Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học là tài liệu hệ thống củng cố kiến thức, trình bày lý thuyết và bài tập áp dụng giúp các bạn nắm chắc kiến thức phần tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học, ôn tập tốt Hóa 12, luyện thi đại học môn Hóa cũng như ôn thi tốt nghiệp môn Hóa có hiệu quả.

TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học

I. Tốc độ phản ứng

1. Khái niệm: Tốc độ phản ứng là độ biến thiên nồng độ của một trong các chất phản ứng hoặc sản phẩm trong một đơn vị thời gian.

2. Tốc độ trung bình của phản ứng

3. Các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng

a, Ảnh hưởng của nồng độ: Tăng nồng độ chất phản ứng, tốc độ phản ứng tăng.

b, Ảnh hưởng của áp suất: Đối với phản ứng có chất khí tham gia, khi áp suất tăng tốc độ phản ứng tăng.

c, Ảnh hưởng của nhiệt độ: Khi nhiệt độ tăng, tốc độ phản ứng tăng. Thông thường khi tăng nhiệt độ lên 10oC thì tốc độ phản ứng tăng từ 2-3 lần.

d, ảnh hưởng của diện tích bề mặt: Đối với phản ứng có chất rắn tham gia, khi diện tích bề mặt tăng, tốc độ phản ứng tăng.

e, ảnh hưởng của chất xúc tác: Chất xúc tác làm tăng tốc độ phản ứng nhưng không bị tiêu hao trong quá trình phản ứng.

II. Cân bằng hoá học

1. Khái niệm: Cân bằng hoá học là trạng thái của phản ứng thuận nghịch khi tốc độ phản ứng thuận bằng tốc độ phản ứng nghịch.

Đánh giá bài viết
11 3.050
Sắp xếp theo
    Lớp 12 Xem thêm