Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán THCS cấp huyện phòng GD&ĐT Thanh Chương

VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN
ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
Môn: Toán
Thời gian làm bài: 120 phút (Không kể thời gian phát đề)
Câu I: (5 điểm)
a) Dạy học theo chủ đề một hoạt động góp phần thúc đẩy việc đổi mới phương
pháp dạy học định hướng phát triển năng lực học sinh. Anh (chị) hãy nêu các bước xây
dựng một chủ đề dạy học; các hoạt động cần trong tiến trình dạy học theo chủ đề.
b) Năng lực gì? Những năng lực chung cần hình thành phát triển học sinh
trung học?
Câu II: (4 điểm)
Khái niệm: Tia phân giác của một góc tia nằm giữa hai cạnh của góc tạo với
hai cạnh ấy hai góc bằng nhau. (SGK Toán 6, Tập hai - NXB Giáo dục)
Anh (chị) hãy thiết kế hoạt động luyện tập khái niệm trên theo định hướng phát triển
năng lực.
Câu III: (6 điểm)
1. Biết 3a - b = 5. Tính giá trị biểu thức:
5a b 3b 3a
M
2a 5 2b 5
Với
2a 5 0
2b 5 0.
a. Anh (chị) hãy nêu ba định hướng để học sinh tìm được ba cách giải bài toán trên.
b. Anh (chị) hãy giải nêu hệ thống câu hỏi hướng dẫn học sinh giải bài toán trên
theo một định hướng.
2. a. Cho bài toán : Rút gọn biểu thức sau:
1 1 1 1
A ...
1 2 2 3 3 4 2016 2017
Anh (chị) hãy tổng quát hóa bài toán giải bài toán tổng quát đó.
b. Cho các số nguyên a, b sao cho
2
a 1
ab 1
số nguyên. Chứng minh rằng
2
b 1
ab 1
cũng
số nguyên.
Câu IV: (5 điểm)
1. Cho hệ phương trình
x y 40
(x 3)(y 5) xy 195
Anh (chị) hãy thiết kế một bài toán thực tế khi giải bài toán bằng cách lập hệ
phương trình ta hệ phương trình trên. Hãy giải bài toán đã thiết kế.
2. Cho bài toán:
Cho tam giác ABC cân tại A đường trung tuyến AM. Chứng minh rằng AM cũng
đường phân giác của góc BAC.
Anh (chị) hãy thiết lập một bài toán đảo của bài toán đã cho chứng minh bài toán
đảo.
- Hết -
Họ tên thí sinh:…………..………………………. S báo danh:……………………
ĐỀ CHÍNH THỨC
(Đề có 01 trang)
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
PHÒNG GD&ĐT THANH CHƯƠNG HỘI THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI HUYỆN
ĐÁP ÁN CHẤM ĐỀ KIỂM TRA NĂNG LỰC
Môn: Toán
Ý
Điểm ý
Nội dung cần đạt
Điểm
a.
2,5
- Các bước XD DH:
B1. Xác định chủ đề
B2. Xác định mục tiêu chủ đề (KT, KN, TĐ, PTNL)
B3. Xây dựng bảng tả mức độ câu hỏi/bài tập
B4. Biên soạn câu hỏi/bài tập
B5. Xây dựng kế hoạch thực hiện chủ đề
B6. Thiết kế tiến trình dạy học
- Các hoạt động cần trong tiến trình dạy học theo chủ đề:
+ Hoạt động khởi động
+ Hoạt động hình thành kiến thức
+ Hoạt động luyện tập
+ Hoạt động vận dụng
+ Hoạt động tìm tòi, sáng tạo
1,5
1,0
b.
2,5
- Năng lực khả năng vận dụng các kiến thức, kỹ năng, thái
độ, niềm tin, giá trị… vào việc thực hiện các nhiệm vụ trong
những hoàn cảnh cụ thể của thực tiễn. Năng lực được phân
thành năng lực chung năng lực chuyên biệt
- Những năng lực chung cần hình thành:
+ Năng lực tự học
+ Năng lực giải quyết vấn đề
+ Năng lực duy, sáng tạo
+ Năng lực giao tiếp, hợp tác
+ Năng lực tính toán
+ Năng lực sử dụng CNTT
+ Năng lực thẩm mỹ
+ Năng lực thể chất
0,5
2,0
4
1, Mục tiêu:
- Kiến thức: Củng cố, khắc sâu khái niệm tia phân giác của 1
góc.
- Kỹ năng: HS được rèn luyện kỹ năng vẽ tia phân giác của
một góc, rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hiệu hình
học về tia phân giác của 1 góc; kỹ năng vận dụng khái niệm để
1,0
VnDoc - Tải tài liệu, văn bản pháp luật, biểu mẫu miễn phí
giải quyết những dạng bài tập cụ thể như tính số đo góc ,
chứng tỏ hai góc bằng nhau, chứng tỏ tia phân giác của 1
góc,…
-Thái độ: Cẩn thận trong trình bày, linh hoạt trong duy,
không lúng túng khi gặp những dạng bài tập cụ thể, biết chia
sẻ hợp tác tích cực.
- Phát triển năng lực:
+ Năng lực ngôn ngữ, sử dụng hiệu hình học: biết được
cách chuyển khái niệm bằng ngôn ngữ lời sang hình vẽ ba
cách hiệu hình học,
+ Năng lực tính toán: tính được số đo góc,
+ Năng lực thực hành: vẽ được tia phân giác của một góc,
+ Năng lực hợp tác: tích cực chia sẻ tốt trong hoạt động chung
để giải quyết các nhiệm vụ được giao.
+ Năng lực duy giải quyết vấn đề: định hướng được các
điều kiện cần đủ để chứng tỏ tia phân giác của một góc,
lập luận logic trong định hướng tìm ra cách giải quyết bài tập
như bài tập nhận biết, bài tập thông hiểu, vận dụng.
2, Nội dung, nhiệm vụ:
- Giáo viên xây dựng các dạng bài tập:
+ Bài tập rèn luyện kỹ năng sử dụng ngôn ngữ hình học nhằm
phát triển năng lực ngôn ngữ, tính toán, thực hành, duy
giải quyết vấn đề:
. Bài tập nhận biết: Nhận biết tia phân giác qua hình vẽ
. Bài tập thông hiểu: Vẽ tia phân giác của 1 góc cho trước.
. Bài tập thông hiểu: Các cách trình bày khác nhau của tia
phân giác của 1 góc bằng ngôn ngữ hiệu hình học (3 cách).
+ Bài tập rèn luyện kỹ năng vận dụng khái niệm vào giải quyết
các bài tập: Bài tập tính số đo góc, bài tập chứng minh tia
phân giác của 1 góc.
+ Xây dựng các hình thức tổ chức học tập phù hợp nhằm phát
triển năng lực giao tiếp, năng lực hợp tác cho học sinh thông
qua hoạt động tương tác giữa học sinh-học sinh, thầy-trò.
- Học sinh tinh thần hợp tác tích cực để hoàn thành nhiệm
vụ được giao, chuẩn bị đầy đủ các đồ dùng học tập.
3, Phương thức hoạt động:
Tùy vào điều kiện dạy học, năng lực HS sử dụng
nhóm, cặp đôi, nhân hay chung cả lớp để hoàn
thành bài tập. Kết thúc học sinh trao đổi với GV đ được
bổ sung, uốn nắn những nội dung, kĩ năng chưa đúng đồng
thời GV chốt KT,KN cần thiết.
4, Phương tiện hoạt động: Thước thẳng, thước đo góc, phiếu
học tập, máy chiếu.
5, Dự kiến sản phẩm của HS: Kết quả các bài tập yêu cầu
phần nội dung, nhiệm vụ.
6, Gợi ý tiến trình dạy học:
1,0
0,5
0,25
0,5
0,75

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán THCS cấp huyện

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán THCS cấp huyện phòng GD&ĐT Thanh Chương có đáp án và biểu điểm chi tiết kèm theo, gồm 4 câu tự luận với thời gian làm bài 120 phút, đánh giá năng lực giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi THCS cấp huyện. Mời các thầy cô tham khảo chi tiết.

Đề thi GVG môn Toán có đáp án và biểu điểm chi tiết cho từng câu từng phần cho các thầy cô tham khảo nắm được cấu trúc đề thi, chuẩn bị cho các kỳ thi GVG cấp huyện đạt hiệu quả cao.

Ngoài ra để chuẩn bị cho các kì thi giáo viên giỏi cấp trường, các thầy cô tham khảo chi tiết các tình huống sư phạm thường gặp và các đề thi giáo viên giỏi và các mẹo chuẩn bị cho các bài thi giáo viên dạy giỏi, thi công chức viên chức.

Đánh giá bài viết
2 7.925
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm