Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 13 - Đề 2

Đề kiểm tra cuối tuần môn Toán lớp 1

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 13 - Đề 2 hệ thống các kiến thức đã học có đầy đủ lời giải cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán và các kỹ năng học Toán nhanh ngay từ khi bắt đầu vào lớp 1. Mời các em cùng tham khảo.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 13 - Đề 2

Câu 1. Đánh dấu x vào chỗ …. đặt sau kết quả đúng:

3 + 2 + 2 = 7 …. 3 + 2 + 3 = 7 ….

4 + 2 + 2 = 8 …. 4 + 3 + 0 = 7 ….

5 + 2 + 0 = 8 …. 5 + 1 + 2 = 8 ….

6 + 2 + 0 = 8 …. 2 + 2 + 2 = 7 ….

Câu 2. Điền số thích hợp vào dấu….:

7 – …. = 2 5 + …. = 8

7 – …. = 4 4 + …. = 6

…. – 2 = 5 3 + …. = 8

…. – 4 = 3 1 + …. = 7

Câu 3: Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 13 - Đề 2

Câu 4. Điền mỗi số 2, 3, 4, 5 vào một ô trống thích hợp để khi cộng ba số trên ba ô liền nhau nào (theo hàng ngang hoặc theo hàng dọc) cũng bằng 7.

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 13 - Đề 2

Câu 5. Tính (theo mẫu):

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 13 - Đề 2

Câu 6. Điền số thích hợp vào ô trống:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 13 - Đề 2

Đáp án đề kiểm tra cuối tuần bài tập Toán lớp 1: Tuần 13 - Đề 2

Câu 2:

7 – .5… = 2 5 + .3… = 8

7 – ..3.. = 4 4 + ..2.. = 6

..7.. – 2 = 5 3 + ..5.. = 8

..7.. – 4 = 3 1 + ..6.. = 7

Câu 4:

Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 13 - Đề 2

>>> Bài tiếp theo: Đề kiểm tra cuối tuần Toán lớp 1: Tuần 14 - Đề 1

Ngoài tài liệu trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
1 4.880
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề kiểm tra cuối tuần Toán 1 Xem thêm