Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề thi giữahọc kì 2 môn Hóa lớp 10

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015 được VnDoc sưu tầm là tài liệu ôn tập môn hóa lớp 10 hay dành cho các em học sinh tham khảo, ôn luyện kiến thức môn hóa các dạng bài tập đa dạng, giúp các em chuẩn bị tốt cho kì thi giữa kì, cuối học kì 2. Chúc các em thi tốt trong các kì thi sắp tới.

Đề thi học kì 2 môn Lịch Sử lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ năm học 2014-2015

Đề kiểm tra học kì 2 môn Hóa lớp 10 năm học 2013-2014 trường THPT Lương Ngọc Quyến, Thái Nguyên

Đề thi giữa học kì 2 môn Hóa học lớp 10 trường THPT Lý Thái Tổ, Bắc Ninh năm học 2016 - 2017

TRƯỜNG THPT LÝ THÁI TỔ
------------o0o-------------

ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ II NĂM 2015
Môn: Hóa học lớp 10
Thời gian: 45 phút
Ngày thi 28/3/2015

Câu 1. (3 điểm) Viết ptpư theo sơ đồ sau, ghi rõ điều kiện phản ứng (nếu có)

Câu 2. (3 điểm)

a. Cho khí SO2 vào dung dịch brom và vào dung dịch hidrosunfua. Viết ptpư xảy ra, nêu hiện tượng và xác định vai trò của SO2 trong từng phản ứng.

b. Giải thích vì sao có thể điều chế được nước clo nhưng không thể điều chế được nước flo.

c. Phân biệt 2 bình khí riêng biệt đựng oxi và ozon bằng phương pháp hóa học.

Câu 3. (3 điểm)

Đun nóng m gam hỗn hợp gồm Fe và S trong điều kiện không có oxi thu được hốn hợp X. Hòa tan hết X trong dd axit HCl dư sinh ra 6,72 lit (đktc) hỗn hợp khí Y. Cho toàn bộ khí Y vào dd NaOH dư thì thấy có 2,24 lit (đktc) khí không bị hấp thụ. Các phản ứng xảy ra hoàn toàn.

a. Viết ptpư xảy ra.

b. Tính m, biết: Fe=56; S=32.

Câu 4. (1 điểm)

Cho 1 mol mỗi chất MnO2, K2Cr2O7, KClO3 tác dụng với dd axit HCl đặc dư thì chất nào sinh ra nhiều khí clo nhất.

Đáp án đề kiểm tra giữa học kì 2 môn Hóa lớp 10

Câu 1. (3 điểm)

  • Viết đúng mỗi ptpư và ghi rõ đkpư được 0,5 điểm* 6 = 3 điểm.
  • Không có đk, không cân bằng trừ nửa số điểm của pư đó.

Câu 2. (3 điểm)

a. (1,5 điểm)

  • Cho SO2 vào dd Br2:

Ptpư: SO2 + Br2 + 2H2O → H2SO4 + 2HBr (0,5đ)
(chất khử)

Htg: dd Br2 bị mất màu (0,25đ)

  • Cho SO2 vào dd H2S

Ptpư: SO2 + 2H2S → 3S + 2H2O (0,5đ)
(chất oxi hóa)

Htg: dd bị vẩn đục màu vàng (0,25đ)

b. (1,0 điểm)

  • Điều chế được nước clo vì clo tan nhiều trong nước nhưng chỉ một phần khí clo tác dụng với nước theo ptpư: (0,25đ)

Cl2 + H2O → HCl + HClO (0,25đ)

  • Còn Flo tan trong nước thì oxi hóa hoàn toàn nước ngay ở nhiệt độ thường theo ptpư: (0,25đ)

4F2 + 4H2O → 4HF + O2 (0,25đ)

  • Do đó F2 không thể tồn tại trong nước.

c. Phân biệt được O2, O3 và viết được ptpư. (0,5đ)

Câu 3. (3 điểm)

a. ptpư: (1,0 điểm)

Fe + S → FeS
0,2 <----- 0,2 <------ 0,2

FeS + 2HCl → FeCl2 + H2S
0,2 <-------------------------- 0,2

Fe + 2HCl → FeCl2 + H2
0,1 <----------------------- 0,1

H2S + 2NaOH → Na2S + 2H2O

b. (2,0 điểm)

nH2 = 2,24/22,4 = 0,1 mol

nH2S = 6,72/22,4 – 0,1 = 0,2 mol

nFe = 0,3 mol; nS =0,2

mX = (0,2+0,1).56 + 0,2.32 = 23,3 gam

Câu 4. (1 điểm)

  • Viết và cân bằng 3 ptpư. (0,75đ)
  • Từ đó suy ra chất tạo nhiều clo nhất là KClO3 và K2Cr2O7 (0,25đ)
Đánh giá bài viết
20 37.405
0 Bình luận
Sắp xếp theo
Đề thi giữa kì 2 lớp 10 Xem thêm