Đề ôn tập học kì 1 môn Toán lớp 1

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn tập học 1 môn Toán lớp 1
BÀI 1: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Viết s thích hợp vào chỗ trống
0
2
4
6
9
2
5
7
0
3
5
7
2. Viết các số 3, 6, 8, 10 theo thứ tự:
a) Từ đến lớn: ………………………………………………….
b) Từ lớn đến bé: ………………………………………………….
3. Điền dấu >; <; = vào chỗ trống
6…..7 8….5 3…..6 9…..10 7……3 4…..0
9…..8 2…..1 4…..5 10…..7 1……1 3……2
6…..10 9…..9 5…..1 4……6 7……10 8……8
4. Điền số thích hợp vào chỗ trống
5. Viết các số 10, 5, 0, 7, 8 theo thứ tự:
a) Từ lớn đến bé:………………………………………………
7
5
10
6
5
1
8
4
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
b) Từ đến lớn: ……………………………………………...
6. Nối với số thích hợp:
3 > 10 > > 7 > 2
BÀI 2: LUYỆN TẬP CHUNG
1. Viết các số 5; 2; 7; 9; 1 theo thứ tự:
a) Từ đến lớn: ……………………………………………………………..
b) Từ lớn đến bé: …………………………………………………………….
2. a) Khoanh tròn vào số lớn nhất:
6 , 8 , 4 , 7
b) Khoanh tròn vào số bé nhất:
1 , 10 , 5 , 8
3. Điền dấu >; <; = vào chỗ trống
6…..8 9…..9 10….7 5…..4 3….2
9…..5 6…..6 3…..1 0…..2 4…..4
8…..8 3…...72…..1 9…..10 7…...7
4. Điền vào chỗ chấm
2 < …. 8 > ….. 5 > ….. 8 < ….. 6 > ….
5 > …. 4 > ….. 7 > ….. 9 > ….. 1 > …..
6
1
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
5. Điền vào chỗ trống
4 < …… < 6 9 > …... > 6 5 > …….. > 2
6 < ……. < 10 5 > ……> 2 7 < ……..< 9
6. Xếp các số sau: 4; 7; 10; 5; 1; 0
a) Theo thứ tự từ lớn đến bé:………………………………………………….
b) Theo thứ tự từ đến lớn:………………………………………………….
7. Hình bên hình tam giác

Đề thi học kì 1 môn Toán lớp 1

Đề ôn tập học kì 1 lớp 1 môn Toán hệ thống các kiến thức đã học dành cho các em học sinh tham khảo giúp các em học sinh nâng cao kỹ năng giải Toán, ôn tập và rèn luyện kiến thức chuẩn bị cho các kì thi đạt kết quả cao, đồng thời sẽ giúp các em tự học, tự nâng cao kiến thức môn Toán lớp 1.

Ngoài Đề ôn tập cuối học kì 1 lớp 1 môn Toán trên, các em học sinh có thể tham khảo môn Toán lớp 1 nâng caobài tập môn Toán lớp 1 đầy đủ khác, để học tốt môn Toán hơn và chuẩn bị cho các bài thi đạt kết quả cao.

Đánh giá bài viết
6 5.498
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi học kì 1 lớp 1 môn Toán Xem thêm