Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp THPT

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán trường THPT Lương Tài 2, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017 có đáp án kèm theo, gồm 50 câu trắc nghiệm với thời gian làm bài 90 phút, giúp quý thầy cô giáo chuẩn bị và ôn tập hiệu quả trước kì thi Giáo viên dạy giỏi THPT cấp trường.

Đề thi giáo viên giỏi môn Toán cấp THPT trường THPT Tân Châu, An Giang năm học 2014 - 2015

Đề thi giáo viên dạy giỏi tỉnh Hòa Bình năm 2013 môn Toán

SỞ GD ĐT BẮC NINH

CỤM LƯƠNG TÀI

ĐỀ CHÍNH THỨC

(Đề gồm 06 trang)

ĐỀ THI GIÁO VIÊN DẠY GIỎI CẤP TRƯỜNG

Năm học 2016 - 2017

Môn: TOÁN

Thời gian làm bài: 90 phút (Không kể thời gian phát đề)

Ngày thi 25 tháng 10 năm 2016

Mã đề thi 132

Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp THPT có đáp án
Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp THPT có đáp án
Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp THPT có đáp án
Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp THPT có đáp án
Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp THPT có đáp án
Đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp THPT có đáp án

Đáp án đề thi giáo viên dạy giỏi môn Toán cấp THPT

1

C

11

D

21

D

31

A

41

B

2

C

12

B

22

A

32

A

42

C

3

C

13

C

23

A

33

B

43

D

4

D

14

D

24

B

34

C

44

A

5

A

15

C

25

C

35

C

45

C

6

A

16

D

26

B

36

D

46

D

7

B

17

D

27

A

37

B

47

B

8

A

18

D

28

D

38

B

48

A

9

C

19

B

29

B

39

B

49

B

10

A

20

D

30

A

40

A

50

C

Đánh giá bài viết
1 1.668
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Thi giáo viên dạy giỏi Xem thêm