Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán lớp 2 trường TH Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán lớp 2 trường TH Vạn Phước 2

Đề kiểm tra định kì cuối kì 1 lớp 2 trường tiểu học Vạn Phước năm 2014 - 2015 sẽ là bài tập ôn luyện hữu ích dành cho các em học sinh lớp 2, giúp các em củng cố và hệ thống lại kiến thức đã được học trong học kì 1 lớp 2 môn Toán, mời các em tham khảo.

Test online: Đề kiểm tra cuối kì 1 môn Toán lớp 2 Trường TH Vạn Phước 2 năm 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2013 - 2014

Đề thi học kì 1 lớp 2 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2014 - 2015

Trường TH Vạn Phước 2
Lớp:.........................
Họ và tên:..................
KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2014-2015
Môn: Toán - Lớp 2
Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Đặt tính rồi tính:

a) 45 + 32 b)39 + 48 c) 80 – 23 d) 100 – 58

.............. ............. ............... .................

.............. ............. ............... .................

Câu 2: Viết vào chỗ chấm (...) thích hợp:

a) 7 + 6 + 3................. 7 + 9 + 0

b) Tháng 12 có........ ngày

c) Số ở giữa 29 và 31 là:....

d) Số liền trước của 50 là....

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng:

a) Phép tính nào dưới dưới đây có kết quả là 100?

A. 55 + 35 B. 69 + 30 C. 23 + 77

b) Kết quả phét tính 80 lít - 20 lít - 30 lít là:

A. 50 lít B. 40 lít C. 20 lít D. 30 lít

c) Tìm x, biết: 19 + x = 40

A. 21 B. 22 C. 23

d) Số bị trừ và số trừ lần lượt là 71 và 26 thì hiệu là:

A. 97 B. 45 C. 35 D. 44

Câu 4: Đúng ghi Đ, sai ghi S vào chỗ chấm (...)

a) 14 cm + 26 cm = 4 dm

b) Từ 11 giờ đến 12 giờ là 60 phút

Câu 5: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

Hình vẽ bên:

a) Có.... hình tứ giác

b) Có.... hình tam giác

Câu 6: Trại nuôi gà số một có 75 con, trại nuôi gà số hai ít hơn trại nuôi gà số một 17 con. Hỏi trại nuôi gà số hai có bao nhiêu con?

Đáp án đề kiểm tra cuối học kỳ I môn Toán lớp 2 trường TH Vạn Phước 2

Câu 1: (3.0 điểm): Đặt tính và tính đúng, ghi 0.75 điểm/phép tính.

Tính đúng nhưng chưa đặt tính, ghi 0.5 điểm/phép tính.

Câu 2: (2 điểm): Viết đúng mỗi số theo yêu cầu, ghi 0.5 điểm.

Viết vào chỗ chấm (...) thích hợp:

a) 7 + 6 + 3 = 7 + 9 + 0 b) Tháng 12 có 31 ngày

c) Số ở giữa 29 và 31 là: 30 d) Số liền trước của 50 là 49

Câu 3: (2.0 điểm): Khoanh vào ý đúng mỗi câu, ghi 0.5 điểm).
a) C b) D c) A d) B

Câu 4: (1.0 điểm): Điền Đ hoặc S vào chỗ chấm thích hợp ở mỗi ý, ghi 0.5 điểm.

a) Đ b) Đ

Câu 5: (0.5 điểm) Viết đúng mỗi số theo yêu cầu , ghi 0.25 điểm.

1 hình tứ giác

4 hình tam giác

Câu 6: (1.5 điểm): Căn cứ vào lời giải, phép tính và cách ghi đáp số mà ghi từ 0 đến 1.5 điểm.

Trại nuôi gà số hai có là:

75 – 17 = 58 (con)

Đáp số: 58 con

Lưu ý:

  • Điểm toàn bài: thang điểm 10.
  • Những bài có chữ viết không rõ ràng, trình bày không đẹp, tẩy xóa nhiều: trừ 0.5 điểm.
  • Điểm toàn bài được làm theo ví dụ sau:
    • Điểm toàn bài là 7.5 hoặc 7.75 thì được làm tròn thành 8.
    • Điểm toàn bài là 7.25 thì được làm tròn thành 7.
Đánh giá bài viết
10 11.576
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 2 Xem thêm