Đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh là tài liệu tham khảo hữu ích giúp các bạn tự luyện đề cũng như thực hành, củng cố kiến thức của mình được chắc chắn nhất. Chúc các bạn thi giữa kì II hiệu quả, đạt kết quả tốt trong kì thi sắp tới.

Đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10 trường THPT Phan Văn Trị, Cần Thơ năm học 2015 - 2016

Đề thi học kì 2 môn Vật Lý lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015

SỞ GIÁO DỤC ĐÀO TẠO BẮC NINH

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ

KIỂM TRA GIỮA KỲ II

Môn: Vật Lý 10

Thời gian làm bài: 45 phút (Không kể thời gian giao đề)

Câu 1 (2 điểm):

Thế nào là quá trình đẳng tích? Phát biểu và viết biểu thức định luật Sác lơ.

Câu 2 (2 điểm):

Một người kéo một hòm gỗ khối lượng 100kg trượt không ma sát trên sàn nhà bằng một lực tác dụng có độ lớn bằng 150N.

a. Tính công của lực đó khi hòm đi được 20m.

b. Tính công suất trung bình của lực kéo hòm gỗ.

Câu 3 (2 điểm):

Một cái bơm chứa 100 cm3 không khí ở nhiệt độ 27oC và áp suất 1(atm). Tính áp suất của không khí trong bơm khi không khí bị nén xuống còn 40cm3 và nhiệt độ tăng lên tới 37oC.

Câu 4 (3 điểm):

Một vật có khối lượng m=4kg được thả rơi tự do từ độ cao H=20m. Lấy g=10m/s2. Chọn mốc thế năng tại mặt đất.

a. Tính thế năng của vật tại vị trí thả rơi?

b. Tìm vận tốc của vật khi vật chạm đất?

c. Xác định vận tốc và độ cao của vật tại vị trí thế năng bằng động năng?

Câu 5 (1 điểm):

Nêu nguyên tắc hoạt động của máy bay sử dụng động cơ phản lực và động cơ cánh quạt?

Đáp án đề thi giữa học kì 2 môn Vật lý lớp 10

Câu 1 (2 điểm)

  • Nêu quá trình đẳng tích (1 điểm)
  • Nêu định luật có kèm theo biểu thức (1 điểm)

Câu 2 (2 điểm)

a. Công A = Fs = 3000J (0,5 điểm)

b. F = ma; S = at2/2 từ đó tính ra t = 5,16 s (1 điểm)

p = A/t = 581W (0,5 điểm)

Câu 3 (2 điểm)

  • Phương trình trạng thái khí lí tưởng (1 điểm)

  • Tính ra p2 = 2,58atm (1 điểm)

Câu 4 (3 điểm)

a. Wt = mgH = 800J (1 điểm)

(1 điểm)

c. (1 điểm)

h = 10 m

v = 10√2 m/s

Câu 5 (1 điểm)

  • Nguyên tắc máy bay phản lực: Động cơ máy bay phụt lượng khí ra phía sau (phần còn lại của hệ) máy bay chuyển động về phía trước. (0,5 điểm)
  • Nguyên tắc máy bay cánh quạt: Khi cánh quay, do cấu tạo xoắn của nó mà một luồng không khí bị đẩy về phía sau với vận tốc lớn. Theo định luật III Niutơn, phản lực do luồng khí tác dụng lên cánh quạt sẽ đẩy máy bay về phía trước. (0,5 điểm)
Đánh giá bài viết
8 7.013
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm