2
z z
số thực
.
1; 2m m
.
2; 1m m
.
.
2; 3m m
. .
3; 2m m
Câu 23. Cho
2;1; 1 ; 3;0;1 ; 2; 1;3A B C
. Điểm
D Oy
thể tích tứ diện
ABCD
bằng
5
.
Tọa độ
D
.
0;8;0
.
0; 7;0
hoặc
0;8;0
.
0;7;0
hoặc
0; 8;0
. .
0; 7;0
.

Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán năm 2020 - 2021 có đáp án

Mời các bạn tham khảo đề thi cuối học kì 2 Toán 12 năm học 2020 - 2021 có đáp án và lời giải chi tiết. Đề thi Toán 12 học kì 2 bao gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm có hướng dẫn giải, là tài liệu hữu ích cho các em học sinh tham khảo, chuẩn bị cho kỳ thi học kì 2 sắp tới đạt kết quả cao.

Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 có đáp án chi tiết - Đề 4 nằm trong bộ đề kiểm tra học kì 2 lớp 12 với đầy đủ các môn, là tài liệu hay và phong phú cho các bạn học sinh ôn thi và làm quen với nhiều dạng đề khác nhau.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra cuối học kì 2 Toán 12 năm 2021 có đáp án chi tiết - Đề 4. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... được cập nhật liên tục trên VnDoc.com.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 10
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm