Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tin học 12 năm học 2021 - 2022

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Tin học năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tin học 12 năm học 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đây là tài liệu hay cho các em ôn luyện trước kì thi, đồng thời cũng là tài liệu hữu ích cho các thầy cô tham khảo ra đề. Sau đây mời các bạn tham khảo chi tiết.

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I

MÔN TIN 12

(Năm học 2021 – 2022)

Yêu cầu về kiến thức và kĩ năng:

Học sinh nhận biết, thông hiểu và vận dụng các kiến thức đã học. Biết tạo CSDL, tạo Bảng, Biểu mẫu và thực hiện thành thạo các thao tác Lọc, sắp xếp, tìm kiếm trên 2 đối tượng đó.

Ma trận đề:

Nội dung kiến thức

Mức độ nhận thức

Tổng

Nhận biết

Thông hiểu

Vận dụng

Số câu hỏi

Điểm

§3.Một số thao tác cơ bản trong Access

1

1

1

§4.Cấu trúc bảng

1

1

5

§5.Các thao tác cơ bản trên bảng

3

3

3

§6.Biểu mẫu

1

1

1

Tổng câu hỏi

6

6

Tổng điểm

10

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HK I

Thời gian làm bài: 45 phút

Bài 1 (1đ). Khởi động Access, tạo CSDL với tên QuanLi_HS lưu vào ổ D:\

Bài 2 (5đ). Trong CSDL này tạo bảng HOC_SINH có cấu trúc được mô tả như sau:

Tên trường

Kiểu dữ liệu

Mô tả

Mahs

AutoNumber

Mã học sinh

HoDem

Text

Họ và đệm

Tenhs

Text

Tên học sinh

Nam

Yes/No

Giới tính

Ngsinh

Date/Time

Ngày sinh

DTB

Number

Điểm trung bình

Dienthoai

Text

Điện thoại

* Chỉ định trường Mahs là khóa chính.

* Nhập các bản ghi sau đây vào bảng:

Đề thi giữa kì 1 Tin học 12

Bài 3 (1đ). Hiển thị các bạn nữ trong lớp.

Bài 4 (1đ). Lọc ra các học sinh nam, có điểm trung bình từ 8.0 trở lên. Sáp xếp danh sách các bạn đó giảm dần theo DTB

Bài 5 (1đ). Lọc ra các học sinh nam, sinh năm 2002.

Bài 6 (1đ). Tạo Biểu mẫu NHAP_DL từ bảng HOC_SINH. Thiết kế cho biểu mẫu như sau:

- Chọn font Times New Roman, Cỡ 12 cho tất cả các trường.

- Tiêu đề HoTen màu đỏ.

---Hết---

Trên đây VnDoc đã gửi tới bạn đọc Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Tin học 12 năm học 2021 - 2022. Để ôn tập chuẩn bị cho kì thi giữa kì 1 sắp tới, mời các bạn vào chuyên mục Đề thi giữa kì 1 lớp 12 trên VnDoc.com. Tài liệu bao gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho các em học sinh ôn luyện cũng như các thầy cô tham khảo ra đề thi.

Ngoài tài liệu trên, mời các bạn tham khảo thêm đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12 cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Đánh giá bài viết
1 2.716
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 12 Xem thêm