Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Yên Lạc 2, Vĩnh Phúc năm học 2016 - 2017 có đáp án là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn tự luyện đề cũng như thực hành, củng cố kiến thức của mình được chắc chắn nhất. Chúc các bạn thi giữa kì II hiệu quả, đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới.

Đề cương ôn tập học kì 2 môn Toán lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Đoàn Thượng, Hải Dương năm học 2016 - 2017

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 trường THPT Nguyễn Du, TP Hồ Chí Minh năm học 2016 - 2017

SỞ GD & ĐT VĨNH PHÚC

TRƯỜNG THPT YÊN LẠC 2

---------

KỲ THI KSCL LẦN 2 NĂM HỌC 2016-2017

ĐỀ THI MÔN TOÁN KHỐI 10

Thời gian làm bài: 90 phút, không kể thời gian giao đề.

(50 câu trắc nghiệm)

Mã đề thi 132

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10 có đáp án

----------- HẾT ----------

(Cán bộ coi thi không giải thích gì thêm)

Họ và tên thí sinh:................................................................... Số báo danh: ...........................

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 10

1

D

11

C

21

C

31

B

41

B

2

D

12

D

22

A

32

A

42

D

3

B

13

D

23

D

33

A

43

C

4

D

14

C

24

B

34

B

44

D

5

C

15

A

25

C

35

B

45

A

6

D

16

D

26

C

36

A

46

A

7

D

17

B

27

B

37

C

47

A

8

B

18

D

28

B

38

A

48

B

9

D

19

B

29

C

39

A

49

C

10

D

20

A

30

C

40

C

50

A

Đánh giá bài viết
1 1.528
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm