Đề kiểm tra giữa học kỳ 1 Toán 12 năm 2021 - 2022 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc

Trang 1/5 - Mã đề thi 143
SỞ GD ĐTNH PHÚC
TRƯỜNG THPT CHUYÊN VĨNH PHÚC
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA HỌC KỲ I NĂM HỌC 2021 2022
MÔN TOÁN 12
Thời gian làm bài: 60 phút;
(40 câu trắc nghiệm)
Mã đề thi 143
Họ, tên thí sinh:..........................................................................
Số báo danh:...............................................................................
Câu 1: Cho hàm số trùng phương
( )
42
f x ax bx c
=++
đồ thị như nh vẽ. Nhận xét đúng về dấu
của các hệ số
,,abc
là:
A.
0; 0; 0.abc<<>
B.
0; 0; 0.abc<>>
C.
0; 0; 0.abc><>
D.
0; 0; 0.abc<><
Câu 2: Đường cong trong hình vẽ dưới đây là đồ th ca hàm số nào?
A.
. B.
3
31
yx x=−+
. C.
3
31yx x=−+
. D.
42
41yx x
=−− +
.
Câu 3: Các căn bậc hai của
4
là :
A.
16
B.
2±
C.
2
D.
2
Câu 4: Cho hàm số
( )
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại điểm
0x =
B. Hàm số có hai điểm cực đại.
C. Hàm số có hai điểm cực trị. D. Hàm số đạt cực đại tại điểm
3x =
.
Câu 5: Tập xác định của hàm số
( )
2
y xx
π
=
là:
A.
[
]
0;1
. B.
( )
1; 2
. C.
( )
0; +∞
. D.
( )
0;1
.
Câu 6: Giá trị nhỏ nhất của hàm số
2
1
x
y
x
=
+
trên đoạn
[ ]
0;3
A.
[ ]
0;3
min 2
x
y
=
. B.
[ ]
0;3
1
min
2
x
y
=
. C.
[ ]
0;3
min 3
x
y
=
. D.
[ ]
0;3
1
min
4
x
y
=
.
Câu 7: Cho hình chóp
SABC
đáy
ABC
tam giác vuông tại
B
,
AB a=
,
5AC a=
,
( )
SA ABC
3SA a=
. Thể tích khối chóp
SABC
bằng
Trang 2/5 - Mã đề thi 143
A.
3
3
3
a
V =
. B.
3
3
Va
=
. C.
3
3
2
a
V =
D.
3
5
3
a
V =
.
Câu 8: Cho khối chóp có diện tích đáy bằng 6 và chiều cao bằng 3. Thể tích khối chóp đã cho bằng
A.
9.
B.
18.
C.
6.
D.
36.
Câu 9: Trong các hình dưới đây, hình nào không phải là đa diện lồi?
A. Hình (IV). B. Hình (III). C. Hình (II). D. Hình (I).
Câu 10: Điều kiện xác định của hàm số
( )
2
2
4yx
=
A.
2
x
. B.
2
x
≠±
. C.
2x ≠−
. D.
2x >
.
Câu 11: Điểm cực đại của đồ thị hàm số
42
23yx x=−−
A.
( )
2;5Q
.
B.
(
)
1; 4
P
.
C.
( )
0; 3N
.
D.
( )
1; 4M −−
.
Câu 12: Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào sai?
A. Chỉ có năm loại khối đa diện đều.
B. Mỗi đỉnh của một khối đa diện là đỉnh chung của ít nhất ba mặt.
C. Hình chóp tam giác đều là hình chóp có bốn mặt là những tam giác đều.
D. Mỗi cạnh của hình đa diện là cạnh chung của đúng hai mặt.
Câu 13: Tìm tất cả các khoảng đồng biến của hàm số
32
1
2 31
3
yxxx= ++
.
A.
( )
;1−∞
. B.
( )
3; +∞
. C.
( )
;1−∞
( )
3; +∞
. D.
( )
1; 3
.
Câu 14: Đường tiệm cận ngang của đồ thị hàm số
1
1
x
y
x
=
+
có phương trình là
A.
1y =
. B.
1x =
. C.
1x =
. D.
1y
=
.
Câu 15: Cho khối lập phương có cạnh bằng 4. Thể tích của khối lập phương đã cho bằng
A. 12. B. 32. C. 16. D. 64.
Câu 16: Cho
0 1, 0ax<≠ >
. Mệnh đề nào sau đây là sai?
A.
log 1
a
a =
. B.
log
x
a
ax=
. C.
log 1 0
a
=
. D.
log
a
x
xx=
.
Câu 17: Cho hàm số
( )
fx
có đồ thị như sau:
Hàm số đã cho đồng biến trên khoảng nào dưới đây?
A.
( )
0; +∞
. B.
( )
;1−∞
. C.
(
)
2; 2
. D.
( )
1; +∞
.
Câu 18: Với các số thực dương
,ab
bất kì. Mệnh đề nào dưới đây đúng?
Trang 3/5 - Mã đề thi 143
A.
3
2 22
2
log 1 3log log
a
ab
b

=+−


. B.
3
2 22
21
log 1 log log
3
a
ab
b

=+−


.
C.
3
2 22
2
log 1 3log log
a
ab
b

=++


. D.
3
2 22
21
log 1 log log
3
a
ab
b

=++


.
Câu 19: Tổng số đường tiệm cận ngang và đứng của đồ thị hàm số
2
4
3
x
y
x
+
=
là
A.
1
. B.
2
. C.
0
. D.
3
.
Câu 20: Hình đa diện sau đây có bao nhiêu mặt?
A. 4. B. 5. C. 3. D. 6.
Câu 21: Đơn giản biểu thức
21
2
1
.Pa
a

=


với
0
a >
, được kết quả là
A.
2
a
.
B.
2 21
a
.
C.
12
a
.
D.
a
.
Câu 22: Cho hàm số
(
)
y fx
=
xác định trên nửa khoảng
3
;
2

+∞

và có bảng biến thiên dưới đây:
Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng
0
. B. Hàm số có giá trị lớn nhất bằng
1
3
.
C. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng
3
2
. D. Hàm số có giá trị nhỏ nhất bằng
2
7
.
Câu 23: Cho hàm số
( )
y fx=
bảng biến thiên như hình vẽ dưới đây:
x
−∞
1 2
+∞
( )
fx
+ - 0 +
( )
fx
2 4 6
−∞
-1
Tổng số đường tiệm cận ngang và đứng của đồ thị hàm số
( )
y fx=
A.
2.
B.
1.
C.
0.
D.
3.
Câu 24: Cho hàm số
( )
fx
có bảng xét dấu của
( )
'fx
như sau:

Đề thi Toán 12 giữa học kì 1 năm 2021 - 2022

Mời các bạn tham khảo Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2021 - 2022 do VnDoc sưu tầm và đăng tải sau đây. Đề kiểm tra Toán 12 bao gồm 40 câu hỏi trắc nghiệm Toán 12 có đáp án, hệ thống kiến thức được học trong nửa đầu kỳ 1 Toán 12. Đây là tài liệu hữu ích giúp các em ôn thi giữa học kì 1 Toán 12 hiệu quả. Chúc các em học tốt.

Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2021 - 2022 nằm trong bộ đề thi giữa kì 1 Toán 12 trên VnDoc. Tài liệu gồm nhiều đề thi khác nhau được sưu tầm từ nhiều trường THPT trên cả nước, là tài liệu hay cho thầy cô tham khảo ra đề và các em học sinh ôn tập, chuẩn bị cho kì thi sắp tới đạt kết quả cao.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề kiểm tra giữa kì 1 Toán 12 trường THPT chuyên Vĩnh Phúc năm 2021 - 2022. Ngoài ra, các bạn có thể tham khảo thêm Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12... cũng được cập nhật liên tục trên VnDoc.

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 675
Sắp xếp theo

    Đề thi giữa kì 1 lớp 12

    Xem thêm