Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 2

Đề thi giữa học kì 2 lớp 4 môn Toán năm 2020 - Đề số 2 là tài liệu được biên soạn giúp các em học sinh ôn luyện, củng cố kiến thức các dạng bài tập hay chuẩn bị cho bài thi giữa học kì 2 tốt nhất. Sau đây mời các em cùng tham khảo và tải về để ôn tập thi giữa kì lớp 4 đạt kết quả cao.

Tham khảo thêm: Đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 năm học 2020 - 2021 - Đề số 3

Để tiện trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về giảng dạy và học tập các môn học lớp 4, mời thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các bạn học sinh truy cập nhóm riêng dành cho lớp 4 sau: Nhóm Tài liệu học tập lớp 4. Rất mong nhận được sự ủng hộ của các thầy cô và các bạn.

Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép nhằm mục đích thương mại.

Đề thi giữa học kì 1 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm (2 điểm): Khoanh tròn vào đáp án đặt trước câu trả lời đúng:

Câu 1: Trong các số 2894, 185, 1930, 1839 số chia hết cho 2 và 5 là:

A. 2894 B. 185 C. 1930 D. 1839

Câu 2: Phân số nào dưới đây bằng phân số \frac{2}{3}?

A.\frac{{14}}{{24}} B.\frac{6}{{12}} C.\frac{{10}}{{12}} D. \frac{{12}}{{18}}

Câu 3: Phân số nào dưới đây lớn hơn 1?

A.\frac{1}{2} B.\frac{{12}}{7} C.\frac{5}{6} D.\frac{2}{3}

Câu 4: Trung bình cộng của hai số 7298 và 3892 là:

A. 6225 B. 5585 C. 5595 D. 6605

Câu 5: Một lớp học có 40 học sinh, trong đó số học sinh khá chiếm \frac{3}{5} tổng số học sinh. Số học sinh xếp loại khá của lớp đó là:

A. 12 học sinh B. 18 học sinh C. 24 học sinh D. 30 học sinh

II. Phần tự luận (8 điểm)

Bài 1 (1,5 điểm): Tính:

a) \frac{2}{5} \times \frac{{10}}{{12}} b) \frac{4}{9}:\frac{2}{3}

Bài 2 (1,5 điểm): Tìm X, biết:

a) X + \frac{1}{2} = \frac{3}{4} b) X - \frac{5}{3} = \frac{7}{6}

Bài 3 (1 điểm): Sắp xếp các phân số \frac{3}{4};\,\,\,\frac{6}{5};\,\,\,\frac{1}{2};\,\,\,1 theo thứ tự từ bé đến lớn.

Bài 4 (2 điểm): Thùng thứ nhất chứa 216 lít dầu. Số lít dầu ở thùng thứ hai bằng \frac{5}{{12}}$ số dầu ở thùng thứ nhất. Tính tổng số lít dầu có ở hai thùng.

Bài 5 (2 điểm): Một cái sân hình bình hành có độ dài đáy bằng 40m. Biết rằng chiều cao bằng \frac{7}{8} độ dài đáy. Tính diện tích của cái sân đó.

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 – Đề số 2

I. Phần trắc nghiệm

Câu 1 Câu 2 Câu 3 Câu 4 Câu 5
C D B C C

II. Phần tự luận

Bài 1:

a) \frac{2}{5} \times \frac{{10}}{{12}} = \frac{1}{3} b) \frac{4}{9}:\frac{2}{3} = \frac{2}{3}

Bài 2:

a)X + \frac{1}{2} = \frac{3}{4}

X = \frac{3}{4} - \frac{1}{2}

X = \frac{1}{4}

b) X - \frac{5}{3} = \frac{7}{6}

X = \frac{7}{6} + \frac{5}{3}

X = \frac{{17}}{6}

Bài 3: Sắp xếp: \frac{1}{2};\,\,\frac{3}{4};\,\,\,1;\,\,\,\frac{6}{5}

Bài 4:

Thùng thứ hai chứa số dầu là:

216 : 12 x 5 = 90 (lít)

Tổng số lít dầu ở cả hai thùng là:

216 + 90 = 306 (lít)

Đáp số: 306 lít dầu

Bài 5:

Chiều cao của cái sân là:

40 : 8 x 7 = 35 (m)

Diện tích của cái sân hình bình hành là:

40 x 35 = 1400 (m2)

Đáp số: 1400m2

---------------

Ngoài Đề ôn tập thi giữa học kì 2 môn Toán lớp 4 trên. Các bạn có thể tham khảo thêm nhiều đề thi hay và chất lượng, các dạng toán nâng cao hay và khó dành cho các bé học Toán lớp 4 được chắc chắn, củng cố và nắm chắc kiến thức nhất. Ngoài ra, các em có thể tham khảo thêm tài liệu môn Tiếng Việt 4 và giải toán lớp 4 hay Tiếng Anh lớp 4, Giải Tự nhiên và xã hội 4, Bài tập cuối tuần lớp 4,.... để học tốt hơn các chương trình của lớp 4.

Đánh giá bài viết
5 614
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Giải Toán Xem thêm