Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Vật trường THPT Nguyễn Thượng
Hiền, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018
Câu 1: (2 điểm)
+ Phát biểu viết biểu thức định luật bảo toàn ng trường hợp vật chịu c
dụng của lực đàn hồi.
+ Vận dụng: Một xo độ cứng k = 100N/m, một đầu xo gắn cố định, đầu
kia gắn một vật kích thước nhỏ khối lượng m = 100g, vật thể chuyển
động không ma sát trên mặt sàn nằm ngang. T vị trí cân bằng kéo vật làm
xo dãn 5cm rồi thả nh cho vật chuyển động. Tìm tốc độ của vật tại thời điểm
vật đi qua vị trí n bằng.
Câu 2: (1 điểm)
+ Quá trình biến đổi đẳng nhiệt của một lượng khí nhất định tuân theo định luật
nào? Phát biểu viết biểu thức của định luật đó.
+ Bong bóng cá một b phận chứa khí. Khi con bị lưới kéo nhanh t dưới
sâu lên mặt nước, bong bóng bộ 3 sẽ bị vỡ. Hãy giải thích. Cho rằng nhiệt
độ ới lòng nước sâu trên mặt thoáng như nhau, lượng khí (trong
bong bóng không đổi.
Câu 3: (3 điểm)
+ Phát biểu viết hệ thức của nguyên I Nhiệt động lực học. Nêu qui ước
dấu của các đại lượng trong hệ thức.
+Viết h thức diễn tả độ biến thiên nội năng của một khối k trong quá trình
đẳng, tích.
Câu 4: (2 điểm) Một khối khí lý tưởng thể tích 10 lít, nhiệt độ 127 °C, áp
suất 1 atm biến đổi qua 2 quá trình:
(1) + (2): đẳng ch áp suất tăng 4 lần.
(2) + (3): đẳng áp, thể ch cuối cùng 15 lít.
a) Tìm nhiệt độ T
2
T
3
của khối khí.
b) Vẽ đồ thị biểu diễn các quá trình biến đổi của khối khí trong c hệ trục tọa
độ (pOV) (pOT). (Lưu ý: Op trục tung)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Câu 5: (2 điểm) Một quả cầu khối lượng 0,5kg được treo
một đầu sợi dây nhẹ, không co dãn dài 1,5m. Kéo quả
cầu đến vị trí dây treo hợp với phương thẳng đứng một
góc 60° rồi thả nhẹ. Chọn gốc thế năng tại vị trí cân bằng.
Lấy g = 10m/s
2
.
a) Áp dụng định biến thiên động năng, tìm vận tốc
của quả cầu khi đến vị trí thấp nhất trên quỹ đạo.
b) Áp dụng định luật bảo toàn năng, xác định vận tốc của qu cầu khi dây
treo hợp với phương thẳng đứng một góc 30°.
c) Khi đến vị trí cân bằng thì qu cầu va chạm với một ch cố định A bật
trở lại. Biết cứ sau mỗi lần va chạm, năng của quả cầu giảm 15%. Góc lệch
cực đại của quả cầu sau khi va chạm với vách 3 lần bao nhiêu?
Mời các bạn xem tiếp tài liệu tại: https://vndoc.com/tai-lieu-hoc-tap-lop-10

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Thượng Hiền

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Nguyễn Thượng Hiền, Thành Phố Hồ Chí Minh năm học 2017 - 2018 là đề kiểm tra học kì 2 môn Vật lý lớp 10 dành cho các bạn học sinh lớp 10 tham khảo. Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý này sẽ giúp các bạn chuẩn bị tốt cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới nói chung và ôn thi kiểm tra cuối học kì 2 môn Vật lý lớp 10 nói riêng. Mời các bạn và thầy cô tham khảo. Chúc các bạn đạt điểm cao trong các kì thi quan trọng sắp tới.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán Sở GD&ĐT Bắc Giang năm học 2017 - 2018

Đề thi học kì 2 lớp 10 môn Vật lý trường THPT Liễn Sơn, Vĩnh Phúc năm học 2017 - 2018

Đề kiểm tra học kì 2 lớp 10 môn Toán trường THPT Nguyễn Du năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 1.300
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Vật lý 10 - Giải lý 10 Xem thêm