Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường Trần Phú - Yên Lạc - Vĩnh Phúc

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường Trần Phú - Yên Lạc - Vĩnh Phúc, tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề thi thử Toán có đáp án. Mời thầy cô và các bạn học sinh cùng tham khảo.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Chi tiết Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Câu 1: Trong không gian với hệ tọa độ Oxyz cho mặt phẳng (P): x - 2 y + 3 = 0. Véc tơ pháp tuyến của (P) là?

A. n(1; -2; 3).

B. n(1; -2; 0).

C. n(1; -2).

D. n(1;3).

Câu 2: Điểm cực tiểu của hàm số y = -x4 + 5x2 - 2 là?

A. y = 0.

B. x = -2.

C. x = 0.

D. y = -2.

Câu 3: Khối lăng trụ ngũ giác có bao nhiêu mặt?

A. 7 mặt.

B. 9 mặt.

C. 6 mặt.

D. 5 mặt.

Câu 4: Bảng biến thiên sau đây là của hàm số nào?

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

A. y = -x3 + 6x - 2.

C. y = 2x3 - 3x2 + 2x - 2.

B. y = -3x3 + 9x2 - 2.

D. y = -2x3 + 6x2 - 2.

Câu 5: Phương trình sin x = 1 có một nghiệm là?

A. x = \pi.

B. x = - \pi/2

C. x = \pi/2

D. x = \pi/3

Câu 6: Tính diện tích xung quanh S của hình trụ có bán kính bằng 3 và chiều cao bằng 4?

A. S = 12\pi.

B. S = 42\pi.

C. S = 36\pi.

D. S = 24\pi.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường Trần Phú - Yên Lạc - Vĩnh Phúc. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 194
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm