Đề thi - Đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2015

Đề thi - Đáp án chính thức THPT Quốc gia môn Địa Lý năm 2015

Bước sang ngày thi thứ 3 (3/7/2015) trong kì thi THPT Quốc gia năm 2015, các thí sinh sẽ làm bài thi môn Địa lý vào buổi sáng trong 180 phút. Nhằm giúp thầy cô, phụ huynh và các em học sinh tham khảo, đối chiếu bài làm, VnDoc.com sẽ cập nhật Đề thi chính thức THPT Quốc gia môn Địa lý năm 2015 nhanh chóng và chính xác tới các bạn.

Cập nhật đáp án đề thi 8 môn thi THPT Quốc gia năm 2015

Đề thi thử đại học môn Địa lý tháng 1 năm 2015

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Địa lý lần 4 năm 2015

Đề thi THPT Quốc gia môn Địa lý 2015

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
ĐỀ THI CHÍNH THỨC
(Đề thi có 01 trang)
KỲ THI TRUNG HỌC PHỔ THÔNG QUỐC GIA NĂM 2015
Môn thi: Địa Lí
Thời gian làm bài: 180 phút, không kể thời gian giao đề

Câu I (2,0 điểm)

  1. Nêu đặc điểm của sông ngòi Việt Nam
  2. Trình bày đặc điểm nguồn lao động của nước ta

Câu II (2,0 điểm)

Dựa vào trang 4 - 5 và trang 30 của Atlat Địa lý Việt Nam, hãy:

  1. Xác định các tỉnh của nước ta có đường biên giới trên đất liền chung với Trung Quốc
  2. Kể tên các trung tâm công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung.

Câu III (3,0 điểm)

Cho bảng số liệu:

DIỆN TÍCH VÀ GIÁ TRỊ SẢN XUẤT CỦA NGÀNH TRÔNG CÂY CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA

Năm

2005

2007

2010

2012

Tổng diện tích (nghìn ha)

2496

2668

2809

2953

- Cây công nghiệp hàng năm

862

846

798

730

- Cây công nghiệp lâu năm

1634

1822

2011

2223

Giá trị sản xuất (nghìn tỉ đồng)

79

91

105

116

(Nguồn: Niên giám thống kê Việt Nam 2013, Nhà xuất bản Thống kê, 2014).

  1. Vẽ biểu đồ kết hợp (giữa cột chồng và đường) thể hiện diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 2005-2012.
  2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành trồng cây công nghiệp từ biểu đồ đã vẽ và giải thích.

Câu IV (3,0 điểm)

  1. Phân tích thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp khai thác than và dầu khí ở nước ta. Tại sao các nhà máy thủy điện có công suất hàng đầu của Việt Nam lại tập trung ở Trung du và miền núi Bắc Bộ.
  2. Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển. Giải thích tại sao việc khai thác tài nguyên biển - đảo có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.

HẾT

- Thí sinh được sử dụng Atlat Địa lý Việt Nam do Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam phát hành từ năm 2009 đến 2015.

- Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm.

Họ và tên thí sinh:.........................................Số báo danh.....................................

Đáp án đề thi THPT Quốc gia môn Địa Lý 2015

Câu 1 (2,0 điểm)

1. Nêu đặc điểm của sông ngòi Việt Nam (1 điểm)

- Mạng lưới dày đặc. (0,25 điểm)

- Nhiều nước. (0,25 điểm)

- Giàu phù sa. (0,25 điểm)

- Chế độ nước theo mùa. (0,25 điểm)

2. Trình bày đặc điểm nguồn lao động của nước ta. (1 điểm)

- Đông đảo, mỗi năm lại tăng thêm hơn 1 triệu lao động. (0,25 điểm)

- Cần cù, thông minh, sáng tạo, có kinh nghiệm sản xuất... (0,25 điểm)

- Chất lượng lao động ngày càng được nâng cao. (0,25 điểm)

- Lực lượng lao động có trình độ cao còn ít... (0,25 điểm)

Câu 2 (2,0 điểm)

1. Xác định các tỉnh của nước ta có đường biên giới trên đất liền chung với Trung Quốc (dựa vào trang 4 - 5 của Atlat Địa lí Việt Nam). (1 điểm).

- Điện Biên, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn, Quảng Ninh. (1 điểm).

2. Kể tên các trung tâm công nghiệp ở vùng kinh tế trọng điểm miền Trung (dựa vào trang 30 của Atlat Địa lí Việt Nam).

- Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Quy Nhơn. (1 điểm).

Câu 3 (3 điểm)

Vẽ biểu đồ kết hợp (giữa cột chồng và đường) thể hiện diện tích và giá trị sản xuất của ngành trồng cây công nghiệp ở nước ta trong giai đoạn 2005 - 2012 (2,0 điểm)

Yêu cầu: Chính xác về số liệu và khoảng cách năm; có tên và chú giải.

2. Nhận xét tình hình phát triển của ngành trồng cây công nghiệp từ biểu đồ đã vẽ và giải thích. (1,0 điểm)

a) Nhận xét: (0,5 điểm)

- Diện tích tăng, trong đó diện tích cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh, còn diện tích cây công nghiệp hằng năm lại giảm.(0,25 điểm).

- Giá trị sản xuất tăng nhanh và liên tục. (0,25 điểm).

b) Giải thích: (0,5 điểm)

- Chủ yếu do tăng diện tích cây công nghiệp lâu năm. Loại cây này tăng nhanh về diện tích là nhờ có thị trường (quốc tế, trong nước), đem lại hiệu quả cao về kinh tế và những thuận lợi khác về tự nhiên, kinh tế - xã hội. Diện tích cây công nghiệp hằng năm giảm, nguyên nhân chính là do hạn chế về thị trường. (0,25 điểm).

- Nguyên nhân trực tiếp là do cây công nghiệp lâu năm tăng nhanh về diện tích, từ đó tăng nhanh về sản lượng và giá trị sản xuất. (0,25 điểm).

Câu 4 (3,0 điểm)

1. Phân tích các thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp khai thác than và dầu khí ở nước ta. Tại sao các nhà máy thủy điện có công suất hàng đầu của Việt Nam lại tập trung ở Trung du và miền núi Bắc Bộ? (1,5 điểm)

a) Phân tích các thế mạnh về tự nhiên để phát triển công nghiệp khai thác than và dầu khí ở nước ta. (1,0 điểm).

- Thế mạnh phát triển công nghiệp khai thác than:

+ Than antraxit tập trung ở Quảng Ninh, trữ lượng lớn, nhiệt lượng cao; ở một số nơi khác (Thái Nguyên, Quảng Nam...). (0,25 điểm).

+ Than nâu ở Đồng bằng sông Hồng, than bùn ở Đồng bằng sông Cửu Long. (0,25 điểm).

- Thế mạnh phát triển công nghiệp khai thác dầu khí:

+ Dầu khí tập trung ở thềm lục địa, trữ lượng lớn. (0,25 điểm).

+ Hai bể trầm tích có triển vọng nhất về trữ lượng và khả năng khai thác: Cửu Long, Nam Côn Sơn.(0,25 điểm).

b) Tại sao các nhà máy thủy điện có công suất hàng đầu của Việt Nam lại tập trung ở Trung du và miền núi Bắc Bộ? (0,5 điểm).

- Các sông trong vùng có trữ năng thủy điện rất lớn. (0,25 điểm).

- Hệ thống sông Hồng (11 triệu kW) chiếm hơn 1/3 trữ năng thủy điện của cả nước, riêng sông Đà gần 6 triệu kW. (0,25 điểm).

2. Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển. Giải thích tại sao việc khai thác tài nguyên biển - đảo có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước.

a) Chứng minh rằng nước ta có điều kiện tự nhiên thuận lợi để phát triển các ngành kinh tế biển. (1,0 điểm)

- Nguồn lợi sinh vật: Phong phú, giàu thành phần loài, nhiều loài có giá trị kinh tế cao, một số loài quý hiếm...(0,25 điểm).

- Tài nguyên khoáng, dầu mỏ và khí tự nhiên: Nguồn muối vô tận; sa khoáng ôxit titan có giá trị xuất khẩu, cát trắng làm thủy tinh; các mỏ dầu, khí ở thềm lục địa. (0,25 điểm).

- Điều kiện phát triển giao thông vận tải biển: Nằm gần các tuyến hàng hải quốc tế; có nhiều vụng biển kín, cửa sông thuận lợi cho việc xây dựng cảng. (0,25 điểm).

- Điều kiện phát triển du lịch biển - đảo: Nhiều bãi tắm rộng, phong cảnh đẹp, khí hậu tốt...(0,25 điểm).

b) Giải thích tại sao việc khai thác tài nguyên biển - đảo có ý nghĩa chiến lược trong công cuộc phát triển kinh tế và bảo vệ đất nước. (0,50 điểm).

- Phát triển các ngành kinh tế biển trên cơ sở khai thác tài nguyên thiên nhiên ở vùng biển, đảo và quần đảo của nước ta tạo điều kiện đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. (0,25 điểm).

- Việc khai thác tài nguyên biển - đảo (đánh bắt hải sản, khai thác dầu khí...) có ý nghĩa khẳng định chủ quyền và sự toàn vẹn lãnh thổ của nước ta; góp phần đảm bảo an ninh cho Tổ quốc. (0,25 điểm).

Đánh giá bài viết
3 2.302
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi THPT Quốc Gia Xem thêm