Đề kiểm tra định kì cuối kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Toàn Thắng, Hưng Yên năm 2013 - 2014

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3

Đề kiểm tra định kì cuối kì 2 môn Toán lớp 3 trường tiểu học Toàn Thắng, huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên năm học 2013 - 2014 là đề thi học kì 2 môn Toán lớp 3 bao gồm 2 đề chẵn, lẻ môn Toán. Mỗi đề gồm 10 câu, là đề thi hay dành cho các em học sinh và thầy cô tham khảo.

Đề kiểm tra học kì II môn Toán lớp 3

Tổng hợp đề ôn thi học kì 2 môn Toán lớp 3 năm học 2014 - 2015

Đề kiểm tra cuối học kì 2 môn Toán lớp 3 năm 2015 trường Tiểu học Yên Mỹ 1, Hưng Yên

Họ và tên:………………………….…… Lớp:…………. Số báo danh:……… Số phách:………..

Phòng GD&ĐT Kim Động

Trường Tiểu học Toàn Thắng

BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ CUỐI KÌ II - NĂM HỌC: 2013-2014

Môn: Toán – Lớp 3 Thời gian: 40 phút - Đề lẻ

I. Phần Trắc Nghiệm

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Giá trị của chữ số 6 trong số 56729 là:

A. Sáu trăm nghìn B. Sáu mươi nghìn
C. Sáu nghìn D. Sáu trăm

Câu 2: 1 m 47 cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 147 B. 1407
C. 14007 D. 1470

Câu 3: Số lớn nhất trong các số 8576; 8756; 8765; 8675 là:

A. 8756 B. 8576
C. 8675 D. 8765

Câu 4: 78 : y = 9 (dư 6). Giá trị của y là:

A. 14 B. 632 C. 8 D. 708

Câu 5: Thứ năm tuần này là ngày 22. Thứ ba tuần trước là ngày bao nhiêu?

A. 13 B. 14 C. 15 D. 16

Câu 6: Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng bằng chiều dài . Diện tích hình chữ nhật là:

A. 32 cm2 B. 192 cm2
C. 128 cm2 D. 64 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

a) 37425 + 8107
............................
…………………
…………………
b) 9285 - 5396
………………….
………………….
………………….
c) 1059 x 7
…………………
…………………
…………………
d) 5784 : 8
…………………
…………………
…………………
…………………

Câu 8: Tính giá trị của biểu thức.

a) 8725 – 6285 : 5 =................................... b) 1402 x 7 + 3042 : 3 =…………………………..
..................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................

Câu 9: Một vòi nước chảy vào bể trong 4 phút được 120 lít nước. Hỏi trong 9 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

Bài giải
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Câu 10: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 12m, chiều dài bằng 40m. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m.

Bài giải
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Đề chẵn

I. Phần Trắc Nghiệm

Hãy khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Giá trị của chữ số 6 trong số 57629 là:

A. Sáu trăm nghìn B. Sáu mươi nghìn
C. Sáu nghìn D. Sáu trăm

Câu 2: 1m 47 cm = … cm. Số thích hợp điền vào chỗ chấm là:

A. 1407 B. 147
C. 1470 D. 14007

Câu 3: Số lớn nhất trong các số 8576; 8756; 8765; 8675 là:

A. 8765 B. 8756 C. 8576 D. 8675

Câu 4: 78 : y = 9 (dư 6). Giá trị của y là:

A. 708 B. 14 C. 632 D. 8

Câu 5: Thứ năm tuần này là ngày 22. Thứ ba tuần trước là ngày bao nhiêu?

A. 16 B. 13 C. 14 D. 15

Câu 6: Hình chữ nhật có chiều dài 8 cm, chiều rộng bằng chiều dài . Diện tích hình chữ nhật là:

A. 192 cm2 B. 32 cm2
C. 64 cm2 D. 128 cm2

II. PHẦN TỰ LUẬN:

Câu 7: Đặt tính rồi tính:

a) 37345 + 7208
............................
…………………
…………………
b) 8174 - 5396
………………….
………………….
………………….
c) 1047 x 6
…………………
…………………
…………………
d) 4290 : 6
…………………
…………………
…………………
…………………
Câu 8: Tính giá trị của biểu thức.

a) 8725 – 7385 : 5 =……………………… b) 2043 x 7 + 2094 : 3 =………………………..
.................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................

Câu 9: Một vòi nước chảy vào bể trong 3 phút được 120 lít nước. Hỏi trong 7 phút vòi nước đó chảy vào bể được bao nhiêu lít nước?

Bài giải
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................

Câu 10: Người ta trồng chuối xung quanh một mảnh đất hình chữ nhật có chiều rộng là 8m, chiều dài bằng 40m. Hỏi xung quanh mảnh đất đó trồng được bao nhiêu cây chuối, biết rằng hai cây chuối trồng cách nhau 4m.

Bài giải
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
.............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Đánh giá bài viết
13 8.439
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 3 Xem thêm