Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3

VnDoc xin giới thiệu tới thầy cô và các bạn học sinh tài liệu Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2017 - 2018 trường Cây Dương - Kiên Giang, tài liệu gồm 25 câu hỏi trắc nghiệm, thời gian làm bài 45 phút, nội dung kiểm tra thuộc chủ đề phương pháp tọa độ trong không gian.

Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018

Chi tiết Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018

Câu 1: Trong không gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình x + 2y - 5 = 0 và điểm M (2;3; 2). Mặt phẳng đi qua M và song song với (α) có phương trình là?

A. x + 2z + 2 = 0

B. x + 2 y - 8 = 0

C. x + 2z - 8 = 0

D. x + 2 y + 2 = 0

Câu 2: Trong không gian Oxyz, cho mp(α) có phương trình 2x - 6 y + 4z -1 = 0. Phương trình nào dưới đây là của mặt phẳng song song với (α).

A. 3x - 9 y + 6z + 5 = 0

B. 2x - 6 y - 4z -1 = 0

C. x + 3 y + 2z -1 = 0

D. 3x - 9 y + 6z -1, 5 = 0

Chi tiết Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018

Câu 4: Trong không gian Oxyz, cho hai vectơ a = (2m +1;0;3) và b = (6; n - 3; 2) cùng phương. Giá trị của m + n bằng?

A. 1

B. 7

C. 5

D. 12

Câu 5: Trong không gian Oxyz, cho ba điểm A(-2; 0;0), B (0; 0; 7), C (0;3; 0). Phương trình mặt phẳng (ABC) là?

Chi tiết Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2018

---------------------------------------------

Trên đây VnDoc.com đã giới thiệu tới bạn đọc tài liệu: Đề kiểm tra Hình học 12 chương 3 năm 2017 - 2018 trường THPT Cây Dương - Kiên Giang. Để có kết quả cao hơn trong học tập, VnDoc xin giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu Thi thpt Quốc gia môn Toán, Thi thpt Quốc gia môn Hóa học, Thi thpt Quốc gia môn Vật Lý, Thi thpt Quốc gia môn Sinh họcVnDoc tổng hợp và đăng tải.

Đánh giá bài viết
1 421
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 12 Xem thêm