Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 13

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 13
Thời gian làm bài: 60 phút
Bài 1. Không cần tính kết quả cụ thể, em cho biết hai tổng sau bằng nhau không?
sao? A = 123+ 456+ 78+ 90 B = 498+ 76+ 153+ 20
Bài 2. T ba chữ số 5,2,3, An lập tất c các số ba chữ số khác nhau, rồi tính tổng
các số vừa lập đó. Em hãy giúp An tính nhanh tổng đó.
Bài 3. Hiện tại em học lớp 3, còn anh học lớp 8. Hỏi sau 5 năm nữa anh học hơn em
mấy lớp, biết rằng mỗi năm mỗi người đều được n lớp?
Bài 4. Bạn An chia một số cho 12 thì được thương 5. Hỏi chia số đó cho 2 thì được
thương là bao nhiêu?
Bài 5. Một hình chữ nhật chiều dài 60cm, chiều rộng bằng 1/5 chiều i.
a) Tính chu vi hình chữ nhật đó.
b) Chu vi hình chữ nhật gấp mấy lần chiều rộng?
Bài 6. Lớp 3A 45 học sinh được kiểm tra n Toán, trong đó 1/3 số học sinh của
lớp đạt điểm 10, 1/5 s học sinh của lớp đạt điểm 9, 1/9 số học sinh của lớp đạt đim 8,
còn lại đạt điểm 7. Hỏi lớp 3A mấy em đạt điểm 10, đạt điểm 9, đạt điểm 8, đạt
điểm 7?
Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 3 - Đề 13:
Bài 1.
A= 123 + 456 + 78 + 90
= 100 + 20 + 3 + 400 + 50 + 6 + 70 + 8 + 90
B = 498 + 76 + 153 + 20
= 400 + 90 + 8 + 70 + 6 + 100 + 50 + 3 + 20
Vậy A = B.
Bài 2.
Từ ba chữ số 5,2,3, An thể lập được 6 số ba cho số khác nhau:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
523; 532; 352; 325; 235; 253.
Tổng các số trên là:
523 + 532 + 352 + 325 + 235 + 253 = 2220
Đáp số: 2220.
Bài 3.
Đáp số: 5 lớp.
Bài 4.
Đáp số: 30.
Bài 5.
Chiều rộng hình chữ nhật là:
60 : 3 = 20 (cm)
a) Chu vi hình ch nhật là:
(60 + 20) x 2 = 160 (cm)
b) Chu vi hình chữ nhật gấp chiều rộng số lần là:
160 : 20 = 8 (lần)
Đáp số: a) 160cm;
b) 8 lần.
Bài 6.
Số học sinh đạt điểm 10 là:
45 : 3 = 15 (em)
Số học sinh đạt điểm 9 là:
45 : 5 = 9 (em)
Số học sinh đạt điểm 8 là:
45 : 9 = 5 (em)
Số học sinh đạt điểm 7 là:
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
45 15 9 5 = 16 (em)
Đáp số: 15 em đạt điểm 10; 9 em đạt điểm 9;
5 em đạt điểm 8; 16 em đạt điểm 7.
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 13

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 13 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 13. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 14

Đánh giá bài viết
1 396
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 3 Xem thêm