Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
I.Ma trận
Møc ®é
Néi dung
NhËn biÕt
Th«ng hiÓu
VËn dông
Tæng
TN
TL
TN
CÊp ®é thÊp
CÊp ®é cao
I.Đọc hiểu
(Văn bản:
Đức tính
giản d của
Bác Hồ)
Nắm được
tên tác giả
tác phẩm,
phương thức
biểu đạt ,
hoàn cảnh
sáng tác văn
bản.
- Trình bày
cảm nhận về
đức tính
giản dị của
Bác Hồ.
Số u 4
Sốđiểm 1,0
Tỉ lệ: 1,0%
Số câu 1
Số điểm 2,0
Tỉ lệ: 20%
Số câu 7
Sốđiểm 4
Tỉ lệ:
40%
II.Làm
văn
Viết bài
văn nghị
luận giải
thích
Số câu 1
Sốđiểm 6
Tỉ lệ: 60%
Số câu 1
Sốđiểm 6
Tỉ lệ:
60%
Tổng s
Số câu 4
Sốđiểm 1,0
Tỉ lệ: 1,0%
Số câu 2
Sốđiểm 1,0
Tỉ lệ:1,0%
Số câu 2
Sốđiểm 7,5
Tỉ lệ: 75%
Số câu
10
Sốđiểm
10
Tỉ lệ
100%
II. Đề bài
Phần I. Đọc hiểu ( 4 điểm )
Đọc đoạn trích ới đây thực hiện các yêu cầu sau:
Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào, mọi người chúng ta đều biết: Bữa
cơm, đồ dùng, căn nhà, lối sống. Bữa cơm chỉ vài ba món rất giản đơn, lúc ăn không để rơi
vãi một hột cơm, ăn xong, cái bát bao giờ ng sạch thức ăn còn lại được sắp xếp tươm tất.
PHÒNG GD & ĐT AN LÃO
TRƯỜNG THCS TÂN VIÊN
KIỂM TRA HỌC KÌ II VĂN 7 NĂM HỌC 2017 - 2018
MÔN NG VĂN
Thời gian m bài : 90 Phút
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
việc làm nhỏ đó, chúng ta càng thấy Bác quý trọng biết bao kết quả sản xuất của con người
kính trọng như thế nào người phục vụ. Cái nhà n của bác vẻn vẹn chỉ vài ba phòng, và
trong lúc tâm hồn Bác lộng gió thời đại thì cái nhà nhỏ đó luôn luôn lộng gió ánh sáng,
phảng phất hương thơm của hoa vườn, một đời sống như vậy thanh bạch tao nhã biết bao!
Bác suốt đời m việc, suốt ngày làm việc, từ việc lớn: Việc cứu nước, cứu dân đến việc rất nhỏ,
trồng cây trong vườn, viết một bức thư cho một đồng chí, nói chuyện với các cháu miền
Nam…Trong đời sống của mình, việc Bác tự làm được thì không cần người giúp…
(Ngữ văn 7 - Tập II )
Câu 1 (0,25điểm) Đoạn văn trên được trích từ văn bản nào?
Câu 2 (0,25điểm) Tác gi của đoạn trích trên ai?
Câu 3 (0,25điểm) Phương thức biểu đạt chính của đoạn trích trên gì?
Câu 4 (0,25điểm) Văn bản chứa đoạn trích trên được viết vào thời gian nào?
Câu 5 (0,5điểm) Nêu nội dung chính của đoạn trích trên?
Câu 6 (0,5điểm) Trong câu văn: "Con người của Bác, đời sống của Bác giản dị như thế nào,
mọi người chúng ta đều biết: Bữa cơm, đồ dùng, cái nhà, lối sống". Tác giả sử dụng phép tu từ
nào? Tác dụng của phép tu t đó?
Câu 7: (2điểm) Viết một đoạn văn ngắn (từ 4 đến 6 câu) trình bày suy nghĩ của em về vấn đề
gợi ra từ đoạn trích trên.
Phần II. Làm văn (6 điểm)
Nhiễu điều phủ lấy giá gương
Người trong một nước thì thương nhau cùng”.
Người xưa muốn nhắn nhủ điều qua câu ca dao ấy?
III. Đáp án , biểu điểm
Phần I: Đọc hiểu (4điểm)
Câu
Điểm
Đáp án
1
0,25đ
- Đức tính giản dị của c Hồ
2
0,25đ
- Phạm Văn Đồng
3
0,25đ
- Nghị luận
4
0,25đ
- Lễ k niệm 80 năm ngày sinh Chủ Tịch Hồ Chí Minh
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5
0,5đ
- Ca ngợi đức tính giản dị, thanh bạch của Bác Hồ trong lối sống,
trong cách sinh hoạt hàng ngày.
6
0,5đ
- Phép tu từ: Liệt
0,5đ
- Tác dụng: Nhấn mạnh lối sống giản dị của Bác
Câu 7: (2 điểm)
Yêu cầu hình thức: (0,5điểm)
- Viết đúng hình thức trình bày đoạn văn.
- Câu chủ đề, đủ số ợng câu.
- Diễn đạt mạch lạc, đúng chính tả, đúng ng pháp.
- Về nội dung: (1,5 điểm)
+ Học sinh trình bày được sự giản dị của Bác trên các phương diện: Giản dị trong đời sống,
trong quan hệ với mọi người, trong lời nói i viết.
+ Học sinh đưa ra các dẫn chứng cụ thể về s giản dị của Bác.
Phần II. Làm văn (6 điểm)
A. Yêu cầu
1. u cầu về hình thức:
- Biết cách làm bài văn ngh luận v một câu ca dao. Bố cục chặt chẽ, luận điểm ràng, lẽ
dẫn chứng hợp lí, lời văn trong sáng, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ng
pháp.
2. Về nội dung:
- Trên sở những kiến thức đã được học v kiểu văn bản nghị luận cách trinh bày văn bản
nghị luận
- Học sinh thể tổ chức bài làm theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đáp ng được những ý
bản sau:
B. N Ý
1. M bài
- Giới thiệu truyền thống tương thân, ơng ái của dân tộc (là truyền thống u đời, thể hiện
những đạo tốt đẹp của dân tộc).
- Giới thiệu, trích dẫn bài ca dao: Câu ca dao: "Nhiễu điểu......thương nhau cùng" đã trở nên
quen thuộc với người Việt từ bao đời nay.

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Tân Viên

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Ngữ văn trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018 là đề thi học kì 2 lớp 7 môn Ngữ Văn có đáp án. Đề thi môn Văn học kì 2 lớp 7 này dành cho các em học sinh lớp 7 tham khảo chuẩn bị cho kì thi cuối học kì 2 sắp tới. Mời các em tải tài liệu về tham khảo.

Mời các bạn tham khảo tài liệu liên quan

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Toán trường THCS Tân Viên, An Lão năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Sinh học trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đề KSCL học kì 2 lớp 7 môn Công nghệ trường THCS Tân Viên năm học 2017 - 2018

Đánh giá bài viết
1 1.986
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Ngữ văn lớp 7 Xem thêm