Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội

(Đề thi có 7 trang)
ĐỀ THI GIỮA HỌC KỲ 1
Môn: Toán 12, năm học 2020-2021
Thời gian làm bài 90 phút (50 câu trắc nghiệm)
Họ và tên thí sinh: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . đề thi 132
Câu 1.
Số đỉnh của một hình bát diện đều
A. 12. B. 8. C. 4. D. 6.
Câu 2. Cho hàm số y = f(x) liên tục trên đoạn [2; 5], bảng biến thiên như sau
x
f
0
(x)
f(x)
2 1
0 4 5
0
+
0
0
+
33
11
55
00
44
Tìm giá trị nhỏ nhất của hàm số f(x) trên đoạn [2; 5].
A. min
[2;5]
f(x) = 5. B. min
[2;5]
f(x) = 0. C. min
[2;5]
f(x) = 1. D. min
[2;5]
f(x) = 3.
Câu 3. Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên như sau
x
f
0
(x)
f(x)
−∞
2
0 2
+
0
+
0
0
+
++
33
44
33
++
Mệnh đề nào dưới đây đúng?
A. Hàm số một điểm cực đại và một điểm cực tiểu.
B. Hàm số một điểm cực đại và không điểm cực tiểu.
C. Hàm số hai điểm cực tiểu và một điểm cực đại.
D. Hàm số một điểm cực tiểu và không điểm cực đại.
Câu 4. Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên như sau
x
f
0
(x)
f(x)
−∞
0 4
+
0
+
0
++
33
55
−∞−∞
Hàm số giá trị cực tiểu bằng
A. 0. B. 4. C. 3. D. 5.
Câu 5.
Trang 1/7 đề 132
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Cho hàm số bậc ba y = f(x) đồ thị như hình v bên. Số nghiệm thực
của phương trình 2f(x) 5 = 0
A. 2. B. 1. C. 3. D. 0.
O
x
y
1 1
3
1
Câu 6.
Đường cong hình bên đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây.
Hỏi đó hàm số nào?
A. y = x
4
+ 2x
2
+ 2. B. y = x
3
+ 3x
2
+ 2.
C. y = x
4
2x
2
+ 2. D. y = x
3
3x
2
+ 2.
x
y
O
Câu 7. Thể tích V của khối chóp diện tích đáy bằng S và chiều cao bằng h được tính theo
công thức
A. V =
1
3
Sh. B. V = 3Sh. C. V = Sh. D. V = 2Sh.
Câu 8. Tính thể tích V của một khối lập phương cạnh bằng a.
A. V = a
3
. B. V = 3a
3
. C. V =
1
3
a
3
. D. V = 2a
3
.
Câu 9. Trong các hình dưới đây hình nào không phải đa diện lồi?
Hình (I) Hình (II) Hình (III) Hình (IV)
A. Hình (III). B. Hình (II). C. Hình (IV). D. Hình (I).
Câu 10.
Đường cong hình bên đồ thị của một trong bốn hàm số
dưới đây. Hỏi đó hàm số nào?
A. y =
x + 1
x 1
. B. y = x
3
3x + 1.
C. y =
2x 1
x 1
. D. y = x
4
+ x
2
+ 1.
O
x
y
1
1
1
Câu 11. Vật thể nào trong các vật thể sau không phải khối đa diện?
Trang 2/7 đề 132
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com
Hình 1. Hình 2. Hình 3. Hình 4.
A. Hình 2. B. Hình 1. C. Hình 3. D. Hình 4.
Câu 12.
Cho hàm số y = f(x) đồ thị như hình v bên. Gọi M, m lần lượt giá
trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất của hàm số f (x) trên đoạn [1; 2]. Tính
M + m.
A. 1. B. 0. C. 2. D. 2.
x
y
2
2
1
1 2
O
Câu 13.
Đường cong hình bên đồ thị của một trong bốn hàm số dưới đây.
Hỏi đó hàm số nào?
A. y = x
4
2x
2
+ 1. B. y = x
4
+ 2x
2
+ 1.
C. y = x
3
+ 3x
2
+ 1. D. y = x
3
3x
2
+ 3.
x
y
O
Câu 14. Thể tích V của một khối hộp đáy hình vuông cạnh 2a và chiều cao 3a bằng
A. V = 12a
3
. B. V = 6a
3
. C. V = 18a
3
. D. V = 4a
3
.
Câu 15.
Cho hàm số trùng phương y = ax
4
+ bx
2
+ c đồ thị như hình v
bên. Hỏi hàm số đã cho bao nhiêu điểm cực đại?
A. 2. B. 0. C. 3. D. 1.
O
x
y
Câu 16. Cho hàm số y = f(x) bảng biến thiên như sau
x
f
0
(x)
f(x)
−∞
0 2
+
+
0
0
+
−∞−∞
44
44
++
Hàm số nghịch biến trên khoảng nào trong các khoảng sau?
A. (−∞; 2). B. (2; 2). C. (2; +). D. (0; 1).
Câu 17. Hình lăng trụ ngũ giác số cạnh bao nhiêu?
A. 15. B. 10. C. 16. D. 14.
Câu 18. Cho hình chóp S.ABCD có đáy ABCD là hình vuông cạnh a, SC = 3a, SA
(ABCD). Tính thể tích V của khối chóp S.ABCD.
A. V =
a
3
5
3
. B. V =
2a
3
2
3
. C. V =
4a
3
3
. D. V =
a
3
7
3
.
Trang 3/7 đề 132
Tải tài liệu miễn phí https://vndoc.com

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2021 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội

Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội vừa được VnDoc.com sưu tập và xin gửi tới bạn đọc cùng tham khảo. Mong rằng qua bài viết này các bạn có thêm tài liệu học tập và ôn tập cho kì thi giữa học kì 1. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết tại đây nhé.

VnDoc.com xin gửi tới bạn đọc bài viết Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội để bạn đọc cùng tham khảo. Bài viết gồm có 50 câu hỏi trắc nghiệm, thí sinh làm bài trong thời gian 90 phút. Đề có đáp án kèm theo. Mời các bạn cùng tham khảo chi tiết và tải về tại đây nhé.

Trên đây VnDoc.com vừa giới thiệu tới các bạn Đề thi giữa học kì 1 lớp 12 môn Toán năm 2020-2021 trường THPT Nguyễn Thị Minh Khai, Hà Nội, mong rằng qua đây các bạn có thêm nhiều tài liệu để học tập môn Toán lớp 12 nhé. Mời các bạn cùng tham khảo thêm các môn Ngữ văn 12, Tiếng Anh 12, đề thi học kì 1 lớp 12, đề thi học kì 2 lớp 12...

Mời bạn đọc cùng tham gia nhóm Tài liệu học tập lớp 12 để có thêm tài liệu học tập nhé

Đánh giá bài viết
1 144
Sắp xếp theo
    Toán lớp 12 Xem thêm