Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bạc Liêu

Để giúp các bạn học sinh lớp 12 có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bạc Liêu, nội dung tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi có đáp án.

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12

Chi tiết Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12

Câu 1: Gọi z1 là nghiệm phức có phần ảo âm của phương trình z2 + 2z + 3 = 0. Trên mặt phẳng tọa độ, điểm nào sau đây là điểm biểu diễn của số phức z1?

Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12

Câu 2: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, mặt phẳng (a) đi qua điểm M (1; 2; -3) và nhận n = (1; -2;3) làm vectơ pháp tuyến có phương trình là?

A. x - 2 y - 3z + 6 = 0

B. x - 2 y - 3z - 6 = 0

C. x - 2 y + 3z -12 = 0

D. x - 2 y + 3z +12 = 0

Câu 3: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz, cho đường thẳng (d) x - 3/2 = y + 2 /- 1 = z + 1/4. Điểm nào sau đây không thuộc đường thẳng d?

A. M (1; -1; -3)

B. N (3; -2; -1)

C. P (1; -1; -5)

D. Q (5; -3;3)

Câu 4: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz , cho hai điểm E (1; -2; 4), F (1; -2; -3). Gọi M là điểm thuộc mặt phẳng (Oxy ) sao cho tổng ME + MF có giá trị nhỏ nhất. Tìm tọa độ của điểm M .

A. M (-1; 2; 0)

B. M (-1; -2; 0)

C. M (1; -2; 0)

D. M (1; 2; 0)

Câu 5: Tính tích phân Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12

A. I = e2 - 2e

B. I = 2e

C. I = 2e + 2

D. I = 2e - 2

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra học kì 2 môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 Sở GD&ĐT Bạc Liêu. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
4 2.984
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 2 lớp 12 môn Toán Xem thêm