Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học số 2 Vinh Quang, Tuyên Quang

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

Đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5 năm học 2013 - 2014 trường Tiểu học số 2 Vinh Quang, Tuyên Quang là đề thi giữa kì 1 môn Toán có đáp án đi kèm, dành cho các bạn học sinh lớp 5 luyện đề, ôn tập và cùng cố kiến thức nhằm chuẩn bị tốt nhất cho bài thi học kì 1 sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề kiểm tra giữa kỳ môn Toán lớp 5 năm học 2011 - 2012

Đề kiểm tra học kì 1 môn Toán lớp 5 trường Tiểu học Vạn Phước 2 năm 2014 - 2015

UBND HUYỆN CHIÊM HOÁ

TRƯỜNG TIỂU HỌC SỐ 2 VINH QUANG

Họ và tên:.............................................

Lớp: 5

Thứ ngày tháng năm 2013

KIỂM TRA ĐỊNH KỲ GIỮA HỌC KỲ I

Môn: Toán

Thời gian: 40 phút

(Không kể thời gian giao nhận đề)

I. Trắc nghiệm khách quan

* Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng :

1. Phân số 11/25 viết thành phân số thập phân là :

A. 11/100 B. 25/100 C. 44/100

2. Viết 1/10 dưới dạng số thập phân được:

A. 1,0 B. 0,1 C. 0,01

3. Số thích hợp để viết vào chỗ chấm là:

a. 14 tấn 6 kg = .........kg.

A. 1406 B. 14006 C. 1460

b. 2 dam2 49 m2 = .........m2

A. 249 B. 2049 C. 2490

4. Một khu đất hình chữ nhật có kích thước ghi trên hình vẽ dưới:

a. Diện tích của khu đất đó là:

A. 1 ha

B. 1 km2

C. 10 ha

b. Chu vi khu đất đó là:

A. 650 m

B. 1000 m

C. 1300 m

5. Giá trị của chữ số 5 trong số thập phân 37,085 là:

A. 5/10 B. 5/100 C. 5/100

6. Số năm mươi sáu phẩy bẩy mươi hai được viết là:

A. 56,72 B. 56,702 C. 56,072

II. Trắc nghiệm tự luận (6 điểm)

1. Viết số thập phân.

a) Không đơn vị, bốn phần trăm :...............................................................................

b) Ba mươi hai đơn vị, tám phần mười, năm phần trăm :............................................

2. Tính:

3. Xếp các số thập phân sau theo thứ tự từ bé đến lớn:

8,09; 8,9; 8,89; 8,8; ...................................................................................

4. Mua 12 quyển vở hết 18.000 đồng. Hỏi mua 60 quyển vở như thế hết bao nhiêu tiền?

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

........................................................................................................................................

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 1 môn Toán lớp 5

I. Trắc nghiệm khách quan (4 điểm) Mỗi ý đúng được 0,5 điểm

Câu hỏi

1

2

3

4

5

6

a

a

a

b

Đáp án

C

B

B

A

C

C

C

A

II. Trắc nghiệm tự luận (6 điểm)

Câu 1: 1đ a) 0,04 b) 32,85

Câu 2: 2đ (mỗi ý đúng 0,5đ)

Câu 3: (1 điểm)

8,09; 8,8; 8,89; 8,9

Câu 4: (2 điểm)

Bài giải

Giá tiền một quyển vở là:

18.000 : 12 = 1.500 (đồng)

60 quyển vở mua hết số tiền là:

1.500 x 60 = 90.000 (đồng)

Đáp số: 90.000 (đồng)

* Học sinh có thể giải theo cách khác.

Đánh giá bài viết
18 10.877
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 5 Xem thêm