Bài tập về nhôm có đồ thị

Bài tập về nhôm có đồ thị tổng hợp một số câu hỏi hóa học về nhôm có sử dụng đồ thị, giúp các bạn học sinh tự ôn luyện kiến thức môn hóa nhằm ôn thi học kì, ôn thi cuối kì cũng như ôn thi tốt nghiệp, ôn thi đại học khối A, B. Mời các bạn cùng tham khảo.

Bài tập về nhôm

BÀI TẬP VỀ NHÔM SỬ DỤNG ĐỒ THỊ

CÂU 1: Cho 1 mol KOH vào dung dịch chứa a mol HNO3 và c mol Al(NO3)3. Để thu được d mol kết tủa.Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau.

thì giá trị lớn nhất của a thỏa mãn là:

A. 0,75 mol. B. 0,5 mol. C. 0,7 mol. D. 0,3 mol

CÂU 2. Cho 200 ml dung dịch NaOH 2M vào V ml dung dịch AlCl3 1,2M. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị sau

Tính khối lượng kết tủa thu được sau phản ứng.

A. 7,8 gam B. 9,36 gam C. 6,24 gam D. 4,68 gam

CÂU 3: Cho V1 ml dung dịch AlCl3 1,5M tác dụng với V lít dung dịch NaOH 0,5M. Kết quả thí nghiệm được biểu diễn trên đồ thị.


Giá trị lớn nhất của V là

A. 1,2. B. 1,8. C. 2,4. D. 2

Đánh giá bài viết
10 6.621
Sắp xếp theo
    Lớp 12 Xem thêm