Đề thi giáo viên giỏi THCS cấp huyện Phòng GD&ĐT Cù Lao Dung - Đề 2

Đề thi giáo viên giỏi THCS cấp huyện

Đề thi giáo viên giỏi THCS cấp huyện Phòng GD&ĐT Cù Lao Dung - Đề 2 giúp thầy cô có thêm tài liệu ôn tập, củng cố kiến thức chuẩn bị cho kỳ thi đánh giá khảo sát năng lực giáo viên cấp THCS. Mời thầy cô cùng tham khảo và tải về bản chi tiết.

Đề thi GVG khảo sát năng lực THCS cấp huyện

I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Anh (chị) hãy chọn câu đúng nhất rồi ghi vào giấy thi

1. Học đi đôi với hành, giáo dục kết hợp với lao động sản xuất, lý luận gắn liền với thực tiễn, giáo dục nhà trường kết hợp với giáo dục gia đình và giáo dục xã hội là:

a. Mục tiêu giáo dục

b. Nguyên lý giáo dục

c. Tính chất giáo dục

d. Tất cả đều sai.

2. Theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học, về “phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống” gồm có mấy tiêu chí?

a. 2 tiêu chí

b. 3 tiêu chí

c. 4 tiêu chí

d. 5 tiêu chí.

3. Đối với môn học có từ trên 1 tiết đến dưới 3 tiết/tuần, thì trong mỗi học kỳ một học sinh phải có số lần kiểm tra thường xuyên (KTtx):

a. Ít nhất 1 lần

b. Ít nhất 2 lần

c. Ít nhất 3 lần

d. Phải trên 4 lần

4. Nếu hạnh kiểm một học sinh cả năm được xếp loại yếu thì:

a. Được lên lớp

b. Phải rèn luyện hạnh kiểm trong hè

c. Phải ở lại lớp

d. Tất cả đều sai.

5. Nếu học sinh vi phạm gian lận trong học tập, kiểm tra và thi cử thì hạnh kiểm được xếp loại:

a. Khá

b. Trung bình

c. Yếu

d. Kém.

6. Trong một năm học, một học sinh nghỉ học (có phép hoặc không phép, nghỉ liên tục hoặc nghỉ nhiều lần cộng lại) đến bao nhiêu buổi thì không được lên lớp ?

a. Đến 30 buổi

b. Quá 30 buổi

c. Đến 45 buổi

d. Quá 45 buổi.

7. Theo điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học, Tại Điều 30 quy định: Giáo viên trường trung học là người làm nhiệm vụ giảng dạy, giáo dục trong nhà trường, gồm:

a. Hiệu trưởng, Phó Hiệu trưởng

b. GV bộ môn, GV làm công tác Đoàn, Đội

c. GV chủ nhiệm, GV làm công tác tư vấn HS

d. Tất cả đều đúng.

8. Theo Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông hiện hành, đánh giá bằng nhận xét đối với các môn Thể dục, Mỹ thuật và Âm nhạc gồm mấy mức độ ?

a. 2 mức

b. 3 mức

c. 4 mức

d. 5 mức.

9. Theo điều lệ trường THCS, trường THPT và trường phổ thông có nhiều cấp học. Quy định mỗi tổ học sinh có số lượng:

a. Không quá 9 học sinh

b. Không quá 10 học sinh

c. Không quá 11 học sinh

d. Không quá 12 học sinh.

10. Trong trường hợp điểm trung bình cả năm (ĐTBcn) đạt 8.0, trong có điểm trung bình của môn Ngữ văn là 8,0 và các môn còn lại không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5. Nhưng có môn Thể dục bị xếp loại chưa đạt (CĐ) thì em đó được xếp loại:

a. Khá

b. Trung bình

c. Yếu

d. Kém.

11. Căn cứ theo Thông tư 30/2009/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, thì 8 tiêu chí: “Xây dựng kế hoạch dạy học; Đảm bảo kiến thức môn học; Đảm bảo chương trình môn học; Vận dụng các phương pháp dạy học; Sử dụng các phương tiện dạy học; Xây dựng môi trường học tập; Quản lý hồ sơ dạy học; Kiểm tra, đánh giá kết quả học tập của học sinh” thuộc năng lực nào đối với chuẩn nghề nghiệp giáo viên trung học?

a. Năng lực giáo dục

b. Năng lực dạy học

c. Năng lực hoạt động chính trị, xã hội

d. Năng lực phát triển nghề nghiệp

12. Trong các môn học sau, môn nào được tiến hành đánh giá bằng hình thức Kết hợp giữa đánh giá bằng cho điểm và nhận xét kết quả học tập của học sinh?

a. Mỹ thuật

b. Thể dục

c. Âm nhạc

d. Giáo dục công dân.

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1: Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Anh (chị), hãy nêu các hành vi giáo viên không được làm? (2,0 điểm)

Câu 2: Căn cứ vào Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy định về đánh giá xếp loại Học lực học kỳ và cả năm cho học sinh được chia thành mấy loại? Hãy nêu tiêu chuẩn của mỗi loại? (2,0 điểm)

III. Xử lý tình huống (3,0 điểm)

Tình huống 1: Khi Anh (Chị) vào lớp, cả lớp đứng lên ngay ngắn để chào thầy cô. Nhưng khi nhìn xuống cuối lớp, Anh (Chị) phát hiện ra có một học sinh vẫn ngồi. Trước hiện tượng đó Anh (Chị) sẽ xử lý như thế nào? (1,5 điểm)

Tình huống 2: Trong giờ dạy của thầy Minh, có hai học sinh cãi nhau và sau đó là tiếng chưởi tục. Thầy Minh yêu cầu hai học sinh quỳ gối lên bàn rồi tiếp tục giảng bài. Một lúc sau, hai học sinh tự ý ngồi xuống. Thầy Minh giận dữ quát to: “Ai cho phép các em ngồi xuống” thì một trong hai học sinh trên nói: “Sao thầy xúc phạm chúng em”.

Anh (chị), có suy nghĩ gì về cách xử lý của thầy Minh ? Nếu là thầy Minh, anh (chị) sẽ xử lý trường hợp trên như thế nào ? (1,5 điểm)

Đáp án Đề thi GVG khảo sát năng lực THCS cấp huyện

I. Trắc nghiệm khách quan (3,0 điểm)

Mỗi câu đúng đạt 0,25 điểm.

1=b

2=d

3=c

4=b

5=c

6=d

7=d

8=a

9=d

10=b

11=b

12=d

II. Tự luận (4,0 điểm)

Câu 1: (2,0 điểm)

Căn cứ vào Điều lệ trường trung học cơ sở, trường trung học phổ thông và trường phổ thông có nhiều cấp học. Anh (chị), hãy nêu các hành vi giáo viên không được làm.

Giáo viên không được có các hành vi sau đây:

1. Xúc phạm danh dự, nhân phẩm, xâm phạm thân thể của học sinh và đồng nghiệp. (0,5 điểm)

2. Gian lận trong kiểm tra, thi cử, tuyển sinh; gian lận trong đánh giá kết quả học tập, rèn luyện của học sinh. (0,5 điểm)

3. Xuyên tạc nội dung giáo dục; dạy sai nội dung kiến thức, không đúng với quan điểm, đường lối giáo dục của Đảng và Nhà nước Việt Nam. (0,25 điểm)

4. Ép buộc học sinh học thêm để thu tiền. (0,25 điểm)

5. Hút thuốc lá, uống rượu, bia và sử dụng các chất kích thích khác khi đang tham gia các hoạt động giáo dục; sử dụng điện thoại di động khi đang dạy học trên lớp.

(0,25 điểm)

6. Bỏ giờ, bỏ buổi dạy, tùy tiện cắt xén chương trình giáo dục. (0,25 điểm)

Câu 2: (2,0 điểm)

Căn cứ vào Thông tư 58/2011/TT-BGDĐT của Bộ GD&ĐT, quy định về đánh giá xếp loại Học lực học kỳ và cả năm cho học sinh được chia thành mấy loại? Hãy nêu tiêu chuẩn của mỗi loại? (2,0 điểm)

1. Loại giỏi, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: (0,5 điểm)

a) Điểm trung bình các môn học từ 8,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 8,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 8,0 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 6,5;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

2. Loại khá, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: (0,5 điểm)

a) Điểm trung bình các môn học từ 6,5 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 6,5 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 6,5 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 5,0;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

3. Loại trung bình, nếu có đủ các tiêu chuẩn sau đây: (0,5 điểm)

a) Điểm trung bình các môn học từ 5,0 trở lên, trong đó điểm trung bình của 1 trong 2 môn Toán, Ngữ văn từ 5,0 trở lên; riêng đối với học sinh lớp chuyên của trường THPT chuyên phải thêm điều kiện điểm trung bình môn chuyên từ 5,0 trở lên;

b) Không có môn học nào điểm trung bình dưới 3,5;

c) Các môn học đánh giá bằng nhận xét đạt loại Đ.

4. Loại yếu: (0,25 điểm)

Điểm trung bình các môn học từ 3,5 trở lên, không có môn học nào điểm trung bình dưới 2,0.

5. Loại kém: (0,25 điểm)

Các trường hợp còn lại.

III. Xử lý tình huống (3,0 điểm)

* Tình huống 1: (1,5 điểm)

Khi Anh (Chị) vào lớp, cả lớp đứng lên ngay ngắn để chào thầy cô. Nhưng khi nhìn xuống cuối lớp, Anh (Chị) phát hiện ra có một học sinh vẫn ngồi. Trước hiện tượng đó Anh (Chị) sẽ xử lý như thế nào? (1,5 điểm)

Xử lý:

- Bạn nên giữ thái độ bình tỉnh và cho lớp ngồi xuống. Sau khi ổn định lớp, bạn đi xuống chỗ học sinh đó và tìm hiểu nguyên nhân tại sao không đứng lên chào bạn. Bạn có thể bắt đầu hỏi thăm rất nhẹ nhàng: “Em có thể cho biết hôm nay em có khó khăn gì mà không thể đứng lên chào cùng với lớp không?” Nếu trường hợp học sinh đang đau bệnh gì đó có lý do chính đáng thì bạn nên thông cảm. (0,75 đ)

- Nếu trường hợp học sinh đó không trình bày được lý do chính đáng mà có ý “chống đối”, lý do không thích thì bạn nên có thái độ nghiêm khắc. Phải nói rõ đây không phải là vấn đề thích hay không thích mà là thái độ tôn trọng kỷ luật lớp, tôn trọng thầy cô của một học sinh và yêu cầu lần sau phải thực hiện nghiêm túc.(0,75 đ)

* Tình huống 2: (1,5 điểm)

Trong giờ dạy của thầy Minh, có hai học sinh cãi nhau và sau đó là tiếng chưởi tục. Thầy Minh yêu cầu hai học sinh quỳ gối lên bàn rồi tiếp tục giảng bài. Một lúc sau, hai học sinh tự ý ngồi xuống. Thầy Minh giận dữ quát to: “Ai cho phép các em ngồi xuống” thì một trong hai học sinh trên nói: “Sao thầy xúc phạm chúng em”.

Anh (chị), có suy nghỉ gì về cách xử lý của thầy Minh ? Nếu là thầy Minh, anh (chị) sẽ xử lý trường hợp trên như thế nào ?

Xử lý:

- Suy nghĩ: Việc cho hai học sinh quỳ gối lên là một hình thức phạt và xúc phạm đến danh dự, nhân phẩm của học sinh; vi phạm Luật giáo dục. Vì vậy học sinh nói “Sao thầy xúc phạm chúng em”. Trong khi đó, thầy chưa hỏi nguyên nhân của sự việc xảy ra, mà bắt các em quỳ gối và tiếp tục giảng bài là không phù hợp. Việc học sinh tự động ngồi xuống là đương nhiên vì biết thầy đã áp dụng hình thức phạt, đã vi phạm đến Luật giáo dục; đồng thời thấy thầy vẫn dạy mà không nói gì. (0,75 điểm)

- Cách xử lý: Giáo viên tranh thủ thời gian để hỏi nguyên nhân sự việc để có cách giải quyết cho phù hợp, sau đó phân tích cho học sinh việc gây mất trật tự trong giờ học làm ảnh hưởng đến lớp học; đồng thời có biện pháp kịp thời ngăn chặn để không xảy ra sự việc đáng tiếc về sau. Chú ý không để mất nhiều thời gian của lớp. (0,75 điểm)

Lưu ý: Trong hai tình huống trên, nếu có trường hợp xử lý khác nhưng hợp tình, hợp lý và đảm bảo tính sư phạm vẫn xem xét và cho điểm.

Đề thi giáo viên giỏi THCS cấp huyện Phòng GD&ĐT Cù Lao Dung gồm 3 phần thi: Trắc nghiệm, Tự luận, Xử lý tình huống. Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Tham khảo tài liệu ôn thi GVG cấp THCS khác:

Đánh giá bài viết
1 62
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm