Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 3)

VnDoc xin giới thiệu tới bạn đọc tài liệu Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 3), tài liệu gồm 50 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 90 phút, đề chứa cả lượng kiến thức Toán 11 và Toán 12, đề thi thử Toán có đáp án.

Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12

Trích dẫn đề KSCL Toán 12 năm 2017 - 2018

+ Trong không gian với hệ trục tọa độ Oxyz, cho hai điểm A (-1;0;1), B(1;-2;3) và mặt cầu (S): (x + 1)2 + y2 + (z – 2)2 = 4. Tập hợp các điểm M di động trên mặt cầu (S) sao cho vtMA.vtMB = 2 là một đường tròn cố định. Tính bán kính của đường tròn đó.

+ Trong mặt phẳng, cho hai đường thẳng phân biệt a và b song song với nhau. Trên đường thẳng a lấy 5 điểm phân biệt A, B, C, D, E và trên đường thẳng b lấy 5 điểm phân biệt G, H, I, J, K sao cho AB = BC = CD = DE = GH = HI = IJ = JK = 2018cm. Có bao nhiêu hình bình hành có 4 đỉnh là 4 điểm trong 10 điểm nói trên?

+ Một vật chuyển động trong 3 giờ với vận tốc v (km/h) phụ thuộc vào thời gian t(h) có đồ thị của vận tốc như hình bên. Trong khoảng thời gian 1 giờ kể từ khi bắt đầu chuyển động, đồ thị đó là một phần của đường parabol có đỉnh I (2; 9) và trục đối xứng song song với trục tung, khoảng thời gian còn lại đồ thị là một đoạn thẳng song với trục hoành. Tính quãng đường s mà vật di chuyển được trong 3 giờ đó (kết quả làm tròn đến hàng phần trăm).

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề khảo sát chất lượng môn Toán lớp 12 năm học 2017 - 2018 trường Nguyễn Viết Xuân - Vĩnh Phúc (Lần 3). Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 148
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm