Đề khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc (Lần 3)

VnDoc xin mời thầy cô cùng các bạn học sinh tham khảo tài liệu Đề khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc (Lần 3), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thời gian làm bài 90 phút.

Đề khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán

Chi tiết Đề khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán

Câu 1: Diện tích xung quanh mặt trụ có bán kính đáy R, chiều cao h là?

A. Sxq = p Rh

B. Sxq = 3p Rh

C. Sxq = 4p Rh

D. Sxq = 2p Rh

Câu 2: Chu kì bán rã của nguyên tố phóng xạ poloni 210 là 138 ngày (nghĩa là sau 138 ngày khối lượng của nguyên tố đó chỉ còn 1 nửa). Tính khối lượng còn lại của 40 gam poloni 210 sau 7314 ngày (khoảng 20 năm).

A. 4,34.10-15 (gam)

B. 4, 44.10-15 (gam)

C. 4, 06.10-15 (gam)

D. 4, 6.10-15 (gam)

Câu 3: Cho hàm số y = x +1/x + 2 có đồ thị (C) và đường thẳng d : y = -2x + m -1 (m là tham số thực). Gọi k1, k2 là hệ số góc của tiếp tuyến tại giao điểm của d và (C). Khi đó k1.k2 bằng

A. 3

B. 4

C. 1

D. 2

Câu 4: Cho hình chóp S. ABC có tam giác ABC vuông cân tại B, AB = a. Gọi I là trung điểm của của AC. Hình chiếu vuông góc của S lên mặt phẳng (ABC) là điểm H thỏa mãn hai mặt phẳng (SAB) và (SBC) là 600: Thể tích của khối chóp S.ABC là:

Chi tiết Đề khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán

Câu 5: Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, mặt phẳng qua A(1;2;-1) có một vectơ pháp tuyến n(2; 0; 0) có phương trình là?

A. y + z = 0

B. y + z -1 = 0

C. x -1 = 0

D. 2x -1 = 0

Câu 6: Tích tất cả các nghiệm của phương trình 2x^2+x = 4 bằng?

A. 2.

B. 3.

C. -2.

D. -1.

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng THPT quốc gia môn Toán năm 2017 - 2018 trường THPT Lê Xoay - Vĩnh Phúc (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh học mà VnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 665
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi thpt Quốc gia môn Toán Xem thêm