Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

1/7 - Mã đề 132
SỞ GIÁO DỤC & ĐÀO TẠO HẢI DƯƠNG
TRƯỜNG THPT ĐOÀN THƯỢNG
ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I, NĂM HỌC 2020 2021
Môn: TOÁN 12
Thời gian làm bài : 90 phút (không tính thời gian giao đề)
Họ và tên học sinh:…………………………………………. Số báo danh:…………………………….
Câu 1. Trong các hàm số sau, hàm nào đồng biến trên
?
A.
3
yx x=
. B.
3
yx x= +
. C.
2
1yx= +
. D.
42
2yx x= +
.
Câu 2. Cho lăng trụ lục giác đều cạnh đáy bằng
a
khoảng cách giữa hai đáy của lăng trụ bằng
4.a
Tính thể tích
của lăng trụ đã cho.
A.
3
33a
. B.
3
63a
. C.
3
23a
. D.
3
93a
.
Câu 3. Số cạnh của một hình bát diện đều là
A.Tám. B.Mười sáu. C.Mười hai. D.Mười.
Câu 4. Cho hàm số
25
1
x
y
x
+
=
+
. Khẳng định nào sau đây đúng?
A. Hàm số nghịch biến trên các khoảng
(
)
;1−∞
;
( )
1; +∞
.
B. Hàm số nghịch biến trên
{ }
\1
.
C. Hàm số đồng biến trên
{ }
\1
.
D. Hàm số đồng biến trên các khoảng
( )
;1
−∞
;
( )
1; +∞
.
Câu 5. Cho các hàm số
4
( ) 2018fx x= +
,
3
( ) 2 2018gx x=
21
()
1
x
hx
x
=
+
. Trong các hàm số đã
cho, có tất cả bao nhiêu hàm số không có khoảng nghịch biến?
A. 2. B. 1. C. 0. D. 3.
Câu 6. Tìm các giá tr của tham s
m
để hàm s
1
xm
y
x
=
+
đồng biến trên c khoảng xác định của
nó.
A.
[
)
1; .m
+∞
B.
( )
; 1.m −∞
C.
(
]
; 1.m −∞
D.
( )
1; .m +∞
Câu 7. Cho hàm số
(
)
y fx=
có bảng biến thiên như sau:
Xác định số nghiệm của phương trình
( )
2 2019fx=
.
A.
0
. B.
3
. C.
2
. D.
1
.
Câu 8. Lăng trụ đứng
.ABC A B C
′′
đáy
ABC
là tam giác vuông tại
A
,
2BC a=
,
AB a=
, mặt bên
ABB A
′′
là hình vuông. Khi đó thể tích của khối lăng trụ bằng
A.
3
3
6
a
. B.
3
3
2
a
. C.
3
2
6
a
. D.
3
2
2
a
.
Câu 9. Một hình lăng trụ có đúng
11
cạnh bên thì hình lăng trụ đó có tất cả bao nhiêu cạnh?
A.
33
. B.
31
. C.
30
. D.
22
.
Mã đề 132
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
2/7 - Mã đề 132
Câu 10. Bảng biến thiên sau đây là bảng biến thiên của hàm số nào?
A.
32
31yx x=+−
. B.
32
31
yx x=−−
. C.
32
31
yx x
=−−
. D.
32
31yx x=−+
.
Câu 11. Hàm s
(
)
y fx
=
đạo hàm là
22
'( ) ( 1) (2 1)fx xx x=+−
. S điểm cực tr của hàm s
A.
0.
B.
1.
C.
2.
D.
3.
Câu 12. Một hàm số
( )
32
0y ax bx cx d , a= + ++
có đồ thị như hình dưới đây
Chọn phát biểu đúng trong các phát biểu dưới đây?
A.
00
a ,c
><
B.
00
a ,c>>
C.
000a ,b ,c<<<
D.
00
a ,c
<<
Câu 13. Tiếp tuyến của đồ thị hàm số
32
32yx x=−+
tại điểm
(
)
1; 2M −−
có phương trình là
A.
92yx=
. B.
24 2yx=
. C.
24 22yx= +
. D.
97yx= +
.
Câu 14. Tính giá trị cc tiểu
CT
y
của hàm s
42
23yx x=−+
.
A.
2.
CT
y =
B.
1.
CT
y =
C.
3.
CT
y =
D.
1.
CT
y =
Câu 15. Cho hàm số
( )
y fx=
xác định, liên tục trên
và có bảng biến thiên dưới đây
Mệnh đề nào sau đây đúng?
A. Hàm số đạt cực đại tại
1x =
. B. Hàm số
2
điểm cực đại.
C. Hàm số có
3
điểm cực trị. D. Hàm số đạt cực tiểu tại
0x =
.
Câu 16. Hàm số
( )
23
1
x
y fx
x
+
= =
+
có bao nhiêu điểm cực trị?
A.
1
. B.
0
. C.
3
. D.
2
.
Câu 17. Cho hàm số
y fx
liên tục trên
đồ thị như hình vẽ bên dưới. Hỏi hàm số đó
bao nhiêu điểm cực trị?
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
3/7 - Mã đề 132
A.
0
. B.
3
. C.
1
. D.
2
.
Câu 18. Cho hàm số
32
32yx x=−+
đồ thị
( )
C
. Gọi
,AB
các điểm cực trị của
( )
C
. Tính độ i
đoạn thẳng
?AB
A.
4.AB =
B.
2 5.
AB
=
C.
5.AB =
D.
5 2.AB =
Câu 19. Cho hình chóp
.S ABC
,,SA SB SC
đôi một vuông góc
2,SA a SB SC a= = =
. Khi đó
khoảng cách từ
S
đến mặt phẳng
( )
ABC
bằng
A.
5
10
a
. B.
2
5
a
. C.
5
2
a
. D.
10
5
a
.
Câu 20. hiệu
,mM
ln lưt là giá tr nh nht và giá tr ln nht ca hàm s
3
21
x
y
x
+
=
trên đoạn
[ ]
1; 4
. Tính giá trị biểu thức
dMm=
.
A.
4
d
=
. B.
5d
=
. C.
2d =
. D.
3d =
.
Câu 21. Khối chóp tam giác đều cạnh đáy bằng
a
, góc giữa cạnh bên đáy bằng
30°
. Khi đó thể
tích của khối chóp là
A.
3
3
18
a
. B.
3
3
36
a
. C.
3
2
36
a
. D.
3
2
18
a
.
Câu 22. Cho khối chóp
.S ABC
, trên ba cạnh
, , SA SB SC
lần lượt lấy ba điểm
, ,
′′
ABC
sao cho
1
2
SA SA
=
,
1
3
=SB SB
,
1
4
SC SC
=
. Gọi
V
V
lần lượt thể tích của các khối chóp
.S ABC
.
′′
S ABC
. Khi đó tỉ số
V
V
A.
24
B.
1
24
. C.
1
12
. D.
1
8
.
Câu 23. Một chất điểm chuyển động theo phương trình
( )
32
2 18 2 1St t t t= + ++
, trong đó
t
tính
bằng giây
( )
s
( )
St
tính bằng mét
( )
m
. Thời gian vận tốc chất điểm đạt giá trị lớn nhất là
A.
( )
5ts=
. B.
( )
6ts=
. C.
( )
3ts=
. D.
( )
1ts=
.
Câu 24. Đồ thị hàm số
2
2
23
x
y
xx
=
−−
có bao nhiêu đường tiệm cận?
A.
0
. B.
2
. C.
3
. D.
1
.
Câu 25. Cho hàm số
(
)
y fx=
xác định trên đoạn
3; 5


và có bảng biến thiên như hình vẽ sau:
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu để học tập và ôn tập cho thi giữa học kì 1 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm khách quan, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án lời giải chi tiết kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 119
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm