Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn tiếng Anh có đáp án

Đề thi học sinh giỏi tiếng Anh 8 có đáp án

VnDoc.com xin gửi đến các bạn Đề thi chọn học sinh giỏi lớp 8 môn tiếng Anh có đáp án được sưu tầm và đăng tải dưới đây rất hữu ích cho các bạn học sinh lớp 8 trong quá trình ôn tập, chuẩn bị kiến thức Từ vựng - Ngữ trọng tâm trước mỗi kì thi quan trọng, đặc biệt là kì thi chọn học sinh giỏi lớp 8 năm 2021 - 2022. Các bạn hãy tải về và ôn luyện thật kĩ nhé!

Đề thi hsg Anh 8 có đáp án được biên tập dưới nhiều dạng bài tập tiếng Anh lớp 8 nâng cao khác nhau như: Đọc hiểu đoạn văn tiếng Anh, Sắp xếp từ thành câu hoàn chỉnh, Viết đoạn văn tiếng Anh theo chủ đề, ... chắc chắc sẽ là tài liệu tiếng Anh học sinh giỏi lớp 8 hiệu quả năm 2021 - 2022.

I. LISTENING

1. Listen to the announcement. Fill each of the gaps with the ONE word and/or a number. You will listen TWICE.

Source of noise

Organization

Phone number

Commercial activities

Transportation activities

Public events

Military vessels

Residential areas

local council

2. ________ control

national entertainment

navy department

5. ________ police

1. ________

131454

3. ________

4. ________

133666

Mời bạn đọc truy cập đường link: Tiếng Anh nâng cao lớp 8 cả năm để tham khảo trọn vẹn lý thuyết & bài tập tiếng Anh 8 theo từng Unit + theo chuyên đề Ngữ pháp tiếng Anh trọng tâm hiệu quả.

ĐÁP ÁN

I. LISTENING

1. Listen to the announcement. Fill each of the gaps with the ONE word and/or a number. You will listen TWICE.

Key:

1. 130243

2. traffic

3. 123955

4. 132749

5. assistance

2. Listen to Annie talking about the Internet. Decide if the statements are true (T) or false (F). Circle T or F. You will listen TWICE.

1. T; 2. F; 3. T; 4. F; 5. F

II. READING

1. Read the passage and answer the questions. Circle A, B, or C.

1. B; 2. A; 3. B; 4. C; 5. B

2. Read the passage about computers. Decide if the statements are true (T) or false (F). Circle T or F.

1. T 2. F 3. T 4. F 5. T

III. WRITING

1. Complete each of the following sentences using the cues given. You can change the cues and use other words in addition to the cues to complete the sentences.

1. Noise pollution in big cities leads (has led) to hearing problems.

2. Lots of aquatic animals die (have died) because of oil spills.

3. If you were the president of the country, what would you do to protect the environment?

4. One way to save the environment is using (to use) renewable energy sources.

5. This boy suffers (is suffering/ has suffered) from birth defects because his parents were exposed to radioactive pollution.

Kì thi học sinh giỏi môn tiếng Anh lớp 8 rất gần với kì thi học kì 2. Nhằm giúp các bạn đạt điểm cao trong kì thi quan trọng này, mời các bạn hãy vào tham khảo một số bài sau đây:

Ngữ pháp và bài tập ôn thi học kì 2 lớp 8 môn tiếng Anh

Bộ đề thi học kì môn Tiếng Anh lớp 8

Đề thi học kỳ 2 môn Tiếng Anh lớp 8 Phòng GD-ĐT Đất Đỏ, Bà Rịa - Vũng Tàu năm học 2016 - 2017 có đáp án

Đánh giá bài viết
11 7.201
Sắp xếp theo

    Tiếng Anh phổ thông

    Xem thêm