Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Nà Khoa, Điện Biên

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Nà Khoa, Điện Biên là đề thi giữa kì I lớp 5 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải. Đề thi giữa kì 1 lớp 5 môn Toán có đáp án dành cho các bạn tham khảo, hệ thống kiến thức, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi học kì 1 môn Toán sắp tới hiệu quả nhất. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 5 năm học 2011 - 2012

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2015 - 2016 trường Tiểu học Tứ Yên

PHÒNG GD&ĐT HUYỆN NẬM PỒ

TRƯỜNG PTDTBT TH NÀ KHOA

Họ và tên: ……………………………

Lớp: ………………….......................

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ 1

Năm học 2015 – 2016

MÔN: TOÁN LỚP 5

Thời gian làm bài 60 phút

(Thứ……ngày….tháng 10 năm 2015)

Câu 1. (1 điểm) Đọc các số thập phân sau:

a) 8,235:....................................................................

b) 76,43:................................................................

Câu 2: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:

Chữ số 7 trong số thập phân 26,475 có giá trị là:

Câu 3: (1 điểm) Khoanh vào chữ cái đứng trước ý trả lời đúng:

Hỗn số viết dưới dạng số thập phân là:

A. 3,900. B. 3,09. C. 3,009. D. 3,90.

Câu 4: (1 điểm) Viết các số thập phân sau.

a) Bảy đơn vị, chín phần mười: ..........................................................

b) Ba mươi sáu đơn vị, năm phần mười, bảy phần trăm:..............................

c) Năm mươi hai đơn vị, bốn phần trăm, bảy phần nghìn:............................

d) Ba trăm linh sáu đơn vị, chín phần nghìn:.............................................

Câu 5: (1 điểm) So sánh các số thập phân sau.

21,47 và 30,54 85,64 và 85, 42

Câu 6: (2 điểm) Tính:

Câu 7 (2 điểm): Mua 12 quyển vở hết cùng loại 84 000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Câu 8: (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1. (1đ) Đọc các số sau: (Mỗi phép toán đúng được 0,5 điểm)

a) 8,235: Tám phẩy hai trăm ba mươi lăm.

b) 76,43: Bảy mươi sáu phẩy bốn mươi ba.

Câu 2: (1đ) Chữ số 7 trong số thập phân 26,475 có giá trị là:

B. 7/100

Câu 3: (1đ) Hỗn số bằng số thập phân nào trong các số sau:

B. 3,09

Câu 4. (1đ) Viết các số thập phân sau (Đúng mỗi số được 0,5 điểm)

a, 7,9

b, 36,57

c, 52,047

d, 306,009

Câu 5: (1đ) So sánh (Đúng mỗi phép tính được 0,5 điểm)

21,47 < 30,54 85,64 > 85, 42

Câu 6: (2đ) Tính.

(mỗi ý đúng 0,5đ)

Câu 7: (2đ) Mua 12 quyển vở hết cùng loại 84 000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

Bài giải

Mua một quyển vở hết số tiền là: (0,25đ)

84 000 : 12 = 7000 (đồng) (0,5đ)

Mua 60 quyển vở hết số tiền là: (0,25đ)

7000 x 60 = 420000 (đồng) (0,5đ)

Đáp số: 420000 (đồng) (0,5đ)

Câu 8: (1đ) Tính bằng cách thuận tiện nhất.

Đánh giá bài viết
59 28.834
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 1 lớp 5 Xem thêm