Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Vật lý năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật lý năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 1 lớp 6 môn Vật lý năm học 2017 - 2018 là tài liệu ôn tập và luyện tập hữu ích dành cho các bạn học sinh lớp 6 muốn củng cố kiến thức môn Vật lý và ôn thi học kì 1. Mời các bạn tham khảo.

ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ I

MÔN VẬT LÍ

LỚP 6: (Năm học: 2017-2018)

(Thời gian làm bài: 45 phút)

I. Phần trắc nghiệm: (6 điểm)

Khoanh tròn chữ cái trước câu trả lời mà em cho là đúng nhất (mỗi câu đúng 0.5 điểm)

Câu 1: Giới hạn đo của thước là:

A. Giá trị lớn nhất ghi trên thước; B. Giá trị giữa các vạch chia trên thước.

C. Độ dài mà thước đo được; D. Giá trị giữa hai vạch chia liên tiếp trên thước.

Câu 2: Đơn vị đo độ dài trong hệ thống đơn vị đo lường hợp pháp của nước Việt Nam là

A. mét (m). B. đề xi mét (dm).

C. kí lô mét (km). D. mi li mét (mm).

Câu 3: Khi sử dụng bình tràn đựng đầy nước và bình chứa để đo vật rắn không thấm nước thì thể tích của vật rắn không thấm nước là

A. Phần nước còn lại trong bình tràn. B. Nước ban đầu có trong bình tràn.

C. Tổng thể tích của bình tràn và bình chứa. D. Thể tích nước từ bình tràn sang bình chứa.

Câu 4: 50 đề xi mét khối (50 dm3) bằng bao nhiêu mét khối (m3).

A. 5 (m3). B. 0,5 (m3). C. 0,05 (m3). D. 0,005 (m3).

Câu 5: Con số 250 (g) được ghi trên hộp mứt tết chỉ

A. Thể tích của hộp mứt. B. Khối lượng của mứt trong hộp.

C. Sức nặng của hộp mứt. D. Số lượng mứt trong hộp.

Câu 6: Gió đã tác dụng lên cánh buồm một lực nào trong số các lực sau:

A. Lực căng. B. Lực hút. C. Lực kéo. D. Lực đẩy.

Câu 7: Đơn vị đo khối lượng riêng là:

A. Niu tơn trên mét khối (N/ m3). B. Niu tơn trên mét vuông (N/ m2)

C. Kí lô gam trên mét khối (kg/ m3). D. Kí lô gam trên mét vuông (kg/ m2).

Câu 8: Công thức nào dưới đây tính trọng lượng riêng của một chất theo trọng lượng và thể tích?

A. d = V x D. B. d = P/V. C. d = V/P. D. d = V x P.

Câu 9: Để kéo thùng nước có khối lượng 20 (kg) từ dưới giếng lên, người ta phải dùng lực nào trong các lực sau đây?

A. F= 0.2 (N). B. F= 2 (N). C. F=20 (N). D. F= 200 (N)

Câu 10: Kéo cắt sắt là ứng dụng của máy cơ đơn giản nào?

A. Mặt phẳng nghiêng. B. Đòn bẩy. C. Ròng rọc. D. Pa lăng.

Câu 11: Cầu thang là ứng dụng của máy cơ đơn giản nào?

A. Mặt phẳng nghiêng. B. Đòn bẩy. C. Ròng rọc. D. Pa lăng.

Câu 12: Một người có lực kéo 500 (N), để đưa vật nặng 2000 (N) từ mặt đất lên xe ô tô. Nếu sử dụng một tấm ván thì người này nên dùng lực nào lợi hơn trong các lực sau đây?

A. F= 2000 (N). B. F< 500 (N). C. F> 500 (N). D. F= 500 (N)

II. Phần tự luận: (4 điểm)

Câu 13: Dùng bình chia độ có chứa một lượng nước có thể tích 65 (cm3), thả viên bi sắt vào bình thì mực nước trong bình dâng lên đến vạch 125 (cm3). Tính thể tích viên. (1.5đ)

Câu 14: Trọng lực là gì? Trọng lực có phương và chiều như thế nào? Cho biết công thức liên hệ giữa trọng lượng và khối lượng của cùng một vật. (1.5đ)

Câu 15: Một vật có khối lượng là 650 (kg), và thể tích của vật đó 25 (dm3). Tính khối lượng riêng của vật đó và cho biết chất đó là chất gì? (1.0 đ)

>> Tham khảo đề thi mới nhất: Đề thi học kì 1 lớp 6 môn Vật lý năm học 2018 - 2019

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Ngoài đề cương ôn tập Vật lý học kì 1 lớp 6, các em học sinh còn có thể tham khảo các đề thi học kì 1 lớp 6 các môn Toán, Văn, Anh, Lý, Địa, Sinh mà chúng tôi đã sưu tầm và chọn lọc. Với đề thi học kì 1 lớp 6 này giúp các em rèn luyện thêm kỹ năng giải đề và làm bài tốt hơn, Chúc các em ôn thi tốt và đạt kết quả cao trong kì thi sắp tới

Đánh giá bài viết
18 3.116
Sắp xếp theo

    Đề thi học kì 1 lớp 6

    Xem thêm