Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016 là đề kiểm tra học kì II lớp 11 có đáp án dành cho các bạn tham khảo, hệ thống kiến thức đã học, ôn luyện chuẩn bị cho kì thi giữa kì và cuối năm môn Toán sắp tới. Mời các bạn tham khảo.

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Ngô Gia Tự, Bắc Ninh năm học 2015 - 2016

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Hiệp Bình, Hồ Chí Minh năm 2014 - 2015

Đề thi học kì 2 môn Toán lớp 11 trường THPT Nguyễn Chí Thanh, TP. Hồ Chí Minh năm học 2015 - 2016

KIỂM TRA TẬP TRUNG
Môn: TOÁN – Khối 11 – Thời gian: 45 phút
ĐỀ 1

Bài 1: (4.5đ) Tính các giới hạn dãy số sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Bài 2: (1.5đ) Cho a, b là các số tự nhiên khác không. Biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng phân số: x = 2,ababab... (chu kỳ ab)

Bài 3: (4đ) Tính các giới hạn hàm số sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

KIỂM TRA TẬP TRUNG
Môn: TOÁN – Khối 11 – Thời gian: 45 phút
ĐỀ 2

Bài 1: (4.5đ) Tính các giới hạn dãy số sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Bài 2: (1.5đ) Cho c, d là các số tự nhiên khác không. Biểu diễn số thập phân vô hạn tuần hoàn sau dưới dạng phân số: x = 3,cdcdcd... (chu kỳ cd)

Bài 3: (4đ) Tính các giới hạn hàm số sau:

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11

Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án
Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 11 có đáp án

Đánh giá bài viết
1 1.262
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Toán lớp 11 Xem thêm