Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Thượng
Hiền, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018
Câu 1: (4.5 điểm)
1. Nêu sự khác biệt giữa quá trình nguyên nhân giảm phân. (1.5 điểm)
2. Quan sát 1 tế bào sinh dưỡng đang phân chia giai đoạn như trong hình
dưới đây.
a. Đây kì nào, ca quá trình nguyên phân hay gim phân?
(0.5 điểm)
b. Bộ nhiễm sắc thể lưỡng bội (2n) của tế bào bao nhiêu?
(0.25 điểm)
c. Hãy vẽ tế bào vào giữa của quá trình trên? (0.75
điểm)
3. ba tế bào đang nguyên nhân. Dựa vào đặc điểm số điểm đã cho, hãy
điền số thích hợp vào các ô trống trong bảng sau: (1.5 điểm)
Tế bào
Bộ NST (2n)
Số nhiễm
sắc thể kép
Số nhiễm
sắc thể đơn
Số tâm
động
Số
Crômatít
A
giữa
48
B
cuối
28
C
sau
32
Câu 2: (3 điểm)
1. Điền sự sai khác của 2 quá trình lên men vào bảng sau: (2 điểm)
Lên men Lactic
Lên men rượu
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
2. Làm sữa chua (ya-ua) ứng dụng của quá trình chuyển hóa vật chất nào
vi sinh vật? Người ta đã sử dụng vi sinh vật nào để làm sữa chua? Hãy nêu 2
nguyên nhân khi làm sữa chua nhưng sữa không đặc không chua (ch ngọt
lỏng) (1 điểm)
Câu 3. (2.5 điểm)
1. Điền vào bảng sau để phân biệt các kiểu dinh dưỡng (1.5 điểm)
Nguồn năng lượng
Nguồn cacbon
2. Xác định kiểu dinh dưỡng của các sinh vật sau (1 điểm)
a) Nấm men rượu
b) Trùng amip
c) Vi khuẩn nitrat hóa
d) Vi khuẩn lam
Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Sinh học trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn sinh học lớp 10 dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn sinh học này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn sinh học lớp 10 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Du năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 354
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Sinh Học Xem thêm