Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015 được VnDoc.com sưu tầm và đăng tải là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho các em học sinh lớp 5 dùng để ôn tập môn Toán, đây cũng là tài liệu hữu ích dành cho quý thầy cô giáo sử dụng để làm đề ôn tập cho các em học sinh.

Đề thi học kì 1 môn Tiếng Việt lớp 5 trường tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 1 lớp 5 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2015 - 2016

Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán, Tiếng Việt trường tiểu học Toàn Thắng năm 2014 - 2015

KIỂM TRA CUỐI KÌ I, NĂM HỌC 2014-2015

Môn: Toán - Lớp 5

Ngày kiểm tra: 29 /12 /2014

Thời gian làm bài: 40 phút (không kể thời gian giao đề)

Câu 1: Viết số thích hợp vào chỗ chấm:

a. Tám mươi hai phẩy sáu mươi mốt .......................................................

b. Số thập phân gồm sáu nghìn không trăm linh ba đơn vị , chín phần trăm: .........................................

c. 842, 706 đọc là: ...............................................................................................

d. 37,89% đọc là: ...................................................................................................

Câu 2: Đặt tính rồi tính

a) 146,34 + 521,85 b) 745,5 - 14,92 c) 25,04 x 3,5 d) 77,5: 2,5

Câu 3: Khoanh vào chữ đặt trước ý trả lời đúng .

a. Tìm chữ số x, biết : 5,6x1 > 5,681

A . x = 9 B . x = 7 C . x = 1 D . x = 0

b. 4 phút 40 giây = .............. giây

A. 440 B. 404 C. 280 D. 208

c. Số thích hợp điền vào ô trống để 8m2 62cm2 = cm2

A. 862 B. 86200 C. 8062 D. 80062

d. Lớp 5A có 15 bạn nam và 20 bạn nữ. Tỉ số phần trăm của số bạn nam và số bạn nữ của lớp 5A là:

A. 15% B. 75%. C. 20% D. 80 %

Câu 4: Tính bằng cách thuận tiện: 56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8

Câu 5: Một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 7,5 dm, chiều rộng kém chiều dài 2,25dm. Tính chu vi tấm bìa hình chữ nhật đó?

Câu 6: Một mảnh đất hình chữ nhật có chiều dài 24 m, chiều rộng bằng 5/6 chiều dài. Người ta dành 15,7% diện tích để làm nhà. Hỏi diện tích đất làm nhà là bao nhiêu?

Đáp án đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5

Câu 1: (1 điểm) Học sinh thực hiện đúng mỗi câu 0.25

Câu 2: (2.0 điểm): Đặt tính và tính đúng , ghi 0.5 điểm/ phép tính.

Tính đúng nhưng chưa đặt tính, ghi 0.25 điểm/ phép tính

Câu 3: (2.0 điểm): Khoanh vào ý đúng mỗi câu, ghi 0.5 điểm).

a. A . x = 9 b. C. 280 c. D. 80062 d. B. 75%.

Câu 4: (1 điểm)

56,8 x 76,9 - 56,8 x 76,8

= 56,8 x (76,9 - 76,8)

= 56,8 x 0,1

= 5,68

Câu 5: (2 điểm)

Bài giải

Chiều rộng của tấm bìa hình chữ nhật đó là:

7,5 - 2,25 = 5,25 (dm) (1đ)

Chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó là:

(7,5 + 5,25) x 2 = 25,5 (dm)

Đáp số : 25,5 dm (1 đ)

Câu 6: (2 điểm)

Bài giải

Chiều rộng mảnh đất đó là

24 x 5/6 = 20 m (0.5 đ)

Diện tích của mảnh đất đó là:

24 x 20 = 480 (m2) (0.5 đ)

Diện tích đất để làm nhà là:

480 x 15,7 : 100 = 75.36 (m2)

Đáp số: 75.36 (m2) (1 đ)

Đánh giá bài viết
20 6.773
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm