Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 14

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 14
Thời gian làm bài: 60 phút
I. TRẮC NGHIỆM
Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng:
Bài 1. Số lớn nhất ba chữ số là:
A.989 B.100 C.999 D.899
Bài 2. Khoảng thời gian từ 8 giờ kém 10 phút đến 8 giờ 30 phút là:
A. 20 phút B. 30 phút C. 40 phút D. 50 phút
Bài 3. Trong các phép chia với số chia là 7, số lớn nhất là:
A. 4 B. 5 C. 6 D. 7
Bài 4. Số gồm 3 đơn vị, 7 trăm, 8 chục 2 nghìn là:
A.3782 B. 7382 C.3782 D.2783
II. TỰ LUẬN
Bài 1. Tìm số ba chữ số, biết chữ số hàng trăm gấp đôi chữ số hàng chục, chữ số
hàng chục gấp ba lần chữ số hàng đơn vị.
Bài 2. Ngày 6 tháng 7 thứ ba. Hỏi ngày 5 tháng 9 ng năm đó thứ mấy?
Bài 3. Ông năm nay hơn cháu 63 tuổi, hai năm nữa ông sẽ gấp 8 lần tuổi cháu. Hỏi
hiện nay cháu bao nhiêu tuổi, ông bao nhiêu tuổi?
Đáp án Đề thi học sinh giỏi Toán 3 - Đề 14:
I. TRẮC NGHIỆM
Bài 1. C. 999
Bài 2. C. 40 phút
Bài 3. C. 6
Bài 4. D. 2783
II. TỰ LUẬN
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Bài 1.
Gọi số cần tìm abc (a > 0; a, b, c < 9). Theo đề bài ta có: b = 3c a = 6c
a > 0 nên b, c > 0. a = 6c < 9 n c = 1.
Vậy a = 6 x 1 = 6
b = 3 x 1 = 3
Vậy số cần tìm là 631.
Đáp số: 631.
Bài 2.
Tháng 7 có 31 ngày nên từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 31 tháng 7 25 ngày. Tháng 8 có
31 ngày.
Vậy từ ngày 6 tháng 7 đến ngày 5 tháng 9 là:
25 + 31 + 5 = 61 (ngày)
61 ngày gồm 61 : 7 = 8 (tuần) 5 ngày.
Vậy ngày 5 tháng 9 m đó chủ nhật.
Đáp số: Ngày chủ nhật.
Bài 3.
Năm nay ông hơn cháu 63 tuổi, hai năm nữa ông vẫn n cháu 63 tuổi. Khi đó tuổi
ông gấp 8 lần tuổi cháu, ta đồ sau:
Tuổi ông 2 năm sau:
Tuổi cháu 2 năm sau:
Khi đó tuổi ông 8 phần bằng nhau, tuổi cháu 1 phần, vậy tuổi ông hơn tuổi cháu
là:
8 1 = 7 (phần)
Tuổi cháu lúc đó là:
63 : 7 = 9 (tuổi)
63 tuổi
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
Vậy tuổi cháu lúc này là:
9 2 = 7 (tuổi)
Tuổi ông lúc này là:
7 + 63 = 70 (tuổi)
Đáp số: Cháu 7 tuổi; ông 70 tuổi.
Ngoài ra, các em học sinh thể tham khảo thêm:
https://vndoc.com/de-kiem-tra-cuoi-tuan-toan-3

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 14

Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 14 là đề thi học sinh giỏi có đáp án kèm theo được VnDoc sưu tầm và giới thiệu tới các bạn học sinh tài liệu bồi dưỡng học sinh giỏi môn Toán lớp 3, cũng là tài liệu dành cho thầy cô tham khảo, ra đề thi. Mời các em học sinh cùng thầy cô tham khảo.

Trên đây, VnDoc.com đã giới thiệu tới các bạn Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 14. Mời các em cùng luyện tập các bài tập tự luyện môn Toán lớp 3 này với nhiều dạng bài khác nhau. Để các em có thể học tốt môn Toán hơn và luyện tập đa dạng tất cả các dạng bài tập, mời các em cùng tham khảo thêm các bài tập Toán nâng cao lớp 3.

>>> Bài tiếp theo: Đề ôn thi học sinh giỏi Toán lớp 3 - Đề 15

Đánh giá bài viết
3 282
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi học sinh giỏi lớp 3 Xem thêm